REXSAN

Domėjimasis naujovėmis siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą

Pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinio komiteto pirmininkas dr. Colinas R. Janssenas: ,,

Dėl išradimų – nuo rato iki interneto – gyvenimas tapo lengvesnis ir malonesnis, tačiau kartais už šiuos išradimus tenka sumokėti nemenką kainą. Tokią nemalonią patirtį turėjome naudodami fluoro angliavandenilius, polistirolą, asbestą, dažus su švinu ir pan., tačiau žmogaus išradingumas ir noras kurti bei tobulinti yra beribiai, tad naujų technologijų ir išradimų ateityje netrūks. Nors tikimės pažangos ir pritariame didžioms idėjoms, mums reikia sargybinių, kurie saugotų didžiausią mūsų turtą – sveikatą ir aplinką.

Daugiau informacijos:
Portalo „Sveikata-ES“ informaciniame biuletenyje
http://ec.europa.eu/health/newsletter/133/focus_newsletter_lt.htm

Kad būtų įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ tikslai, mums reikia, kad iš abiejų sričių – mokslo ir sveikatos – gautume geriausia, ką galima, taip pat turime užtikrinti, kad jų pastangos būtų derinamos ir būtų sukurta tokia ateitis, kokios iš tiesų trokštame.

Europos Komisija visiškai pasitiki savo nepriklausomais moksliniais komitetais ir yra užtikrinta, kad jie kruopščiai išnagrinės ir įvertins visus naujus galimus pavojus sveikatai, pvz., dantų amalgamų, nanosidabro, fluoridų, elektromagnetinių laukų, gyvsidabrio elektros lemputėse, ftalatų vaikiškuose žaisluose ir medicinos prietaisuose, metalo metaliniuose klubų sąnarių protezuose, PIP krūtų implantų ir apsaugos nuo saulės priemonių saugumą.

Trijuose moksliniuose komitetuose suburti žymūs viso pasaulio mokslininkai, kurie labai daug atlieka labai daug prie mokslinių tyrimų ir studijų, kad galėtų pareikšti savo mokslinę nuomonę bet kokiu konkrečiu klausimu ir padėti parengti oficialią ES poziciją. Šį darbą jie dirba skatinami atsidavimo mokslui ir entuziazmo. Šie geriausi mokslininkai kruopščiai atrenkami siekiant užtikrinti mokslinę kompetenciją ir išvengti bet kokio interesų konflikto. Komitetų nariai turi užtikrinti informacijos, kurią sužinojo dirbdami savo darbą, konfidencialumą.

Laikantis skaidrumo principo, Komisijai pateiktos nuomonės skelbiamos mokslinio komiteto interneto svetainėje – taip apie jas sužino visuomenė ir gali būti priimti vartotojų ir aplinkos apsaugos teisės aktai.

Vienas iš komitetų yra pavojų sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas(PSAMK)

Šis komitetas teikia nuomones apie pavojų sveikatai ir aplinkai, kuriuos kelia teršalai, kiti biologiniai ir fiziniai veiksniai ar kintančios fizinės sąlygos, galinčios neigiamai paveikti aplinkos būklę – pakenkti oro, vandens ir dirvožemio kokybei.

Komiteto taip pat gali būti prašoma išnagrinėti cheminių, biocheminių ir biologinių junginių toksiškumą ir ekotoksiškumą, kai tokių junginių naudojimas gali būti žalingas žmonių sveikatai ir aplinkai. Be to, Komitetas nagrinėja cheminių junginių (įskaitant mišinius) pavojaus sveikatai ir aplinkai vertinimo metodinius aspektus, kad parengtų faktais pagrįstus patarimus savo kompetencijos srityse ir prisidėtų prie atitinkamų klausimų sprendimo glaudžiai bendradarbiaudamas su kitomis Europos agentūromis.

Neseniai Komitetas parengė galutinę nuomonę dėl iš odontologinių amalgamų išsiskiriančio gyvsidabrio keliamo pavojaus aplinkai ir netiesioginio poveikio sveikatai, o šiuo metu nagrinėja žaislų, kuriuose yra chromo VI, trąšose naudojamų kalcio cianamido ir kadmio (kadmio kaupimosi ES dirbamojoje žemėje poveikis ir būsimos tendencijos) saugumo klausimus.

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/index_en.htm

Daugiau informacijos:
Portalo „Sveikata-ES“ informaciniame biuletenyje
http://ec.europa.eu/health/newsletter/133/focus_newsletter_lt.htm

TAIP PAT SKAITYKITE