REXSAN

Baseinuose neužtikrinta vandens kontrolė

Panevėžio visuomenės sveikatos centro specialistai, vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. V-572 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimais (toliau – HN:109:2005), 2014 m. sausio – gegužės mėn., vykdydami periodinę (planinę) visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – Kontrolė), patikrino 5 Panevėžio apskrityje veikiančius baseinus: UAB „Impuls LTU“, Panevėžio kūno kultūros ir sporto centro, Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos, UAB „Via Unica“, Pasvalio sporto mokyklos.

Kontrolės metu pažeidimai nustatyti UAB „Via Unica“ ir Pasvalio sporto mokyklos baseinuose. Atlikus grįžtamąją kontrolę nustatyta, kad UAB „Via Unica“ baseine nėra pašalinti visi periodinės kontrolės metu nustatyti pažeidimai, todėl buvo priimtas sprendimas sustabdyti leidimo – higienos paso galiojimą.

Baseinuose buvo nustatyti šie pažeidimai: vandens kokybės rodikliai nėra pateikiami viešai, filtrai nėra plaunami pagal filtrų gamintojo pateiktą instrukciją, baseinų dugnas siurbimo prietaisais ir šepečiais valomas rečiau kaip du kartus per savaitę, visa įranga nėra reguliariai techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama, nėra vykdomi baseinų vandens kokybės tyrimai ir kt.

Centro specialistai primena, kad asmenys, eksploatuojantys baseinus, turi užtikrinti, kad laiku būtų atliekami baseinų vandens kokybės tyrimai: baseinų vandens mikrobiologiniai bei parazitologiniai tyrimai atliekami ir amoniako kiekis nustatomas uždaruose baseinuose ne rečiau kaip kartą per mėnesį, atviruose baseinuose – ne rečiau kaip tris kartus per metus, o vasarą – du kartus per mėnesį; chloroformo kiekis nustatomas kas ketvirtį. Baseinų vandens cheminiai tyrimai atliekami vieną kartą per pusmetį, o automatiniai laisvojo chloro ir pH dydžio nustatymo įrenginiai turi būti tikrinami ne rečiau kaip du kartus per dieną, atliekant kontrolinius matavimus.

 

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Ramoškienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: ruta.ramoskiene@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE