Birželio 26d. Sekmadienis

Vytautas Narbutas. Pratrūkęs pūlinys

Peržiūrų skaičius: 22752

Kai vis negyjanti žaizda užsisenėja, randasi pūlinys, kuris sprogsta pats, bandydamas išsivalyti. Tačiau be rimtos chirurgo pagalbos vis vien žaizdos galutinai neužgydysim – ji ir toliau pūliuos, kol užkrės visą organizmą. Taip ir su Neries pakrantės tvoromis Birutės gatvėje ir visur kitur Lietuvoje. Straipsnis "Ekstros" žurnale (2009-09-21, Nr. 38) ir vėliau žurnalistinio tyrimo laida, transliuota per LTV pirmąją programą, tai ir buvo to pūlinio sproginėjimai. Tam, kad nepasitenkinimas akivaizdžiais gamtos ir visuomenės interesų pažeidimais, problemų ir priimtų sprendimų vilkinimas perpildyta kantrybės taurė išsilietų per kraštus, nereikia nei specialių užsakovų, nei kažkokių mitinių interesų sankirtos. Ir taip jau ilgiausiai tylėta, kantriai laukta, kol tam skirtos žinybos civilizuotai išspręs tą problemą. Net ir gamtos patrulių, skraidančių po tolimiausius Lietuvos kampus niekas "neužsiundė" ant tų vilkšuniais saugomų tvorų. Žvėryno bendruomenė ir Vilniaus m. Visuomeninė aplinkos apsaugos komisija ir dabar dar nors ir nekantriai, bet laukia, kada bus palaisvinta Neries slėnio žemė ir tvoros atsistos į namų valdoms skirtas ribas. Šiandien iš penkių senųjų užgrobėjų (nekalbant apie p. Bronislovą Lubį) ir Nr. 18 D – Jevgenijaus Kolaso ir toliau piktybiškai yra pasisavinę ne savo žemės plotą. Piktybiškai ne vien todėl, kad jau metai, kaip nevykdo paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, o tų "reikalavimų" būta ne vienas dar nuo tada, kai tik tos tvoros išdygo. Piktybiškai todėl, kad šie piliečiai ne tik apsitvėrė, bet ir užvaldė, pasisavino užtvertą ne savo teritoriją. Birutės g. Nr. 12 namo savininkas įrengė individualią medžio grindimis vieno krepšio aikštelę ir prie jos pastatą – manytina pirtelę, gal alaus barą. Šitie įrenginiai matomi žurnale "Ekstra" pateiktame ortofoto plane [tik ant abiejų Birutės g. Nr. 10 ir 12 pasididintų valdų ploto užrašyta "Kraitenė"]. Birutės g. Nr. 18 D savininkas Evgenij Kolas per visą užgrobtą plotą išklojo ratą – tokį promenados taką, savotiškai suminkštinantį jo stačiakampį "stiklobloką" – gyvenamąjį namą. Straipsnio autorė net negalėjo parodyti šito rato – reikėtų fotografuoti arba iš baliono arba pasiprašius į svečius iš Kazachų ambasados lango. Abu šie savininkai, matyt, viliasi, jog jiems bus leista, t. y. Vilniaus m. taryba leis pasilikti užimtame plote.

Besidairant pakrantėje teko sutikti vieną ponią, kaip supratau, pirmiausia atlaisvinto Nr. 18 C sklypo savininkę, kuri nešėsi saujoje surinktų slyvų iš savo pasodintos slyvaitės. Supratau jos nostalgiją ir liūdesį dėl savo išpuoselėtos žemės, į kurią ir išardžius tvorą prašalaičiui nedrąsu įeiti, peržengus gyvatvorę ir paliktą sulig jos ūgiu minkštos vienos tinklą. Tačiau ką daryti, jeigu palei upę eidamas nuo Čekijos ambasados pusės tiesiai atsiremi į tą likusią tvorelę ir turi arba ją perlipti, arba nušokti skardžiu žemyn ir toliau eiti pakraščiu vingiuojančiu taku. Arčiau nesusipažinome, nes šalia šeimininkės ne itin draugiškai amsėjo gražus gelsvaplaukis šuo, nenorėjau jo erzinti ir pasišnekėjome iš tolo – ji apie savo nuoskaudą ir buvusį toje vietoje antisanitarinį šabakštyną, o aš apie tai, jog už aplinkos išgražinimą bus dėkingi ne tik būsimos sveikatingumo trasos kūrėjai ir naudotojai, bet ir miesto valdžia, Žvėryno seniūnija. "Bet juk visa tai darėte sau, galvodama apie save, kad jums liks ta žemė", – tariau jai. "Taip, mes prašėm ir prašysim, kad paliktų." – "Niekas jums nepaliks, – sakau, – negali palikti, nes tai yra slėnio, gamtos dalis, numatyta visuomenės reikmėms." Pasikalbėjome nepiktai, ir man graudus buvo jos vaizdas su slyvaitėmis rankoje. "Kokie jūs pikti", – buvo jos paskutiniai žodžiai. Taip ir atsisveikinome.

Bet juk ne piktumo reikalas, o teisingumo ir tvarkos. Visos tos kovos Lietuvoje su nelegaliomis statybomis ir tvoromis vyksta ne dėl formalių priežasčių, jog nesilaikoma detaliojo plano, bet dėl to, kad pažeidžiama gamta, gamtos ir kultūros paveldas, apvagiama visuomenė, pažeidžiamos jos konstitucinės teisės, paminamas visuomenės interesas. Neatsitiktinai vienas iš paskutinių signalų, į kurį, kaip ir į mūsų visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos raštą, galų gale reaguota, buvo konstitucinių teisių gynėjų asociacijos raštas.

Nepasakiau, bet galėjau pasakyti savo pašnekovei, jog yra žmonių, kurie ir neapsitvėrę savo ploto puoselėja ją, kerta krūmus, sodina jaunus medelius. Tai Vykinto g. Nr. 27 namo gyventojai, kuriuos dažnai tenka matyti triūsiančius miškelyje, priešais jų namą, ribojamą Vykinto, Birutės ir Mickevičiaus gatvių. Beje, praėjusių metų pabaigoje visi sunerimo – ar neplanuoja miesto valdžia atiduoti to skvero statyboms. Paniką sukėlė tuometinio Vilniaus m. administracijos direktoriaus G. Palucko raštas–įsakymas "Dėl skvero Birutės ir Vykinto gatvių sankirtoje duomenų nustatymo", kuri ????? punktų nurodoma, jog "gamtos apsaugos apribojimų nėra" ir siūloma Vilniaus apskrities viršininkui suteikti teisę naudotis nurodytų žemės sklypu iki devyniasdešimt devynerių metų. Paprašiau namo gyventojo – žinomo botaniko Karolio Jankevičiaus įvertinti skverą gamtos paveldo požiūriu ir kreipėmės į G. Palucką išaiškinimo. Buvome apraminti, jog tas jo siūlymas perimti miestui šį skverą yra kaip tik dėl jo išsaugojimo. Turėjome tikėti, bet abejonių liko – kokie planai rezgami šitam trikampiui, jei norima atsikratyti Vilniaus apskrities administracijos kontrolės.

Atrodo, buvau pasikalbėjęs su namo Birutės g. Nr. 18 C savininke. Dėl to, kad jie, nelaukdami paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, dar 2007 metais atitraukė tvorą į sau skirto ploto ribą, jie tų papildomų Vilniaus mero keturių arų būtų labiausiai nusipelnę, palyginti su visais kitais pažeidėjais. Tačiau į Neries upės pusę negalima skirti jokių papildomų arų ir net nesvarstyti to klausimo, kol nebus suprojektuota sveikatingumo trasa. Galioja, nors dažnai to ir nepaisoma, reikalavimas neprivatizuoti ir nieko nestatyti 50 m atstumo nuo upės juostoje. Namo Nr. 18 C valda galėtų būti bent kiek padidinta pietų (Čekų ambasados) pusėn, įteisinant gyvatvore apribotą privažiavimo kelią [galima jį pratęsti iki valdos pietinės ribos]. Tačiau apie visa tai reikia kalbėti, pasidėjus ant stalo detalųjį planą. (Beje, detaliųjų planų, kur būtų nurodytos žemės sklypų tikrosios ribos, Vilniaus apskrities administracijos Vilniaus m. Žemėtvarkos skyriaus darbuotojos Visuomeninei aplinkos apsaugos komisijai nepateikė.)

Normalizuojant padėtį ir rengiant specialųjį Neries slėnio planą būtina numatyti ir upės jungtis su miestu. Dabar išsipirkus namų valdas, pristačius namus ir tvorų ruože nuo Mickevičiaus gatvės iki ten, kur baigiasi Birutės gatvė ir pastatyti B. Lubio rūmai, liko tik viena jungtis su Nerimi – greta Čekų ambasados – ir ta uždaryta užkarda.

Kalbant apie pačius piktybiškiausius Neries slėnio žemių "prichvatizavimo" atvejus – Birutės g. Nr. 12 ir 18 S valdas, tai atstačius tvarką pirmuoju atveju visuomenė galėtų ir laimėti, jei seniūnija susitartų arba išpirktų tą vieno krepšio aikštelę ir greta jos priestatą. Dar tiek investavus galima turėti puikią krepšinio aikštelę ir seniūnui Tautvydui Klimavičiui netektų erzinti žvėryniečių – juokais ar rimtai – gviešiantis įrengti krepšinio aikštelę gražiausioje pievoje už pėsčiųjų tilto. Blogesni "popieriai" su Jevgenijaus Kolas saviveikla. Tas medinis pasivaikščiojimo ratas ir parterio šviestuvai, apšviečiantys "špaceruojančių" damų kojas buvę ar nebuvę, gal galima kam ir pritaikyti, kad ir kokioms meditacijų programoms, tačiau tai, kas statybų metu padaryta su Neries prataka, kaip ašaka gerklėje – nei praryti, nei išspjauti. Siūlyčiau su geru ekskavatoriumi išvalyti tą prataką ir tada pasirodytų, kiek ten buvo medžių šakų, žemių ir akmenų sustumta lyginant aikštelę ir atveriant vaizdą į kitą Neries krantą. Buvusios salos neliko, ir dabar Nr. 18 D namo šeimininkas gali sakyti, jog jis atstumų nuo upės nepažeidė – upės krantu tapo buvusios salos vakarinis krantas. Gaila, bet dėl šio salos panaikinimo mūsų komisijos specialios tyrimų grupės ir valdininkų nuomonės išsiskyrė. Aplinkos ministerijos komisija, kurioje buvo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Žvėryno seniūnijos atstovas, gamtai padarytos žalos įrengiant Birutės 18 D namų valdą neįžiūrėjo.

Pradėjęs nuo straipsnio "Ekstra" žurnale juo ir pabaigsiu – citata iš redakcijos komentaro, parašyto straipsnio autorės Aldonos Kvedarienės. Taigi rašoma: "Kodėl miesto savivaldybė ir apskritis, dėl šios žaliosios pakrantės kovojusios su milijonieriais, prieš B. Lubį puolė ant kelių." Žodis "kovojusios" mažiausiai yra netikslus. Jeigu būtų kovojusios, tai jau prieš penkerius metus tos tvoros būtų nugriautos, o jeigu savo darbą ir pareigas gerai atliktų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, tai tos tvoros ir visko, kas už jų, net nebūtų pastatyta.

Bernardinai

Knarkimas – ne tik nemalonus , bet ir pavojingas sutrikimas

Knarkimas – ne tik nemalonus , bet ir pavojingas sutrikimas

Didelę dalį žmonių kankinantis knarkimas ne tik kelia nemalonius pojūčius aplinkiniams, tačiau gali būti ir labai pavojingas kiekvienam, turinčiam šį sutrikimą. Pasak "Estetinės chirurgijos centro" gydytojo otorinolaringologo dr. Tomo...


Maisto papildus "Helvetia Direct Marketing" platina neteisėtai

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) nustatė, kad įmonė "Helvetia Direct Marketing" interneto svetainėje www.helvetia.lt platina ir reklamuoja maisto papildus "NeoSlim" ir "ArthroPrim", neturėdama Maisto...


Esate labai jautrus? Kaltos smegenys

Jautriai reaguojate į išorės dirgiklius - muziką, kavos kvapą ar kitų žmonių emocijas? Nekovokite su savimi, o išnaudokite geriausias jautrumo savybes. Ryškūs sapnai ir svajonės bei detali aplinkos analizė - tokios savybės būdingos ypač jautriems...


Sukurtas prietaisas, palengvinantis gydymą kamieninėmis ląstelėmis

Sukurtas prietaisas, palengvinantis gydymą kamieninėmis ląstelėmis

Net kelios laboratorijos tiria neurologinių ligų, tokių kaip Parkinsono, Alzhaimerio ligos, insulto gydymo kamieninių ląstelių injekcijomis į smegenis metodą. Su modeliniais organizmais atlikti tyrimai parodė, jog toks gydymas gali būti net labai...


Mokslininkai nustatė naują antidepresantų poveikį

Britų mokslininkai, tirdami kamienines ląsteles, nustatė, kad antidepresantai stimuliuoja naujų galvos smegenų ląstelių vystymąsi. Jau ankstesnių tyrimų metu buvo nustatyta, kad tricikliai antidepresantai ir serotonino reabsorbcijos inhibitoriai...


B. Obama kovai su kiaulių gripu iš biudžeto skyrė 1,8 mlrd. dolerių

JAV prezidentas Barakas Obama (Barack Obama) kovai su kiaulių gripu iš biudžeto skyrė 1,8 mlrd. dolerių. Už šias lėšas bus perkama vakcina ir organizuojamos skiepijimo kampanijos. Tai teigiama ketvirtadienį paskelbtame laiške, kurį B. Obama...


Klaipėdos apskrities odontologams – Nacionalinės pažangos premijos laureato patirtis

Balandžio 22 d. Palangos viešbučio "Vanagupė" konferencijų salėje Nacionalinės Jaunimo pažangos premijos laureatas med. dr. Tomas Linkevičius ves mokymus "Implantų protezavimas: nuo pavienių vainikėlių iki CAD/CAM...


Kaulų čiulpai persodinimui Lietuvoje – 10 metų

Prieš 10 metų, spalio 25-ąją, Santariškių klinikose buvo atlikta pirmoji Lietuvoje kaulų čiulpų transplantacija. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro direktorius doc....


Naujas tyrimas patvirtina vitamino D naudą kaulams

Naujas tyrimas patvirtina vitamino D naudą kaulams

Vyresnio amžiaus žmonės gali apsisaugoti nuo kaulų lūžių nuolat ir pakankamais kiekiais vartodami vitamino D papildus, teigia Šveicarijoje atlikto tyrimo autoriai. "Visi 65 metų ar vyresni žmonės turėtų kasdien suvartoti iki 800 tarptautinių...


Daugelis JAV gydytojų ir slaugytojų vartoja maisto papildus

Absoliuti dauguma gydytojų ir slaugytojų Jungtinėse Amerikos Valstijose patys vartoja vitaminus, mineralus bei kitus maisto papildus ir taip elgtis rekomenduoja ir savo pacientams. 900 gydytojų ir 277 slaugytojai dalyvavo apklausoje, kurios...


Vaistų registravimo ir perregistravimo procedūros atliekamos dvigubai greičiau

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) kasmetiniame susitikime su vaistų rinkodaros teisės turėtojais, gamintojais, didmeninio platinimo įmonių ir vaistinių asociacijomis bei jų atstovais pristatė vaistų registracijos proceso pokyčius ir...


Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Įspūdingi minčių skaitymo rezultatai

Remdamiesi tik smegenų skenavimo informacija, Japonijos mokslininkai įsigudrino kompiuterio ekrane atkurti vaizdinius, kilusius savanorių galvose. Apie tyrimo idėją mes jau esame publikavę trumpą naujieną, tačiau dabar tapo žinoma daugiau...


Chirurgijos naujovė – klubo sąnario artroskopijos

Lietuvos chirurgai rengiasi įdiegti naują klubo sąnario operacinį metodą, labai sudėtingą jiems, bet daug palankesnį ligoniams. Metodu, kai optiniais prietaisais, įvestais į sąnarį per minimalius pjūvius, sąnarys ir apžiūrimas, ir operuojamas, jau...


Premjeras apie ligoninių vadovų algas: sunkmečiu tai netoleruotina

Premjeras Andrius Kubilius, reaguodamas į žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie apskričių ligoninių vadovams skiriamus galimai nepagrįstai didelius atlyginimus ir mokamus priedus, kreipėsi į apskričių viršininkus ir sveikatos apsaugos...


Kamieninių ląstelių terapija prieš GVHD skinasi kelią Japonijoje

Kamieninių ląstelių terapija prieš GVHD skinasi kelią Japonijoje

Japonijoje, Hiogo regione veikianti biotechnologijų įmonė JCR Pharmaceutical Co paskelbė apie ketinimą standartizuoti padaugintų ląstelių terapiją šeimininko prieš transplantatą ligos atveju. Tokia terapija jau patvirtinta Kanadoje ir Naujojoje...


Sniego spąstuose – atokiose vietose gyvenantys ligoniai

Storu sniego sluoksniu padengti kaimų ir vienkiemių vieškeliai tampa sunkiai įveikiami greitosios pagalbos automobiliams. Kupiškio rajone pirmadienio vakarą užklimpo pas sunkų ligonį skubėjęs greitosios medicinos pagalbos automobilis, antradienio...


Kaip sukuriamas Dievas?

Kaip sukuriamas Dievas?

Nors per krizes žlunga labai daug institucijų, vienoms pavydėtinai sekėsi: pačios griežčiausios ir labiausiai autoritarinės bažnyčios pritraukia daug naujų narių. JAV toks fenomenas buvo ypač pastebimas Didžiosios depresijos metais, o dokumentuoti...


LIGONIŲ KASOSE APTARTA KORUPCIJOS PREVENCIJA

Valstybinėje ligonių kasoje prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) aptarta korupcijos prevencija sveikatos apsaugos sistemoje. Pranešimą apie korupciją ir korupcijos tyrimus šioje srityje perskaitė Transparency International Lietuvos skyriaus...


Genai – sveikatos aiškiaregiai

Genai – sveikatos aiškiaregiai

Kelias sekundes trunkantis genetinis tyrimas išduoda, ar ateityje galite susirgti vėžiu, cukriniu diabetu ar infarktu. Medicinos mokslo pažanga verčia naują lapą ligų prevencijos ir jaunystės išsaugojimo istorijoje. Tik kartą gyvenime atliekamas...


Kaip gydytojui išsirinkti patogią medicininę aprangą?

Kaip gydytojui išsirinkti patogią medicininę aprangą?

Labai svarbu, kad medicininė apranga būtų patogi, nevaržytų judesių, ar kitaip netrukdytų darbui. Medicina - labai subtili sfera, nuo tinkamai bei laiku atliekamų veiksmų priklauso žmonių sveikata ir gyvybė. Taigi, ką turėtų žinoti gydytojas...


Akcija: "Nebūk abejingas! Padovanok kraujo – išgelbėk gyvybę!"

Akcija: "Nebūk abejingas! Padovanok kraujo – išgelbėk gyvybę!"

Gegužės 27 d. JOD (Jaunimo organizacijos "Darbas") Vilniaus skyriaus nariai dalyvavo savo pačių inicijuotoje akcijoje "Padovanokime lašelį kraujo". Jos metu skyriaus nariai lankėsi "Nacionaliniame kraujo centre", kur...


Varis įveikė antibiotikams atsparų auksinį stafilokoką

Būdai įveikti itin atsparias bakterijas medicinos tyrimų pasaulyje randami tikrai ne kasdien. Tačiau kartais galingiausius siaubus įveikia netikėtos priemonės. Taip atsitiko ir Sauthemptono universiteto (University of Southampton) laboratorijoje:...


JAV chirurgai kasmet pamiršta medicininius instrumentus 1,5 tūkstančio ligonių

JAV chirurgai kasmet pamiršta medicininius instrumentus 1,5 tūkstančio ligonių

Kiekvienais metais JAV chirurgai "pamiršta" medicininius spaustuvus, tamponus ir kitus daiktus 1,5 tūkstančio ligonių viduje. Šie skaičiai paaiškėjo per Masačūsetso valstijos gydytojų atliktą tyrimą. Mokslininkai išnagrinėjo užrašus...


Sąžiningumas – laimingos meilės variklis

Amerikiečių psichologai atrado raktą, nuo kurio priklauso, ar poros tarpusavio santykiai bus geri. Kaip rašo "Times", paaiškėjo, kad pagrindinė laimingos meilės paslaptis – sąžiningumas pačiam sau. Jei žmogus žino, ko nori, laikosi...


Sergantieji Parkinsono liga dažnai serga ir melanoma

Sergantieji Parkinsono liga dažnai serga ir melanoma

Asmenims sergantiems Parkinsono liga du kartus dažniau nustatoma melanomos diagnozė, palyginus su neturinčiais šio neurologinio susirgimo. JAV melanoma kasmet suserga 68 tūkst. asmenų, o Parkinsono liga - 60 tūkst. Nuo melanomos kasmet miršta 8700...


Patyčios mokykloje plinta lyg epidemija

Šalį sukrėtusi Prienų moksleivio savižudybė dar labiau pakurstė kalbas apie patyčias mokyklose. Kauno ugdymo įstaigų atstovai tikina, esą sėkmingai kovojantys su šia problema. Devintokė Gertrūda (vardas pakeistas), paprašyta prisiminti daugiau nei...


Rastas naujas vėžio gydymo objektas

Rastas naujas vėžio gydymo objektas

Monako universiteto mokslininkai, ištyrę ląstelės, kuri pažadina vėžio vystimąsi lemiantį geną, atrado naują vėžio gydymo objektą. Buvo surasti du proteinai, kurie užkerta kelią genui gaminti proteiną, vadinamą telomeraze, skatinantį vėžio...


Atrastas genas, leidžiantis gyventi 100 metų

Mokslininkai, atradę geną, leidžiantį gyventi 100 metų, prabilo apie vaistų nuo senatvės gaminimą. Mokslininkų grupė, stebėjusi 97 metų amžiaus žmones, pastebėjo, kad dalis jų turi senėjimą sustabdantį geną. Alberto Einšteino medicinos koledžo...


Ligos Lietuvoje diagnozuojamos nuotoliniu būdu

Ligos Lietuvoje diagnozuojamos nuotoliniu būdu

Lietuvos gydytojai ir patologijos specialistai žmogaus audinių, ląstelių ir organų tyrimus gali analizuoti per atstumą. Šią galimybę padeda įgyvendinti Valstybiniame patologijos centre (VPC) įdiegtas inovatyvus interneto konferencijų sprendimas....


Nelaimingi žmonės žiūri televizorių

Nelaimingi žmonės žiūri televizorių

Laimingi žmonės bendrauja su draugais, skaito laikraščius ar mylisi, o nelaimingi - žiūri televizorių, teigia mokslininkai. JAV Merilando universiteto sociologai Johnas Robinsonas ir Stevenas Martinas nustatė, jog žmonės, kurie jaučiasi...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9