Avene

Bus stiprinama prevencinė socialinė pagalba žmogui, šeimai, bendruomenei

Šiuo metu socialinės paslaugos teikiamos siekiant padėti išspręsti konkrečias, jau kilusias žmogaus ar šeimos socialines problemas, o dėmesio prevencijai beveik neskiriama. Socialinių paslaugų įstatymo pataisomis bus įtvirtinta nauja socialinių paslaugų rūšis – prevencinės socialinės paslaugos, padėsiančios suteikti žmonėms kokybišką kompleksinę pagalbą arčiausiai namų. Taip pat bus sudarytos sąlygos socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų tęstinumui, vienodam šių paslaugų kokybės standartų taikymui bei jų teikimui. Stiprinant visų teikiamų socialinių paslaugų kokybę, bus keliama ir socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinė kompetencija.

Vyriausybė pritarė šioms Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtoms Socialinių paslaugų įstatymo pataisoms.

„Pandemija ypatingai išryškino socialinių paslaugų poreikį: ir senjorams, ir vienišiems asmenims, ir šeimoms su vaikais. Siūlome pokyčius socialinių paslaugų srityje, nes matome būtinybę gerinti socialinių paslaugų kokybę, daugiau dėmesio skirti prevencijai, kad žmonės sulauktų pagalbos anksčiau, nei jų problemos įsisenėja ir tampa sunkiai įveikiamos. Socialinį darbą dirbančiųjų atsidavimas, motyvacija ir profesinės kompetencijos užtikrina kokybiškesnę pagalbą kiekvienam, kuriam jos prireikia“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

KAIP YRA DABAR. Šiuo metu Socialinių paslaugų įstatyme nustatytos dvi socialinių paslaugų rūšys: bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos. Socialinės paslaugos teikiamos jau kilusioms žmonių, šeimų socialinėms problemoms spręsti, – nėra galimybės paslaugas gauti prevenciškai. Šiuo metu socialinių paslaugų teikimas sunkumus patiriantiems žmonėms, šeimoms reikalauja daugiau investicijų, nei jų reikalautų dirbant prevenciškai – tiek laiko, tiek žmogiškųjų išteklių, siekiant atkurti žmonių, šeimų savarankiškumą ir gebėjimus spręsti iškylančias problemas.

KAIP BUS SPRENDŽIAMA. Siūloma įtvirtinti naują socialinių paslaugų rūšį – prevencines socialines paslaugas. Jos galės būti teikiamos ir tada, kai asmuo ar šeima dar neturi socialinių problemų ar nėra atsiradę veiksnių ir aplinkybių, dėl kurių patiriama ar yra pavojus patirti socialinę atskirtį. Siekiama padėti išvengti socialinės rizikos atsiradimo ir socialinių problemų ateityje.

Prevencines socialines paslaugas nemokamai galės gauti visi asmenys ir šeimos. Svarbu, kad prevenciniais tikslais teikiamas kompleksines paslaugas šeimai asmenys ar šeimos gautų kuo arčiau gyvenamosios vietos. Numatoma, kad šios paslaugos bus organizuojamos, o, esant poreikiui, ir teikiamos per bendruomeninius šeimos namus, paslaugų koordinavimą organizuojant vieno langelio principu. Kiekviena savivaldybė turės užtikrinti, kad jos teritorijoje veiktų bent vieni bendruomeniniai šeimos namai ir prevencinės kompleksinės paslaugos šeimai būtų prieinamos visiems, kuriems jų reikia.

Kompleksinių paslaugų šeimai kokybę padės užtikrinti metodinę pagalbą teiksiantis metodinis kompleksinių paslaugų šeimai centras. Jame bus teikiama metodinė pagalba dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ar teikimo, jų kokybės gerinimo bei dalinamasi gerąja patirtimi, teikiant šias paslaugas.

SOCIALINĖ REABILITACIJA NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE

KAIP YRA DABAR. Šiuo metu nėra vienodų socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų kokybės standartų, dėl šių paslaugų finansavimo konkurso būdu yra neužtikrinamas tęstinis šias paslaugas teikiančių įstaigų finansavimas, todėl neužtikrinamas paslaugų prieinamumas, finansinis tvarumas ir kokybė.

KAIP BUS SPRENDŽIAMA. Siūloma socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas priskirti socialinės priežiūros paslaugoms. Taip bus užtikrinta šių paslaugų kokybė, atitiktis bendriems socialinės priežiūros paslaugų teikimo reikalavimams. O taip pat šias paslaugas galės teikti nauji paslaugų teikėjai. Jiems prisijungus, didės socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugų prieinamumas, kokybė, finansinis užtikrintumas.

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SRITIES DARBUOTOJŲ PROFESINĖ KOMPETENCIJA

KAIP YRA DABAR. Socialinis darbas kaip profesinė veikla susiduria su iššūkiais – nuolat stebimas socialinių darbuotojų trūkumas, o tai tiesiogiai susiję su socialinių paslaugų prieinamumu bei kokybe. Socialinių paslaugų srities darbuotojų specifinių kompetencijų trūkumas lemia netolygią teikiamų socialinių paslaugų kokybę, socialinių paslaugų trūkumą, darbuotojų „perdegimą“.

KAIP BUS SPRENDŽIAMA. Vienas iš būdų spręsti išvardintas problemas – stiprinti socialinių paslaugų srities darbuotojų profesines kompetencijas dalyvaujant mokymuose, supervizijoje. Kompetencijos tobulinimas bus įskaitomas į darbuotojo darbo laiką, mokant darbo užmokestį. Reguliariai profesinę kompetenciją siūloma tobulinti visiems socialinių paslaugų srities darbuotojams. Taip pat bus sukurtas socialinių paslaugų srities darbuotojų reguliacijos mechanizmas. Tai padės užtikrinti socialinio darbo, kaip profesinės veiklos, vidinį suderinamumą, reguliarų, tikslingą, socialinių paslaugų srities darbuotojų poreikius atliepiantį profesinės kompetencijos tobulinimą, profesinio elgesio standartų laikymąsi. Taip pat bus patikslinti reikalavimai individualios priežiūros darbuotojui – socialinio darbuotojo padėjėjui ir lankomosios priežiūros darbuotojui.

Jeigu Socialinių paslaugų įstatymo pataisoms pritars Seimas, siūlomi pakeitimai įsigalios nuo kitų metų liepos 1 d.

 

TAIP PAT SKAITYKITE