Mollers

Edukaciniai filmai jaunimo pilietiškumui ugdyti

Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais pristato 12 edukacinių filmų, kuriais tikimasi įdomiau ir patraukliau ugdyti jaunimo pilietiškumą pamokose. Filmuose aptariami gerieji pavyzdžiai, kaip mokiniai sprendė opiausias savo bendruomenių ir visos valstybės problemas, tokias kaip korupcija, susvetimėjimas, patyčios, užmiršta krašto istorija, apleista aplinka ir kitas.
„Mokyklose stinga inovatyvių, jaunimui patrauklių pilietiškumo ugdymo priemonių. Tikimės, kad edukaciniai filmai, kuriuose įamžintos mokinių, dalyvavusių projekte „Kuriame Respubliką“, iniciatyvos, padės bent šiek tiek šią spragą užpildyti“, – sako Agnė Markauskaitė, projekto „Kuriame Respubliką“ konsultantė.

Anot jos, vaizdo pasakojimai, kaip papildoma ugdymo priemonė, gali būti naudojami ne tik pilietinio ugdymo, bet ir daugelyje kitų pamokų. Pavyzdžiui, Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos jaunimo patarimai, kaip mažinti korupciją, paįvairins ekonomikos pamokas. Apie Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinių kvietimą sėsti ant dviračių bus įdomu padiskutuoti sveikos gyvensenos pamokose, o apie Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos jaunuolių paveikslų galeriją po atviru dangumi – dailės pamokose. Su Utenos Vyturių progimnazijos ir Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos mokinių idėjomis, kaip spręsti aplinkosaugos problemas ir kurti gražesnę aplinką, galima susipažinti geografijos arba biologijos pamokose, Alytaus Putinų gimnazijos jaunuolių surinkti politinių kalinių ir tremtinių atsiminimai paįvairins istorijos pamokas ir t. t.

„Kiekvieno filmo trukmė maždaug pusė valandos. Taigi, po peržiūros pamokoje lieka šiek tiek laiko pasidalyti savo mintimis, kilusiomis idėjomis, – pastebi A. Markauskaitė. – Viliamės, kad jaunuoliai, pamatę, ką laisvalaikiu veikia jų bendraamžiais, patikės, kad ir jie gali keisti supančią aplinką, suvoks, kaip smagu ir įdomu tai daryti, imsis panašių iniciatyvų.“

Pirmajame projekto „Kuriame Respubliką“ etape dalyvavo vaikai ir jaunuoliai iš 120 šalies bendrojo ir profesinio lavinimo mokyklų, kolegijų. Laidų kūrėjai – režisierius Jonas Ohmanas, Paulius Juodzevičius, Rūta Vaitkevičiūtė-Juodzevičienė, Kostas Kajėnas, Gediminas Šulcas, Modestas Jurkus – atrinko ir užfiksavo 15 komandų patirtį. Sukurti edukaciniai filmai skirti ne tik mokiniams, bet ir studentams, su jaunimu dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms.
„Kiekvienas mokinių projektas – vis kitoks pilietiškumo, supratimo, kas yra pilietis, atspindys. Pavyzdžiui, alytiškiai priminė, kad kiekvienas pilietis turėtų žinoti savo valstybės istoriją: ne tik pakilumus, bet ir skaudžius etapus, – pasakoja J. Ohmanas. – Anykščių jaunimas pastebėjo ir bandė spręsti korupcijos, kuri itin kenkia valstybei, problemą. Ukmergiškiai siekė, kad kiekvienas šalia jų esantis žmogus gerai jaustųsi, ugdė pasitikėjimą vieni kitais – tai strategiškai svarbūs dalykai vienijant visuomenę, kuriant stiprią valstybę.“

Kaip pastebi J. Ohmanas, Švedijos, iš kurios jis kilęs, mokyklose pilietinio ugdymo mažiau, tačiau visuomenė pilietiškesnė. Norint priartėti prie Švedijos, reikia daug dirbti, suvokti, kad svarbūs ne tik mokinių pasiekti rezultatai, bet ir procesas, buvimas kartu, noras veikti ir keisti situaciją.

Režisieriaus teigimu, vaizdo pasakojimas – populiari, internete lengvai platinama ir pasiekiama ugdymo priemonė. Vienas pagrindinių jos privalumų – galimybė ne tik perduoti gerąją patirtį, bet ir atskleisti pašnekovų emocijas: kalbėjimo būdas, žvilgsnis, judesiai kartais pasako daugiau nei žodžiai.

Be minėtų 12 vaizdo pasakojimų, iki šių metų rugsėjo mėnesio bus sukurta dar 11 edukacinių filmų. Juose pedagogams bus pristatytos parengtos neformaliojo pilietinio ugdymo metodikos ir moduliai, praktiniai projektų įgyvendinimo pavyzdžiai.

Vykstant projektui „Kuriame Respubliką“, mokiniai išsiaiškino opiausias savo bendruomenių problemas, siūlė ir praktiškai išbandė įvairius jų sprendimo būdus. Pirmieji teigiami pokyčiai įkvėpė juos imtis didesnių darbų ir paskleisti savo idėjas po visą Lietuvą. Šių metų vasario–gegužės mėnesiais Lietuvoje vykdyti trys nacionaliniai pilietiškumo projektai: „Skaidrumo laboratorija“, „Atgal į ateitį“ir „Auginkime vieni kitus“. Juose dalyvavo daugiau kaip 5 tūkst. mokinių iš 56 savivaldybių.

Projektą „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Jį finansuoja Europos socialinis fondas.

Edukacinius filmus galite žiūrėti:
http://www.kuriamerespublika.lt/vaizdo-irasu-galerija/113

TAIP PAT SKAITYKITE