Nobel biocare

Apgyvendinimo paslaugų sauga

Atostogų metu pradedama galvoti apie poilsį ir keliones, o apgyvendinimo paslaugos dažnai tampa viena pagrindinių turizmo sudėtinių dalių. Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) specialistai primena, kad apgyvendinimo paslaugas teikiantys asmenys privalo teikti tik saugias paslaugas.

Centro specialistai, vykdydami Tiesioginę valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę (toliau – Kontrolė) 2013 m. patikrino 24 Panevėžio apskrities apgyvendinimo paslaugas teikiančius objektus. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 (toliau – HN 118:2011), pusė apgyvendinimo paslaugas teikiančių objektų rasta pažeidimų. Kontrolės metu nustatyta, kad beveik 67 proc. pažeidimų buvo dėl savikontrolei neatliktų laboratorinių tyrimų. Kita didesnė dalis rastų pažeidimų (33 proc.) buvo susijusi su patalpų, įrenginių ir inventoriaus priežiūra.

Ruošiantis maudymosi sezonui, kuris pagal Lietuvos gamtines sąlygas prasideda birželio 1 d. ir baigiasi rugsėjo 15 d., atkreipiame dėmesį į tas apgyvendinimo paslaugas, kurios teikiamos šalia vandens telkinių. Jei maudymosi vieta nėra įteisinta kaip paplūdimys, apgyvendinimo paslaugų teikėjai turi pasirūpinti, kad maudymosi vietos būtų pažymėtos, švarios, saugios, o priėjimas prie vandens – neslidus, neklampus ir saugus. Taip pat paslaugų vartotojams matomoje vietoje raštu turi būti pateikta informacija apie saugaus elgesio vandenyje taisykles, naudojimosi įranga (jeigu tokia yra) instrukcijos.

Informuojame, kad prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje paslaugų teikėjas turi atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus. Vandenyje turi būti ne daugiau kaip 100 žarninių enterokokų (Intestinal Enterococci) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml ir ne daugiau 1 000 žarninių lazdelių (Escherichia coli) kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens. Šių tyrimų protokolai turi būti saugomi paslaugų teikimo vietoje.

Svarbu atminti, kad apgyvendinimo paslaugų teikėjai ne rečiau kaip vieną kartą per metus turi atlikti geriamojo vandens (šalto ir karšto) mikrobiologinį tyrimą legionelėms nustatyti. Jeigu paslaugos teikiamos tik tam tikru metų laiku, tyrimas atliekamas prieš apgyvendinimo paslaugų teikimo sezono pradžią. Legioneliozės profilaktikai svarbu, kad karšto vandens tiekimo sistemoje vandens temperatūra kas 3 mėnesius būtų profilaktiškai pakeliama iki 66 °C ir išlaikoma ne mažiau kaip 25 min. Taip pat HN 118:2011 įpareigoja paslaugų teikėjus palaikyti karšto vandens čiaupe temperatūrą ne žemesnę kaip 50 °C, o šalto – ne aukštesnę kaip 20 °C.

 

Daugiau informacijos Jums pateiks Panevėžio visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Juškienė, tel. (8 45) 582 533, el. paštas: vilma.juskiene@paneveziovsc.sam.lt

Panevėžio visuomenės sveikatos centro Darbo organizavimo skyriaus vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene) Vilda Bajoriūnienė, tel. (8 45) 596 173, el. paštas: vilda.bajoriuniene@paneveziovsc.sam.lt

TAIP PAT SKAITYKITE