Biorythm

Baigti VUL Santariškių klinikų pastatų apšiltinimo projektai

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VUL SK) šių metų, rugsėjo 30 dieną sėkmingai įgyvendino „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu” energijos taupymo priemonę ir laiku užbaigė pastatų apšiltinimo ir renovavimo projektus, kurie buvo pradėti 2009 m.
Santariškių klinikos pastatytos prieš 30 metų. Siekiant, kad pastatai ir visas energetinis bei aptarnavimo ūkis užtikrintų saugią, patogią ir ekonomišką pacientų priežiūrą bei specialistų darbą, buvo pradėtas jų apšiltinimas bei viso ūkio renovacija. VUL SK aktyviai dalyvavo šiuose Europos sąjungos struktūrinių fondų bei valstybės remiamuose projektuose:
– „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Kairiūkščio g.2 korpuso pastatų atitvarų ir stogų šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija” Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-059. Projekto metu apšiltintos pastato sienos, pakeista šildymo sistema, apšiltintas stogas, pakeisti langai. Įgyvendintų priemonių dėka bus taupoma 852,84 MWh šilumos energijos.
– „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų laboratorinio korpuso pastatų sienų ir stogų šiltinimo bei šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija” Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-060. Projekto metu apšiltintos pastato sienos, įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, apšiltintas pastato stogas, pakeista šildymo sistema. Pastato renovavimas leis sumažinti šilumos nuostolius apie 688,90 MWh.
– „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų chirurginio korpuso stogų šiltinimas, šildymo ir vėdinimo sistemų renovacija” Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-061. Projekto metu įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema, apšiltintas stogas, pakeista šildymo sistema. Pastato renovavimas ir modernizavimas šilumos nuostolius leis sumažinti apie 306,9 MWh.
– „VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų diagnostinio korpuso pastatų atitvarų šiltinimas ir vėdinimo sistemų renovacija” Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-064. Projekto metu apšiltintos pastato sienos, įrengta rekuperacinė vėdinimo sistema. Pastato renovavimas ir modernizavimas leis sumažinti šilumos nuostolius apie 659,30 MWh.
Įgyvendinus šiuos projektus tikimasi, jog bus sutaupyta apie 15% suvartojamos šilumos energijos, bus užtikrintas stabilesnis temperatūros rėžimas palatose, darbo vietose ir tai turės teigiamos įtakos pacientų sveikatai bei darbuotojų darbo sąlygoms. Be to, pagerės apšiltintų pastatų bei visos ligoninės estetinis vaizdas
Daugiau informacijos:
VUL SK vyr. buhalterė Liuda Grigentienė
Tel. (8 5) 236 5007TAIP PAT SKAITYKITE