Sebamed

Antenos ant mokyklos stogo – mokyklos tarybos sprendimas

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVSPT) ir jai pavaldžios įstaigos nuolat susiduria su visuomenės nepasitenkinimu dėl judriojo radijo ryšio sistemų bazinių stočių, įrengiamų ant mokyklų stogų.

Bazinių stočių antenas ant mokyklų stogų, leidžia įrengti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (59 straipsnio 5 dalies 6 punktas). Sprendimą leisti ar neleisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis mokymo įstaigos vadovas priima kartu su mokyklos taryba.

Taigi už jį yra atsakingas ne tik mokyklos direktorius, bet ir mokinių tėvų bei globėjų atstovai. Tad pirmiausia šį klausimą reiktų spręsti mokyklos viduje. Be abejo, bazinių stočių antenų savininkas (operatorius) turi turėti Ryšių reguliavimo tarnybos leidimą, o antenų skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė turi atitikti Lietuvos higienos normų reikalavimus, kurių laikymąsi kontroliuoja VVSPT ir jai pavaldžių visuomenės sveikatos centrų specialistai.

„Informacijos apie galimą antenų žalą sveikatai pastaruoju metu pasaulyje skelbiama daug ir prieštaringos, – sako VVSPT atstovai. – Tačiau remdamiesi Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų autoritetingų sveikatos bei mokslo institucijų duomenimis mes galime teigti, kad antenų skleidžiama elektromagnetinė spinduliuotė nekenkia žmogui, kai neviršija leistinų normų. Atkreipiame dėmesį, kad, palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis, elektromagnetinę spinduliuotę reglamentuojanti Lietuvos higienos norma yra ypač griežta. Panašias normas turi tik Italija, Bulgarija ir Lenkija.

Išsami informacija apie elektromagnetinės spinduliuotės šaltinius, mokslinių tyrimų ir matavimo rezultatus bei apie elektromagnetinės spinduliuotės poveikį sveikatai yra pateikta VVSPT interneto svetainės rubrikoje „Naudinga informacija apie elektromagnetinę spinduliuotę”.


Bernardinai

TAIP PAT SKAITYKITE