Rawpowders

Biurokratinės naštos mažinimas užtikrina kokybiškas ir šiuolaikiškas sveikatos priežiūros paslaugas

Sveikatos apsaugos ministerija siekia nuolat tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, gerinti teikiamų asmens sveikatos paslaugų kokybę ir efektyvumą bei mažinti biurokratinę naštą. Per pastaruosius metus įgyvendinti pakeitimai leido sumažinti gydytojų pildomų dokumentų skaičių, supaprastinti siuntimų tvarką, plėtoti nuotolines paslaugas. Taip pat optimizuojami sveikatos priežiūros specialistų darbo krūviai: dėl COVID-19 pandemijos išaugus šeimos gydytojų darbo apimtims, kai kurias funkcijas leista atlikti kitiems šeimos gydytojo komandos nariams.

Rengiantis visuomenės vakcinacijai nuo COVID-19 ligos dar pernai slaugytojams ir akušeriams, baigusiems ne trumpesnę kaip 20 valandų skiepijimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą, buvo  suteikta teisė imunoprofilaktiką ne tik atlikti, bet ir skirti. Esant valstybėje paskelbtai ekstremaliajai situacijai slaugytojas taip pat gali pratęsti gydytojo paskirtą gydymą receptiniais vaistiniais preparatais.

Siekiant mažinti šeimos gydytojo darbo krūvį praplėstos slaugytojų kompetencijos, patvirtinti skatinamieji priedai slaugytojams už gripo vakcinos injekcijos paskyrimą ir atlikimą rizikos grupių asmenims ir burnos higienistams už moksleivių profilaktinę patikrą prieš mokyklą.

Atsisakant perteklinių dokumentų pildymo, šeimos gydytojui nebereikia teikti pranešimų Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) apie įtariamą arba nustatytą COVID-19 ligos atvejį. NVSC informaciją gauna automatiškai, gydytojui suvedus COVID-19 ligos diagnozę į e. sveikatos sistemą.

Taupant tiek šeimos gydytojų, tiek pacientų laiką, esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai nuo 30 iki 60 dienų prailgintas laikas gavus siuntimą užsiregistruoti gydytojo specialisto konsultacijai.

Pandemijos metu išaugus nuotolinių paslaugų poreikiui, įteisintas išplėtotų nuotolinių konsultacijų teikimas bei jų apmokėjimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Atsisakyta anksčiau galiojusio reikalavimo pacientui po suteiktos nuotolinės konsultacijos kitą kartą atvykti į sveikatos priežiūros įstaigą. Tai reiškia, kad šeimos gydytojo komandos narys gali daugiau negu vieną kartą iš eilės nuotoliniu būdu skirti vaistinius preparatus ar medicinos pagalbos priemones, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių vartojimą.

Įteisintos ir pradėtos teikti gydytojų tarpusavio nuotolinės konsultacijos, nuotolinės pirmines psichikos sveikatos priežiūros paslaugos pacientams. Suteikta galimybė pacientui prisirašyti prie pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros įstaigos nuotoliniu būdu.

Ministerijoje veikiantis Komitetas šeimos medicinos paslaugų tobulinimui ir atskirų teisės aktų tobulinimui sukurtos darbo grupės šiuo metu rengia naujus pakeitimus, kurie taip pat turėtų prisidėti prie kokybiškų ir šiuolaikiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo:

  • parengti elektroninio siuntimo E027 ir atsakymo į siuntimą E27-a patobulintų formų projektai, įdiegus šias patobulintas formas į e. sveikatą didžioji dalis siuntimo/atsakymo į siuntimą duomenų bus automatiškai perkeliama į formas iš e. sveikatoje esančių duomenų;
  • kuriamas elektroninis išrašas iš medicinos dokumentų, kurį įdiegus į e. sveikatos sistemą ženkliai sumažės administracinė našta dėl įvairių pažymų pildymo ir bus atsisakyta tam tikrų popierinių pažymų;
  • planuojamas automatinis nedarbingumo pažymėjimų išdavimas asmenų izoliacijai bei vaikų iki 8 metų priežiūrai, šveitimo įstaigoje paskelbus infekcijas ir ribojantį režimą;
  • pacientų slaugai namuose ketinama formuoti atskiras specialistų komandas, mažinant administracinę naštą šeimos gydytojo komandai;
  • siekiama supaprastinti gyventojų nukreipimą į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą darbingumo lygiui nustatyti;
  • kuriami e. sveikatos naujų elektroninių formų projektai, kurie automatizuos kai kurių duomenų pildymą ir perkėlimą, mažinant techninio darbo apimtis gydytojams;taip  pat  planuojama atsisakyti išrašų iš medicinos dokumentų rengimo, jeigu paciento profilaktinis sveikatos patikrinimas atliekamas gydymo įstaigoje, kurioje jis nėra prisirašęs.

 

TAIP PAT SKAITYKITE