Gudručio vaistinė

Diskusijoje – apie ES paramos poveikį sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui

Šių metų rugsėjo 9 d. 9 val. Vilniuje, „Radisson Blu Lietuva” konferencijų centre (Konstitucijos pr. 20, Vilnius, salė „Lambda”) Sveikatos apsaugos ministerija inicijuoja diskusiją „Kaip įvertinti ES struktūrinės paramos poveikį sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui”. Bus pristatytas Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo sveikatos sektoriuje stebėsenos vertinimas. Diskusijoje dalyvaus ES paramą administruojančių valstybės institucijų atstovai, ES paramos projektų vykdytojai, bendruomenės atstovai ir kt.
„Šiandien ES paramos sveikatos sektoriui nauda akivaizdi, – teigia sveikatos apsaugos viceministrė Nora Ribokienė. – Tačiau, kokie veiksniai labiausiai daro įtaką sveikatos priežiūros paslaugų kokybei ir prieinamumui, kaip mes galime apibrėžti šias paslaugas, kokie rodikliai lemia jų pokyčius? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų bandysime ieškoti atsakymų kartu su kitais sveikatos sistemos atstovais”.
Pasak viceministrės, Sveikatos apsaugos ministerija administruoja dvylika 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių, skirtų tiesioginėms investicijoms į sveikatos sektorių. Pagrindinis ES paramos investicijų tikslas – užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios sudarys prielaidas mažinti gyventojų sergamumą ir mirštamumą, kuo ilgiau išsaugoti jų darbingumą, ilginti sveiko gyvenimo trukmę.
ES paramos investicijos reikšmingai prisideda prie nacionalinių programų įgyvendinimo. Siekiant nustatyti, kaip pasiekiami jose keliami sveikatos apsaugos tikslai, ar racionaliai naudojamos ES paramos lėšos, atliekama ministerijos administruojamų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo stebėsena, nustatomi konkretūs rodikliai, pagal kuriuos vertinama šių priemonių įgyvendinimo pažanga ir indėlis į nacionalinės sveikatos politikos plėtrą.
Sveikatos apsaugos ministerija inicijavo ES paramos poveikio sveikatos sistemai stebėsenos rodiklių sistemos tinkamumo ir efektyvumo vertinimo projektą. Diskusijoje planuojama aptarti rekomendacijas dėl ES paramos projektų, finansuojamų pagal ministerijos administruojamas priemones, stebėsenos. Remiantis diskusijos išvadomis bus siekiama tobulinti ES paramos panaudojimo sveikatos srityje stebėsenos sistemą, tiksliau vertinti investicijų naudą bei sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo pokyčius.
Daugiau apie ES paramą sveikatos sektoriui: interaktyviame žemėlapyje –
http://esparama.sam.lt/zemelapis/index.html


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE