REXSAN

Anglijos ir Velso Bažnyčia šventė gyvybės dieną

Šį sekmadienį, liepos 31 d., Anglijos ir Velso katalikų vyskupijose švenčiama gyvybės diena, – praneša Vatikano radijas, – diena, kuriai jau gerokai iš anksto buvo pasiūlyta džiaugsmo ir laimės tema, pagal apaštalo šv. Pauliaus laiško romiečiams žodžius: „Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs suspaudime, ištvermingi maldoje” (12,12).

Šią dieną anglai katalikai meldžiasi, kad galėtų gimti ir būtų su meile priimtas kiekvienas pradėtas kūdikis, kad būtų rūpinamasi sergančiaisiais ir kenčiančiaisiais, kad būtų rūpestingai globojami seni žmonės. Aukos renkamos sekmadienio Mišių metų skiriamos katalikų vadovaujamos ligoninės ir žmogaus gyvybę nuo pradėjimo iki natūralios mirties ginančioms organizacijoms.

Laimės ir džiaugsmo tema šiemetinei Anglijos ir Velso Bažnyčios švenčiamai gyvybės dienai parinkta, remiantis popiežiaus Benedikto XVI žodžiais, pasakytais pernai jo vizito Anglijoje metu: „Laimės trokštame visi, bet viena iš didžiausių pasaulio tragedijų yra ta, kad tiek daug žmonių jos niekada nesuranda, nes ne ten ieško. Iš tiesų sprendimas yra visai paprastas: tikroji laimė yra Dieve. Reikia drąsos didžiausias viltis sudėti ne į pinigus, karjerą, žemišką laimę ar santykius su kitais, bet į Dievą. Jis vienas gali patenkinti giliausius mūsų širdies troškimus”. Taip Šventasis Tėvas kalbėjo pernai rugsėjo 17 d. Londone susitikęs su katalikiškųjų mokyklų moksleiviais ir studentais.


Diena.lt

TAIP PAT SKAITYKITE