Gudručio vaistinė

Apie studentų sveikatos draudimą Lietuvoje ir užsienyje

Pagal Sveikatos draudimo įstatymą Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai; Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai; asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje; studijuojantieji Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Valstybinė ligonių kasa (VLK) yra sudariusi duomenų teikimo sutartis su visomis teisėtai Lietuvoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis ir gauna duomenis apie jų dieniniuose skyriuose studijuojančius asmenis. Duomenis apie asmenis, kurie apdrausti valstybės lėšomis, VLK perduoda Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Tačiau vykstantieji studijuoti į Europos Sąjungos (ES) valstybių aukštųjų mokyklų dieninius skyrius patys turi pasirūpinti draustumą liudijančiais dokumentais.

Išvykstantieji studijuoti teritorinei ligonių kasai turi pateikti draustumą privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus, t. y. aukštosios mokyklos, kurioje mokosi, išduotą akademinę pažymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akademinei pažymai pildyti turėtų būti naudojamas firminis aukštosios mokyklos blankas, joje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, skyrius, kuriame studentas mokosi (dieninis), studijų programos laipsnis ir studijų laikotarpis.

Vykstantieji studijuoti į ES šalis pagal mainų programas teritorinei ligonių kasai turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę) ir pažymą apie studijas pagal mainų programą iš mokymo įstaigos Užsienio reikalų skyriaus.

Vadovaujantis Asmens įregistravimo (išregistravimo) į (iš) Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą tvarkos aprašu, studentų draustumo galiojimo terminas nustatomas vieneriems mokslo metams, dažniausiai – nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų mokslo metų rugpjūčio 31 d. Asmenims, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, suteikiamas dar vienas mėnuo draustumo po to, kai už juos nustota mokėti arba kai jie patys nustoja mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Ši garantija neatleidžia nuo prievolės toliau mokėti nustatyto dydžio įmokas. Tad bakalauro ar magistro diplomus įgiję studentai tebėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ne tik vasarą, bet ir iki tų metų rugpjūčio 31 d., o paslaugas gali gauti iki rugsėjo 30 d. (papildomas mėnuo).

Baigusieji studijas ir nevykdantieji darbinės veiklos nuo rugsėjo mėnesio draustis privalomuoju sveikatos draudimu turi individualiai ir privalo kas mėnesį mokėti sveikatos draudimo įmokas.

Studentas, laikinai būdamas bet kurioje ES šalyje, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine bei Šveicarijoje, turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą, jeigu jis pateikia tos šalies gydymo įstaigai Europos sveikatos draudimo kortelę. Ši kortelė išduodama tik apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir galioja vienerius mokslo metus. Dėl jos išdavimo reikia kreiptis į teritorinės ligonių kasos pagal gyvenamąją vietą Gyventojų aptarnavimo skyrių. Prašymą gauti minėtą kortelę galima užpildyti ir interneto svetainėje (tokiu atveju pildant prašymą galima pasirinkti miestą, kuriame kortelė bus išduota).

Ši kortelė, patvirtinanti, kad asmuo yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, garantuoja būtinąją medicinos pagalbą bet kurioje ES šalyje. Tačiau jei išvykimą į užsienį esate deklaravęs, Lietuvoje nebūsite draustas privalomuoju sveikatos draudimu ir sveikatos draudimu turėtumėte pasirūpinti toje šalyje, kurioje ketinate gyventi.

Europos sveikatos draudimo kortelė garantuoja būtinąją pagalbą. Ar pagalba būtina ir kokia ji turėtų būti, spręs gydytojas. Visose ES šalyse, kaip ir Lietuvoje, gydytojai, teikdami pagalbą užsieniečiams, privalo atsižvelgti į kelias sąlygas: ar pagalba būtina dėl medicininių priežasčių, į viešnagės trukmę ir gydymo pobūdį, t. y. ar pacientui būtini brangūs tyrimai, ilgas gydymas, reabilitacija ir kt.

Pagal Europos Tarybos reglamentų nuostatas, turi būti suteikiama tokia pagalba, kad susirgęs ar patyręs traumą žmogus nebūtų priverstas grįžti į savo šalį ir galėtų išbūti visą numatytą laiką kitoje ES šalyje. Studentams, besimokantiems ES šalyse, turi būti suteikiama tokio masto būtinoji medicinos pagalba, kad studijų laikotarpiu dėl sveikatos problemų jiems nereikėtų grįžti į namus.

Šaltinis: TLK

TAIP PAT SKAITYKITE