Mollers

Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai mažina biurokratinę naštą gydymo įstaigoms

Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimais įtvirtinta aiški ir visiems vienodai suprantama medicininių atliekų samprata o medicininių atliekų apskaita ir jos kontrolė perduota Aplinkos ministerijai. Šie pakeitimai įsigalios nuo š.m. liepos 1 d.

Praėjusių metų pabaigoje priimti Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimai įtvirtina aiškią ir visiems vienodai suprantamą medicininių atliekų sąvoką: „Medicininės atliekos – žmonių sveikatos priežiūros, gyvūnų sveikatos priežiūros ir su jomis susijusių mokslinių tyrimų atliekos”. Iki Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų, medicininių atliekų sąvoka buvo reglamentuota tik Lietuvos higienos normose, reglamentuojančiose medicininių atliekų tvarkymą sveikatos priežiūros įstaigose. Jose įtvirtinta medicininių atliekų sąvoka apėmė tik žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas, o atliekų tvarkymo taisyklėse esančiame atliekų sąraše nurodyta, kad medicininės atliekos apima ir gyvūnų sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekas.
Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimuose patikslinus Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijas, detaliai išdėstyta, kokius žmonių sveikatos priežiūros ir su ja susijusių mokslinių tyrimų atliekų reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministerija, t. y. atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo ir laikino laikymo reikalavimus. Tačiau Sveikatos apsaugos ministerijai nelieka prievolės reglamentuoti sveikatos priežiūros įstaigose susidariusių sveikatos priežiūros atliekų apskaitos.
Iki priimant Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, Atliekų tvarkymo įstatyme buvo nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija reglamentuoja medicininių atliekų tvarkymą sveikatos priežiūros įstaigose nedetalizuojant, kokius medicininių atliekų tvarkymo etapus reikia reglamentuoti. Todėl sveikatos priežiūros įstaigoms reikėdavo pildyti ir kasmet teikti visuomenės sveikatos centrams medicininių atliekų susidarymo ataskaitas pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą metinę statistinę formą Nr. 66 (Sveikata – metinė) „Medicininių atliekų tvarkymas sveikatos priežiūros įstaigose”. Tačiau, vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, atliekų darytojai apskaitą tvarko ir ataskaitas apie atliekų susidarymą ir tvarkymą teikia Aplinkos ministerijos įgaliotai institucijai Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Siekiant išvengti dvigubos medicininių atliekų apskaitos ir nedidinti administracinės naštos sveikatos priežiūros įstaigoms, nuo vasario 1 d. įsakymas, kurio buvo patvirtinta forma Nr. 66, neteks galios. Kadangi medicininės atliekos yra visos atliekų sistemos dalis, sveikatos priežiūros įstaigos ataskaitas apie susidarančias atliekas nuo 2012 m. pildys ir teiks vadovaujantis aplinkos ministro patvirtintomis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis.
„Šie pakeitimai labai svarbūs įstaigoms, kuriose susidaro medicininės atliekos. Siekiant sumažinti biurokratinę naštą, panaikinami reikalavimai gydymo įstaigoms teikti medicininių atliekų apskaitos duomenis kelioms institucijoms”, – sako Sveikatos apsaugos viceministras Audrius Klišonis.

Daugiau informacijos: SAM Visuomenes sveikatos priežiūros skyriaus vyr. specialistė Ieva Kisielienė, tel: 266 1464

SAM Ryšių su visuomene skyrius
El. paštas: samrsv@sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE