Balandžio 10d. Penktadienis

Vytautas Narbutas. Pratrūkęs pūlinys

Peržiūrų skaičius: 22752

Kai vis negyjanti žaizda užsisenėja, randasi pūlinys, kuris sprogsta pats, bandydamas išsivalyti. Tačiau be rimtos chirurgo pagalbos vis vien žaizdos galutinai neužgydysim – ji ir toliau pūliuos, kol užkrės visą organizmą. Taip ir su Neries pakrantės tvoromis Birutės gatvėje ir visur kitur Lietuvoje. Straipsnis "Ekstros" žurnale (2009-09-21, Nr. 38) ir vėliau žurnalistinio tyrimo laida, transliuota per LTV pirmąją programą, tai ir buvo to pūlinio sproginėjimai. Tam, kad nepasitenkinimas akivaizdžiais gamtos ir visuomenės interesų pažeidimais, problemų ir priimtų sprendimų vilkinimas perpildyta kantrybės taurė išsilietų per kraštus, nereikia nei specialių užsakovų, nei kažkokių mitinių interesų sankirtos. Ir taip jau ilgiausiai tylėta, kantriai laukta, kol tam skirtos žinybos civilizuotai išspręs tą problemą. Net ir gamtos patrulių, skraidančių po tolimiausius Lietuvos kampus niekas "neužsiundė" ant tų vilkšuniais saugomų tvorų. Žvėryno bendruomenė ir Vilniaus m. Visuomeninė aplinkos apsaugos komisija ir dabar dar nors ir nekantriai, bet laukia, kada bus palaisvinta Neries slėnio žemė ir tvoros atsistos į namų valdoms skirtas ribas. Šiandien iš penkių senųjų užgrobėjų (nekalbant apie p. Bronislovą Lubį) ir Nr. 18 D – Jevgenijaus Kolaso ir toliau piktybiškai yra pasisavinę ne savo žemės plotą. Piktybiškai ne vien todėl, kad jau metai, kaip nevykdo paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, o tų "reikalavimų" būta ne vienas dar nuo tada, kai tik tos tvoros išdygo. Piktybiškai todėl, kad šie piliečiai ne tik apsitvėrė, bet ir užvaldė, pasisavino užtvertą ne savo teritoriją. Birutės g. Nr. 12 namo savininkas įrengė individualią medžio grindimis vieno krepšio aikštelę ir prie jos pastatą – manytina pirtelę, gal alaus barą. Šitie įrenginiai matomi žurnale "Ekstra" pateiktame ortofoto plane [tik ant abiejų Birutės g. Nr. 10 ir 12 pasididintų valdų ploto užrašyta "Kraitenė"]. Birutės g. Nr. 18 D savininkas Evgenij Kolas per visą užgrobtą plotą išklojo ratą – tokį promenados taką, savotiškai suminkštinantį jo stačiakampį "stiklobloką" – gyvenamąjį namą. Straipsnio autorė net negalėjo parodyti šito rato – reikėtų fotografuoti arba iš baliono arba pasiprašius į svečius iš Kazachų ambasados lango. Abu šie savininkai, matyt, viliasi, jog jiems bus leista, t. y. Vilniaus m. taryba leis pasilikti užimtame plote.

Besidairant pakrantėje teko sutikti vieną ponią, kaip supratau, pirmiausia atlaisvinto Nr. 18 C sklypo savininkę, kuri nešėsi saujoje surinktų slyvų iš savo pasodintos slyvaitės. Supratau jos nostalgiją ir liūdesį dėl savo išpuoselėtos žemės, į kurią ir išardžius tvorą prašalaičiui nedrąsu įeiti, peržengus gyvatvorę ir paliktą sulig jos ūgiu minkštos vienos tinklą. Tačiau ką daryti, jeigu palei upę eidamas nuo Čekijos ambasados pusės tiesiai atsiremi į tą likusią tvorelę ir turi arba ją perlipti, arba nušokti skardžiu žemyn ir toliau eiti pakraščiu vingiuojančiu taku. Arčiau nesusipažinome, nes šalia šeimininkės ne itin draugiškai amsėjo gražus gelsvaplaukis šuo, nenorėjau jo erzinti ir pasišnekėjome iš tolo – ji apie savo nuoskaudą ir buvusį toje vietoje antisanitarinį šabakštyną, o aš apie tai, jog už aplinkos išgražinimą bus dėkingi ne tik būsimos sveikatingumo trasos kūrėjai ir naudotojai, bet ir miesto valdžia, Žvėryno seniūnija. "Bet juk visa tai darėte sau, galvodama apie save, kad jums liks ta žemė", – tariau jai. "Taip, mes prašėm ir prašysim, kad paliktų." – "Niekas jums nepaliks, – sakau, – negali palikti, nes tai yra slėnio, gamtos dalis, numatyta visuomenės reikmėms." Pasikalbėjome nepiktai, ir man graudus buvo jos vaizdas su slyvaitėmis rankoje. "Kokie jūs pikti", – buvo jos paskutiniai žodžiai. Taip ir atsisveikinome.

Bet juk ne piktumo reikalas, o teisingumo ir tvarkos. Visos tos kovos Lietuvoje su nelegaliomis statybomis ir tvoromis vyksta ne dėl formalių priežasčių, jog nesilaikoma detaliojo plano, bet dėl to, kad pažeidžiama gamta, gamtos ir kultūros paveldas, apvagiama visuomenė, pažeidžiamos jos konstitucinės teisės, paminamas visuomenės interesas. Neatsitiktinai vienas iš paskutinių signalų, į kurį, kaip ir į mūsų visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos raštą, galų gale reaguota, buvo konstitucinių teisių gynėjų asociacijos raštas.

Nepasakiau, bet galėjau pasakyti savo pašnekovei, jog yra žmonių, kurie ir neapsitvėrę savo ploto puoselėja ją, kerta krūmus, sodina jaunus medelius. Tai Vykinto g. Nr. 27 namo gyventojai, kuriuos dažnai tenka matyti triūsiančius miškelyje, priešais jų namą, ribojamą Vykinto, Birutės ir Mickevičiaus gatvių. Beje, praėjusių metų pabaigoje visi sunerimo – ar neplanuoja miesto valdžia atiduoti to skvero statyboms. Paniką sukėlė tuometinio Vilniaus m. administracijos direktoriaus G. Palucko raštas–įsakymas "Dėl skvero Birutės ir Vykinto gatvių sankirtoje duomenų nustatymo", kuri ????? punktų nurodoma, jog "gamtos apsaugos apribojimų nėra" ir siūloma Vilniaus apskrities viršininkui suteikti teisę naudotis nurodytų žemės sklypu iki devyniasdešimt devynerių metų. Paprašiau namo gyventojo – žinomo botaniko Karolio Jankevičiaus įvertinti skverą gamtos paveldo požiūriu ir kreipėmės į G. Palucką išaiškinimo. Buvome apraminti, jog tas jo siūlymas perimti miestui šį skverą yra kaip tik dėl jo išsaugojimo. Turėjome tikėti, bet abejonių liko – kokie planai rezgami šitam trikampiui, jei norima atsikratyti Vilniaus apskrities administracijos kontrolės.

Atrodo, buvau pasikalbėjęs su namo Birutės g. Nr. 18 C savininke. Dėl to, kad jie, nelaukdami paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, dar 2007 metais atitraukė tvorą į sau skirto ploto ribą, jie tų papildomų Vilniaus mero keturių arų būtų labiausiai nusipelnę, palyginti su visais kitais pažeidėjais. Tačiau į Neries upės pusę negalima skirti jokių papildomų arų ir net nesvarstyti to klausimo, kol nebus suprojektuota sveikatingumo trasa. Galioja, nors dažnai to ir nepaisoma, reikalavimas neprivatizuoti ir nieko nestatyti 50 m atstumo nuo upės juostoje. Namo Nr. 18 C valda galėtų būti bent kiek padidinta pietų (Čekų ambasados) pusėn, įteisinant gyvatvore apribotą privažiavimo kelią [galima jį pratęsti iki valdos pietinės ribos]. Tačiau apie visa tai reikia kalbėti, pasidėjus ant stalo detalųjį planą. (Beje, detaliųjų planų, kur būtų nurodytos žemės sklypų tikrosios ribos, Vilniaus apskrities administracijos Vilniaus m. Žemėtvarkos skyriaus darbuotojos Visuomeninei aplinkos apsaugos komisijai nepateikė.)

Normalizuojant padėtį ir rengiant specialųjį Neries slėnio planą būtina numatyti ir upės jungtis su miestu. Dabar išsipirkus namų valdas, pristačius namus ir tvorų ruože nuo Mickevičiaus gatvės iki ten, kur baigiasi Birutės gatvė ir pastatyti B. Lubio rūmai, liko tik viena jungtis su Nerimi – greta Čekų ambasados – ir ta uždaryta užkarda.

Kalbant apie pačius piktybiškiausius Neries slėnio žemių "prichvatizavimo" atvejus – Birutės g. Nr. 12 ir 18 S valdas, tai atstačius tvarką pirmuoju atveju visuomenė galėtų ir laimėti, jei seniūnija susitartų arba išpirktų tą vieno krepšio aikštelę ir greta jos priestatą. Dar tiek investavus galima turėti puikią krepšinio aikštelę ir seniūnui Tautvydui Klimavičiui netektų erzinti žvėryniečių – juokais ar rimtai – gviešiantis įrengti krepšinio aikštelę gražiausioje pievoje už pėsčiųjų tilto. Blogesni "popieriai" su Jevgenijaus Kolas saviveikla. Tas medinis pasivaikščiojimo ratas ir parterio šviestuvai, apšviečiantys "špaceruojančių" damų kojas buvę ar nebuvę, gal galima kam ir pritaikyti, kad ir kokioms meditacijų programoms, tačiau tai, kas statybų metu padaryta su Neries prataka, kaip ašaka gerklėje – nei praryti, nei išspjauti. Siūlyčiau su geru ekskavatoriumi išvalyti tą prataką ir tada pasirodytų, kiek ten buvo medžių šakų, žemių ir akmenų sustumta lyginant aikštelę ir atveriant vaizdą į kitą Neries krantą. Buvusios salos neliko, ir dabar Nr. 18 D namo šeimininkas gali sakyti, jog jis atstumų nuo upės nepažeidė – upės krantu tapo buvusios salos vakarinis krantas. Gaila, bet dėl šio salos panaikinimo mūsų komisijos specialios tyrimų grupės ir valdininkų nuomonės išsiskyrė. Aplinkos ministerijos komisija, kurioje buvo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Žvėryno seniūnijos atstovas, gamtai padarytos žalos įrengiant Birutės 18 D namų valdą neįžiūrėjo.

Pradėjęs nuo straipsnio "Ekstra" žurnale juo ir pabaigsiu – citata iš redakcijos komentaro, parašyto straipsnio autorės Aldonos Kvedarienės. Taigi rašoma: "Kodėl miesto savivaldybė ir apskritis, dėl šios žaliosios pakrantės kovojusios su milijonieriais, prieš B. Lubį puolė ant kelių." Žodis "kovojusios" mažiausiai yra netikslus. Jeigu būtų kovojusios, tai jau prieš penkerius metus tos tvoros būtų nugriautos, o jeigu savo darbą ir pareigas gerai atliktų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, tai tos tvoros ir visko, kas už jų, net nebūtų pastatyta.

Bernardinai

Lietuvos humanitarinė pagalba Ukrainos nepasiekė

Lietuvos humanitarinės pagalbos siunta nuo pandeminio gripo nukentėjusiai Ukrainai penktadienį popiet nebuvo išskraidinta. Penktadienio popietę planuotas karinių oro pajėgų "Spartan" skrydis su kroviniu buvo atšauktas, BNS patvirtino...


Gydytojai nenorėtų eiti nemokamų atostogų

Dėl mažinamo finansavimo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų vadovai svarsto, ką daryti - apkarpyti medikų algas ar versti juos eiti nemokamų atostogų. Sveikatos apsaugai šiemet buvo skirta daugiau nei 4,5 mlrd. litų, tačiau nuo...


Nuo neįgalumo išgelbėjo osteopatas

Nuo neįgalumo išgelbėjo osteopatas

Skausmas ir gydytojas privertė moterį prisiminti seniai pamirštą avariją. Tik netradicinis gydymo būdas ir jos pačios pastangos išvadavo moterį nuo daugelį metų varginusių skausmų ir grėsusio neįgalumo.


Vėžio galima išvengti?

Vėžys - dažna liga. Europoje nuo jo miršta vidutiniškai vienas iš trijų asmenų, dažniausiai – nuo plaučių, krūties, priešinės liaukos, storosios žarnos, skrandžio navikų. Nepaisant pažangos mokslinių tyrimų ir gydymo srityje, vėžys lieka opi...


Vykdomos enterobiozės paplitimo mažinimo programos

Marijampolės visuomenės sveikatos centro specialistai, vykdydami parazitinių ligų epidemiologinę priežiūrą, organizavo profilaktinius enterobiozės (spalinių) tyrimus kai kuriose Marijampolės apskrities ikimokyklinėse įstaigose ir mokyklose....


Mažo tamprumo tvarsčiai kompresinei terapijai

Mažo tamprumo tvarsčiai kompresinei terapijai

Ūmių sportinių traumų metu, ypač kai pažeidžiami minkštieji audiniai (raumenys, raiščiai, jungiamasis audinys ir t. t.), kokybiškas pažeistos srities suspaudimas yra vienas iš kelių pagrindinių pirmosios pagalbos suteikimo principų. Tinkamai...


Prieš vėžį – "povandeniniais laivais"

Prieš vėžį – "povandeniniais laivais"

Pasitelkus naujausius nanotechnologijų ir miniatiūrinės robototechnikos pasiekimus, mokslininkams pavyko sukurti nuotoliniu būdu valdomus robotus, kurie judės žmogaus kraujotakos sistema gabendami į ligos židinį reikiamus vaistus ir naikindami...


Vakcina nuo Alzhaimerio ligos pleistro gabalėlyje

Vakcina nuo Alzhaimerio ligos pleistro gabalėlyje

Pietų Floridos tyrėjai pranešė, kad priklijuotu pleistro gabalėliu pavyko pelių smegenis "išvalyti" nuo Alzhaimerio ligą sukeliančių darinių. Viliamasi, kad tokiu būdu pavyks sėkmingiau apsaugoti žmones nuo šios ligos negu įprastinėmis...


Vitaminas B gali sumažinti riziką susirgti plaučių vėžiu

Pakankamai savo organizme vitamino B sukaupusiems žmonėms rizika susirgti plaučių vėžiu yra mažesnė, nei jei jie rūko, rodo didelis Europoje atliktas tyrimas. Kraujyje turint didelius kiekius vitamino B6 ir amino rūgšties metionino, tokia rizika...


Voroneže gydytojai pašalino moteriai 57 kg sveriantį pilvą

Voroneže gydytojai pašalino moteriai 57 kg sveriantį pilvą

Voroneže gydytojai pašalino 32-ejų metų moteriai nutįsusį iki grindų pilvą, sveriantį 57 kilogramus, praneša naujienų svetainė "life.ru". Antsvorio Natalija turi nuo 13 metų, kai jai sutriko hormonų veikla. Išmėginusi beveik visas...


Europa "pralaimi" kovą su bakterijomis, atspariomis antibiotikams

Europos sveikatos ekspertams vis daugiau susirūpinimo kelia infekcinės ligos, kurios negali būti išgydytos net antibiotikais. Kiekvienais metais nuo bakterinės kilmės infekcijų Europos Sąjungoje miršta daugiau nei 25 tūkst. žmonių. Šiais atvejais...


Aptikta antibiotikams atspari gonorėjos atmaina

Tarptautinė mokslininkų grupė teigia aptikusi lytiniu keliu plintančios ligos – gonorėjos – atmainą, kuri tapo atspari antibiotikams, informuoja BBC. Gonorėją sukeliančios bakterijos analizės rezultatai parodė, jog egzistuoja viena...


Ministras: Vyriausybė davė startą sveikatos apsaugos įstaigų reformai

Vyriausybės pirmadienį patvirtintas nutarimas atveria kelią pradėti Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlomą struktūrinę sveikatos apsaugos įstaigų reformą, pirmadienį pareiškė sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas. Ministrų kabinetas...


Vilniuje pediatrų mažėja, kaip bus Kaune?

Vilniuje pediatrų mažėja, kaip bus Kaune?

Reforma, kai pediatrus keičia šeimos gydytojai, jau įsibėgėjo kai kuriose Vilniaus gydymo įstaigose. Kauno poliklinikų atstovai guodžia: mažieji, prieš naujuosius mokslo metus atėję pasitikrinti sveikatos, vaikų ligų gydytojus dar ras. Praėjusią...


Arbūzų poveikis panašus į "Viagros"

Amerikiečių mokslininkai negaili pagyrų arbūzui. Ištirta, kad jie ne tik vitaminų šaltinis, bet ir turi medžiagų, žmogaus kraujagysles veikiančių panašiai kaip "Viagra" ir sustiprinančių seksualinį potraukį. "Kuo ilgiau tyrinėjame...


Medikai streikuos, tik dar nežino kada

Sveikatos apsaugos sistemos reforma nepatenkinta Lietuvos gydytojų sąjunga (LGS) žada rengti streiką, tik dar nesutarė, kada jis vyks. Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) nuomone, nauja sveikatos apsaugos sistemos reforma pradedama ignoruojant šalies...


Kontraceptinei piliulei – 50 metų

Poros per šimtus metų išbandė pačias įvairiausias priemones, turėjusias padėti išvengti nepageidaujamo nėštumo, tokias kaip acte išmirkytos kempinės iš jūros pinčių, granatų vaisių tyrė ir alyvuogių aliejus, nors tokie metodai ne visada būdavo...


Įprastą kraują netrukus pakeis sintetinis

Įprastą kraują netrukus pakeis sintetinis

D. Britanijos mokslininkai tikisi pirmieji pasaulyje neribotais kiekiais pradėti gaminti sintetinį kraują. Manoma, kad pirmiesiems pacientams jis gali būti perpiltas jau po 3 metų. Šią savaitę D. Britanijoje bus paskelbta apie svarbaus tyrimų...


JAV Atstovų Rūmai balsavo už medicinos reformą

JAV Kongreso Atstovų Rūmų nariai šeštadienį prieš pat vidurnaktį balsavo už medicinos aptarnavimo sistemos reformą. Atitinkamą įstatymo projektą, išdėstytą beveik 2 tūkstančiuose puslapių, parėmė 220 demokratų - tik dviem įstatymų leidėjais...


Mokslininkai pabrėžia veikliųjų maisto medžiagų sąveiką

Harvardo medicinos mokyklos Bostone mokslininkai pabrėžia, kad tam tikras veikliąsias maisto medžiagas reikia vartoti kartu, kad jų poveikis būtų didesnis. "Harvard Health Letter" biuletenyje jie pateikė geriausiai kartu veikiančių...


Britų ekspertai: skrandžio mažinimo operacijos naudingos šalies ekonomikai

Pirmoji prieštaringai vertinamų skrandžio mažinimo operacijų naudos analizė parodė, jog tokia procedūra atsiperka per vienus metus, skelbia naujienų kanalas "Sky News". Karališkojo chirurgų koledžo paskelbti duomenys byloja, kad net...


Siūlo nubraukti PSD skolas emigrantams ir bedarbiams

Opozicija siūlo nereikalauti iš emigrantų ir bedarbių įsiskolinimų privalomojo sveikatos draudimo (PSD) sistemai. "Akivaizdu, kad ir to įstatymo priėmimas, ir pasekmės netenkina didžiosios daugumos Lietuvos gyventojų, ir aš pasiūliau, kad...


Jaunieji gydytojai aptarė rezidentūros problemas

Šių metų lapkričio 6 d. Jaunųjų gydytojų asociacija Lietuvos jaunuosius gydytojus, medicinos specialybės studentus ir rezidentus pakvietė į konferenciją "Rezidentūra – ką galime rinktis šiandien?". Konferencijoje pristatytos ir...


Izraelis nupirks vakcinos nuo pandeminio gripo visiems šalies gyventojams

Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu trečiadienį nurodė sveikatos apsaugos institucijoms sukaupti vakcinos nuo pandeminio gripo atsargas, kurių pakaktų visiems 7,5 mln. šalies gyventojų, pranešė vyriausybės vadovo kanceliarija. Šis sprendimas...


"Įšvirkščiamas kaulas" - skubiam lūžių gydymui

"Įšvirkščiamas kaulas" - skubiam lūžių gydymui

Netgi smulkiems kaulų lūžiams sugyti gali prireikti mėnesių. Tačiau dabar Didžiosios Britanijos kompanija "RegenTec" tikisi pagreitinti gijimo procesą specialių baltų miltelių injekcija. Milteliai lūžusio kaulo dalis sujungs į vieną vos...


Per pusmetį nustatyta 14 pasiutligės atvejų

Per pusmetį nustatyta 14 pasiutligės atvejų

Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje buvo nustatyta 14 pasiutligės atvejų. Tai beveik dvigubai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kuomet ši liga buvo nustatyta 29 gyvūnams. Valstybinės maisto ir veterinarijos 2010 metų pirmojo pusmečio...


Granatai gali sumažinti riziką susirgti krūties vėžiu

Tam tikros šių vaisių rūgštys vyrišką hormoną androgeną paverčia moteriškuoju estrogenu, o tai yra svarbus veiksnys, ar moteris gali susirgti krūties vėžiu. Laboratorinio tyrimo su vėžinėmis ląstelėmis ataskaitą paskelbė žurnalas "Cancer...


Tuberkuliozės ligoninės vadovė traukiasi iš darbo

Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės vyriausioji gydytoja Violeta Elena Baravykienė nusprendė nebesibylinėti dėl gydymo įstaigų sujungimo. Ketvirtadienį buvo paskutinioji diena, kai Klaipėdos tuberkuliozės ligoninės darbuotojai turėjo apsispręsti dėl...


Studija: pėdos turi savo kalbą

Britų psichologas sako atradęs naują kūno kalbą, kuria žmonės naudojasi perduodami tam tikrus signalus savo kojomis. Akių kontaktas ir kūno kalba jau ilgą laiką pripažįstami galinčiais išduoti sukčiavimą, nervingumą ar potraukį pašnekovui, rašoma...


Priekabių ieškančiam jūsų viršininkui tiesiog trūksta kompetencijos

Turite nuolat priekabių ieškantį viršininką? Galbūt jus paguos naujo tyrimo rezultatai, kurie rodo, kad viršininkai, kurie jaučiasi nekompetentingi, "išsilieja" ant kitų darbuotojų, nes taip nori sumažinti savo nepilnavertiškumo jausmą,...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9