Rawpowders

Elektroniniu būdu bus inspektuojamos įmonės, kurių darbuotojams privalomos sveikatos patikros

Siekdama užkirsti kelią darbo vietose plisti užkrečiamoms ligoms, dėl kurių šalyje yra paskelbtas karantinas,  ir įvertinti situaciją, kaip įmonėse, teikiančiose viešas paslaugas, laikomasi privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais, Valstybinė darbo inspekcija (VDI) informuoja, kad vykdys  darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, elektroninį inspektavimą.

Elektroniniu būdu VDI planuoja patikrinti arti 1300 įmonių, įstaigų ir organizacijų, kuriose dirbantys darbuotojai turi atlikti privalomas sveikatos patikras. Sąraše esančių įmonių, įstaigų ar organizacijų atsakingi darbuotojai privalo įvertinti privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitiktį teisės aktų reikalavimams. Šis įvertinimas atliekamas elektroniniu būdu užpildant VDI parengtą Privalomų sveikatos tikrinimų galimais užkrečiamosios ligos atvejais tvarkos atitikimo teisės aktų reikalavimams teminę ataskaitą (toliau – Teminė ataskaita). Teminę ataskaitą įmonės atsakingas darbuotojas turi pateikti VDI iki 2021 m. gegužės 14 dienos tiesiogiai prisijungęs prie VDI Elektroninių paslaugų darbdaviams sistemos (EPDS), esančios VDI interneto svetainėje (www.vdi.lt). Pateikiama viena Teminė ataskaita, nepaisant įmonės, įstaigos ar organizacijos padalinių ar (ir) teikiamų paslaugų skaičiaus bei kitų aplinkybių. Teminės ataskaitos popierinis (skenuotas) variantas negalioja. Teminė ataskaita ir kiti su elektroniniu inspektavimu susiję dokumentai paskelbti VDI interneto svetainės (www.vdi.lt) rubrikos „Ūkio subjektų priežiūra“ skyriaus „Elektroninis inspektavimas“ poskyryje „Privalomų sveikatos tikrinimų galimais COVID-19 atvejais tvarkos atitikimo teisės aktų reikalavimams elektroninis inspektavimas“.

Įmonių, inspektuojamų elektroniniu būdu dėl privalomų sveikatos patikrų, sąrašas paskelbtas VDI interneto svetainės rubrikoje „Elektroninis inspektavimas“. Sąraše esančios įmonės apie e. inspektavimą bus informuotos ir individualiai.

Įmonės, elektroniniu būdu užpildžiusios ir pateikusios VDI Teminę ataskaitą iki šių metų gegužės 14 dienos, 2021 metais nebus tikrinamos planine tvarka, VDI inspektoriams apsilankant įmonėje.

Kontaktai pasiteirauti: prisijungimo prie EPDS ir Teminės ataskaitos formos techninio pildymo klausimais – VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė Valerija Mačiulienė, tel.: (8 5) 213 9763, 8 687 63374, e. p. valerija.maciuliene@vdi.lt; privalomų sveikatos tikrinimų klausimais skambinti bendruoju VDI konsultacijų telefonu, pasirinkus „2“ skyrių – darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai (bet kurią temą),  tel. (8 5) 213 9772.

 

 

TAIP PAT SKAITYKITE