REXSAN

Dioksinų ir dioksinų tipo PCB nustatymas Baltijos jūroje sugautose lašišose

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo medžiagų liekanų gyvūnuose, jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje ir žuvyse stebėseną. Ši stebėsena Lietuvoje vykdoma nuo 1998 m., jos tikslas – įvertinti medžiagų liekanų kiekius gyvūninės kilmės produktuose, siekiant užtikrinti maisto saugą.

Dėl įvairių veiksnių vandens telkinių bioįvairovė mažėja, žvejybos verslas nyksta. Nepriklausomai nuo to, Europos Komisija, atsižvelgusi į Pasaulinės sveikatos organizacijos, Maisto produktų mokslinio komiteto nuomonę, yra nustačiusi didžiausias dioksinų (dibenzo-para-dioksinų (PCDD), polichlorintų dibenzofuranų (PCDF), dioksinų tipo polichlorintų bifenilų suma (PCB)) leistinas koncentracijas maisto produktuose, išreikštas toksiškumo ekvivalentais, taip pat teikia rekomendacijas dėl šių teršalų kontrolės.
Dioksinai ir dioksinų tipo junginiai aptinkami gamtoje. PCB – polichlorinti bifenilai 209 skirtingi giminingieji junginiai, pagal toksines savybes suskirstyti į dvi grupes. Vienai grupei priskiriama 12 junginių, kurių savybės panašios į dioksinų, todėl jie vadinami „dioksinų tipo PCB”, kiti PCB neturi dioksinams būdingo toksiškumo. Dioksinai – grupė tarpusavyje susijusių, patvarių cheminių junginių, 17 dioksinų junginių yra toksiški.
Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pagal parengtą programą ir planus kasmet atlieka Baltijos jūroje sugautų žuvų, skirtų vartoti žmonėms, tyrimus dėl dioksinų ir dioksinų tipo PCB. Tyrimų duomenys teikiami Europos Komisijai, Europos maisto saugos tarnybai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.
Vykdant 2011 metų medžiagų liekanų gyvūnuose ir jų mėsoje, piene, paukštienoje, kiaušiniuose, žvėrienoje, žuvyse ir meduje stebėsenos planą, Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atrinktą paprastosios lašišos mėginį išsiuntė laboratoriniam tyrimui į Hamburgo (Vokietija) Teršalų ir likučių maisto produktuose laboratoriją Eurofins W.E.J.GmbH.
Atlikus laboratorinį tyrimą, paprastojoje lašišoje nustatyta dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma (13,31 pg/g) viršijo didžiausią leistiną kiekį. Dioksinai ir dioksinų tipo PCB per visą stebėsenos laikotarpį Lietuvoje (nuo 1998 m.) viršijo didžiausius leistinus kiekius dešimtyje jūrinių žuvų mėginių. Šis atvejis yra antras, kai lašišoje nustatyta padidinta dioksinų ir dioksinų tipo PCB suma. Tyrimai parodė, kad dažniausiai teršalai nustatomi menkių kepenyse ir senesnėse, didesnėse žuvyse.
Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos duomenimis, Baltijos jūros Lietuvos priekrantėje žvejybos verslą vykdantys žvejai per 2010 m. sugavo 535 kg paprastosios lašišos. Per septynis šių metų mėnesius sugauta 160 kg šios rūšies žuvies.
„Dioksinų ir dioksinų tipo PCB stebėsenos tyrimai vykdomi siekiant įvertinti šių teršalų kiekius Baltijos jūros regione sugaunamose žuvyse. Tiriamas galimas šių teršalų poveikis bei keliama rizika vartotojams. Dėl šių teršalų kancerogeninio poveikio ir rizikos žmonių sveikatai mokslininkai negali pateikti vieningos nuomonės, todėl dioksinų ir kitų cheminių teršalų klausimai nuolat nagrinėjami pasitelkiant laboratorinių tyrimų rezultatus”, – komentavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja Irena Pečiulienė.


Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE