Liepos 12d. Sekmadienis

Vytautas Narbutas. Pratrūkęs pūlinys

Peržiūrų skaičius: 22752

Kai vis negyjanti žaizda užsisenėja, randasi pūlinys, kuris sprogsta pats, bandydamas išsivalyti. Tačiau be rimtos chirurgo pagalbos vis vien žaizdos galutinai neužgydysim – ji ir toliau pūliuos, kol užkrės visą organizmą. Taip ir su Neries pakrantės tvoromis Birutės gatvėje ir visur kitur Lietuvoje. Straipsnis "Ekstros" žurnale (2009-09-21, Nr. 38) ir vėliau žurnalistinio tyrimo laida, transliuota per LTV pirmąją programą, tai ir buvo to pūlinio sproginėjimai. Tam, kad nepasitenkinimas akivaizdžiais gamtos ir visuomenės interesų pažeidimais, problemų ir priimtų sprendimų vilkinimas perpildyta kantrybės taurė išsilietų per kraštus, nereikia nei specialių užsakovų, nei kažkokių mitinių interesų sankirtos. Ir taip jau ilgiausiai tylėta, kantriai laukta, kol tam skirtos žinybos civilizuotai išspręs tą problemą. Net ir gamtos patrulių, skraidančių po tolimiausius Lietuvos kampus niekas "neužsiundė" ant tų vilkšuniais saugomų tvorų. Žvėryno bendruomenė ir Vilniaus m. Visuomeninė aplinkos apsaugos komisija ir dabar dar nors ir nekantriai, bet laukia, kada bus palaisvinta Neries slėnio žemė ir tvoros atsistos į namų valdoms skirtas ribas. Šiandien iš penkių senųjų užgrobėjų (nekalbant apie p. Bronislovą Lubį) ir Nr. 18 D – Jevgenijaus Kolaso ir toliau piktybiškai yra pasisavinę ne savo žemės plotą. Piktybiškai ne vien todėl, kad jau metai, kaip nevykdo paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, o tų "reikalavimų" būta ne vienas dar nuo tada, kai tik tos tvoros išdygo. Piktybiškai todėl, kad šie piliečiai ne tik apsitvėrė, bet ir užvaldė, pasisavino užtvertą ne savo teritoriją. Birutės g. Nr. 12 namo savininkas įrengė individualią medžio grindimis vieno krepšio aikštelę ir prie jos pastatą – manytina pirtelę, gal alaus barą. Šitie įrenginiai matomi žurnale "Ekstra" pateiktame ortofoto plane [tik ant abiejų Birutės g. Nr. 10 ir 12 pasididintų valdų ploto užrašyta "Kraitenė"]. Birutės g. Nr. 18 D savininkas Evgenij Kolas per visą užgrobtą plotą išklojo ratą – tokį promenados taką, savotiškai suminkštinantį jo stačiakampį "stiklobloką" – gyvenamąjį namą. Straipsnio autorė net negalėjo parodyti šito rato – reikėtų fotografuoti arba iš baliono arba pasiprašius į svečius iš Kazachų ambasados lango. Abu šie savininkai, matyt, viliasi, jog jiems bus leista, t. y. Vilniaus m. taryba leis pasilikti užimtame plote.

Besidairant pakrantėje teko sutikti vieną ponią, kaip supratau, pirmiausia atlaisvinto Nr. 18 C sklypo savininkę, kuri nešėsi saujoje surinktų slyvų iš savo pasodintos slyvaitės. Supratau jos nostalgiją ir liūdesį dėl savo išpuoselėtos žemės, į kurią ir išardžius tvorą prašalaičiui nedrąsu įeiti, peržengus gyvatvorę ir paliktą sulig jos ūgiu minkštos vienos tinklą. Tačiau ką daryti, jeigu palei upę eidamas nuo Čekijos ambasados pusės tiesiai atsiremi į tą likusią tvorelę ir turi arba ją perlipti, arba nušokti skardžiu žemyn ir toliau eiti pakraščiu vingiuojančiu taku. Arčiau nesusipažinome, nes šalia šeimininkės ne itin draugiškai amsėjo gražus gelsvaplaukis šuo, nenorėjau jo erzinti ir pasišnekėjome iš tolo – ji apie savo nuoskaudą ir buvusį toje vietoje antisanitarinį šabakštyną, o aš apie tai, jog už aplinkos išgražinimą bus dėkingi ne tik būsimos sveikatingumo trasos kūrėjai ir naudotojai, bet ir miesto valdžia, Žvėryno seniūnija. "Bet juk visa tai darėte sau, galvodama apie save, kad jums liks ta žemė", – tariau jai. "Taip, mes prašėm ir prašysim, kad paliktų." – "Niekas jums nepaliks, – sakau, – negali palikti, nes tai yra slėnio, gamtos dalis, numatyta visuomenės reikmėms." Pasikalbėjome nepiktai, ir man graudus buvo jos vaizdas su slyvaitėmis rankoje. "Kokie jūs pikti", – buvo jos paskutiniai žodžiai. Taip ir atsisveikinome.

Bet juk ne piktumo reikalas, o teisingumo ir tvarkos. Visos tos kovos Lietuvoje su nelegaliomis statybomis ir tvoromis vyksta ne dėl formalių priežasčių, jog nesilaikoma detaliojo plano, bet dėl to, kad pažeidžiama gamta, gamtos ir kultūros paveldas, apvagiama visuomenė, pažeidžiamos jos konstitucinės teisės, paminamas visuomenės interesas. Neatsitiktinai vienas iš paskutinių signalų, į kurį, kaip ir į mūsų visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos raštą, galų gale reaguota, buvo konstitucinių teisių gynėjų asociacijos raštas.

Nepasakiau, bet galėjau pasakyti savo pašnekovei, jog yra žmonių, kurie ir neapsitvėrę savo ploto puoselėja ją, kerta krūmus, sodina jaunus medelius. Tai Vykinto g. Nr. 27 namo gyventojai, kuriuos dažnai tenka matyti triūsiančius miškelyje, priešais jų namą, ribojamą Vykinto, Birutės ir Mickevičiaus gatvių. Beje, praėjusių metų pabaigoje visi sunerimo – ar neplanuoja miesto valdžia atiduoti to skvero statyboms. Paniką sukėlė tuometinio Vilniaus m. administracijos direktoriaus G. Palucko raštas–įsakymas "Dėl skvero Birutės ir Vykinto gatvių sankirtoje duomenų nustatymo", kuri ????? punktų nurodoma, jog "gamtos apsaugos apribojimų nėra" ir siūloma Vilniaus apskrities viršininkui suteikti teisę naudotis nurodytų žemės sklypu iki devyniasdešimt devynerių metų. Paprašiau namo gyventojo – žinomo botaniko Karolio Jankevičiaus įvertinti skverą gamtos paveldo požiūriu ir kreipėmės į G. Palucką išaiškinimo. Buvome apraminti, jog tas jo siūlymas perimti miestui šį skverą yra kaip tik dėl jo išsaugojimo. Turėjome tikėti, bet abejonių liko – kokie planai rezgami šitam trikampiui, jei norima atsikratyti Vilniaus apskrities administracijos kontrolės.

Atrodo, buvau pasikalbėjęs su namo Birutės g. Nr. 18 C savininke. Dėl to, kad jie, nelaukdami paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, dar 2007 metais atitraukė tvorą į sau skirto ploto ribą, jie tų papildomų Vilniaus mero keturių arų būtų labiausiai nusipelnę, palyginti su visais kitais pažeidėjais. Tačiau į Neries upės pusę negalima skirti jokių papildomų arų ir net nesvarstyti to klausimo, kol nebus suprojektuota sveikatingumo trasa. Galioja, nors dažnai to ir nepaisoma, reikalavimas neprivatizuoti ir nieko nestatyti 50 m atstumo nuo upės juostoje. Namo Nr. 18 C valda galėtų būti bent kiek padidinta pietų (Čekų ambasados) pusėn, įteisinant gyvatvore apribotą privažiavimo kelią [galima jį pratęsti iki valdos pietinės ribos]. Tačiau apie visa tai reikia kalbėti, pasidėjus ant stalo detalųjį planą. (Beje, detaliųjų planų, kur būtų nurodytos žemės sklypų tikrosios ribos, Vilniaus apskrities administracijos Vilniaus m. Žemėtvarkos skyriaus darbuotojos Visuomeninei aplinkos apsaugos komisijai nepateikė.)

Normalizuojant padėtį ir rengiant specialųjį Neries slėnio planą būtina numatyti ir upės jungtis su miestu. Dabar išsipirkus namų valdas, pristačius namus ir tvorų ruože nuo Mickevičiaus gatvės iki ten, kur baigiasi Birutės gatvė ir pastatyti B. Lubio rūmai, liko tik viena jungtis su Nerimi – greta Čekų ambasados – ir ta uždaryta užkarda.

Kalbant apie pačius piktybiškiausius Neries slėnio žemių "prichvatizavimo" atvejus – Birutės g. Nr. 12 ir 18 S valdas, tai atstačius tvarką pirmuoju atveju visuomenė galėtų ir laimėti, jei seniūnija susitartų arba išpirktų tą vieno krepšio aikštelę ir greta jos priestatą. Dar tiek investavus galima turėti puikią krepšinio aikštelę ir seniūnui Tautvydui Klimavičiui netektų erzinti žvėryniečių – juokais ar rimtai – gviešiantis įrengti krepšinio aikštelę gražiausioje pievoje už pėsčiųjų tilto. Blogesni "popieriai" su Jevgenijaus Kolas saviveikla. Tas medinis pasivaikščiojimo ratas ir parterio šviestuvai, apšviečiantys "špaceruojančių" damų kojas buvę ar nebuvę, gal galima kam ir pritaikyti, kad ir kokioms meditacijų programoms, tačiau tai, kas statybų metu padaryta su Neries prataka, kaip ašaka gerklėje – nei praryti, nei išspjauti. Siūlyčiau su geru ekskavatoriumi išvalyti tą prataką ir tada pasirodytų, kiek ten buvo medžių šakų, žemių ir akmenų sustumta lyginant aikštelę ir atveriant vaizdą į kitą Neries krantą. Buvusios salos neliko, ir dabar Nr. 18 D namo šeimininkas gali sakyti, jog jis atstumų nuo upės nepažeidė – upės krantu tapo buvusios salos vakarinis krantas. Gaila, bet dėl šio salos panaikinimo mūsų komisijos specialios tyrimų grupės ir valdininkų nuomonės išsiskyrė. Aplinkos ministerijos komisija, kurioje buvo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Žvėryno seniūnijos atstovas, gamtai padarytos žalos įrengiant Birutės 18 D namų valdą neįžiūrėjo.

Pradėjęs nuo straipsnio "Ekstra" žurnale juo ir pabaigsiu – citata iš redakcijos komentaro, parašyto straipsnio autorės Aldonos Kvedarienės. Taigi rašoma: "Kodėl miesto savivaldybė ir apskritis, dėl šios žaliosios pakrantės kovojusios su milijonieriais, prieš B. Lubį puolė ant kelių." Žodis "kovojusios" mažiausiai yra netikslus. Jeigu būtų kovojusios, tai jau prieš penkerius metus tos tvoros būtų nugriautos, o jeigu savo darbą ir pareigas gerai atliktų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, tai tos tvoros ir visko, kas už jų, net nebūtų pastatyta.

Bernardinai

Gimdymui namuose – gydytojų veto

Gimdyti namuose ar ligoninėje? Kol ši dilema neduoda ramybės būsimoms mamytėms, gydytojai neslepia kategoriško požiūrio. Pastarosiomis savaitėmis Lietuvoje nuskambėjo keletas atvejų, kai gimdymai namuose dėl įvairių aplinkybių baigėsi tragiškai....


Karnosinas gali apsaugoti nuo kataraktos, rodo tyrimas

Italų mokslininkų atliktas žiurkių akių lęšiuko tyrimas leidžia teigti, kad maisto papildas karnosinas gali apsaugoti nuo kataraktos arba net ją išgydyti. Katarakta yra viena pagrindinių aklumo priežasčių pasaulyje. Regėjimo netenkama, kai...


Škotijos karališkojoje ligoninėje bus įdarbinti robotai

Škotijos ligoninė Forth Valley taps pirmąja Jungtinėje Karalystėje, kurioje kasdieniams darbams atlikti bus pasitelkti robotai. Robotai išveš medicinines atliekas, pristatys maistą, valys operacines ir skirstys vaistus. Iki rugpjūčio, kai...


Sveikatos draudimo fondas kitąmet – 8 proc. mažesnis

Seimas patvirtino Privalomojo sveikatos draudimo fondo kitų metų biudžetą. Fondo išlaidos ir pajamos planuojamos 300 mln. litų mažesnės nei šiais metais. Jos sudarys apie 4 mlrd. litų. Už tokį biudžeto projektą balsavo 76 Seimo nariai,...


Panaudotuose indų plovikliuose – vėžį sukeliančios medžiagos

Mokslininkai nustatė, kad tam tikros indų plovikliuose, skalbimo milteliuose, šampūnuose ir valymo priemonėse esančios cheminės medžiagos, patekę į nuotekas, tampa kancerogeninių junginių formavimosi šaltiniu. JAV mokslininkai pranešė gavę...


Nuo pandeminio gripo Lietuvoje mirė 23 žmonės

Nuo pandeminio gripo Lietuvoje mirė 23 žmonės

Nuo pandeminio gripo Lietuvoje iki šios dienos mirė 23 žmonės. Paskutinio iš jų gyvybę ši liga pasiglemžė ketvirtadienį. Kaip BNS patvirtino Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos (VVSPT) vadovas Vytautas Bakasėnas, ketvirtadienį...


Norite sąžiningumo? Įtikinkite žmogų, jog jis yra stebimas

Norite sąžiningumo? Įtikinkite žmogų, jog jis yra stebimas

Jau seniai žinoma, jog žmonės yra sąžiningesni kai žino, jog juos kažkas stebi. Tačiau kas atsitiks, jei jiems tik bus primenama stebėjimo idėja, tačiau realiai tai nebus daroma? Njukastlo (Newcastle, D.Britanija) universiteto psichologijos...


Mokestis už gydymą – lyg caro įvestas barzdos mokestis

Mokestis už gydymą – lyg caro įvestas barzdos mokestis

Žmonės ir taip prispausti mokesčių, o siūlančiųjų naujovę teigimu, apmokestintas vaistų receptas, gydytojo konsultacija, lovadieniai ligoninėje padėtų atsikratyti be reikalo ieškančiųjų medikų pagalbos. KŽ klausė eilinių žmonių ir specialistų...


Daugelis JAV gydytojų ir slaugytojų vartoja maisto papildus

Absoliuti dauguma gydytojų ir slaugytojų Jungtinėse Amerikos Valstijose patys vartoja vitaminus, mineralus bei kitus maisto papildus ir taip elgtis rekomenduoja ir savo pacientams. 900 gydytojų ir 277 slaugytojai dalyvavo apklausoje, kurios...


Moters kojos atskleidžia jos charakterį

Moters kojos atskleidžia jos charakterį

Specialistų tvirtinimu, pagal moters kojų formą, galima nustatyti jos charakterį. Moterys, kurių kojos trumpos, stovi ant žemės tvirtai ir užtikrintai, nors ir kenčia dėl dažnos nuotaikų kaitos. Tačiau būdamos realistės, jos sprendžia gyvenimiškas...


Evoliucija be genų – įmanoma?

Daugelis darvinistinių evoliucijos proceso aiškinimų remiasi genetine medžiaga, kaip priemone pokyčiams perduoti ateinančioms kartoms. Tačiau praėjusiais metais Floridos (JAV) Scripps instituto mokslininkė Jiali Li nustatė, jog prionai - ligas...


Kaip išvengti per maistą plintančių užkrečiamųjų ligų?

Atšilus orams didėja tikimybė susirgti ūmiomis žarnyno užkrečiamosiomis ligomis ir maisto toksine infekcija. Dažniausiai šiltuoju metų laiku žmonės serga bakterinės etiologijos žarnyno infekcijomis: šigelioze, salmonelioze, kampilobakterioze ir...


Mesti rūkyti padės vakcina

Žalingo įpročio atsisakyti bandantiems rūkaliams vaistų gamintojai jau netrukus tikisi pasiūlyti veiksmingą vakciną. Susitarimą ją kurti pasirašė vaistus kurianti kompanija bei juos gaminanti bendrovė "GlaxoSmithKline" (GSk), pranešama...


Reabilitacijos klinikos tradicijas papildo naujovės

Kauno medicinos universiteto (KMU) Psichologijos ir reabilitacijos instituto klinika Palangoje savo 40-metį pasitinka praplėtusi materialinę bazę, padidinusi teikiamų paslaugų spektrą. Tačiau medikai apgailestauja, jog pacientams visa informacija...


Ciberžolė naikina vėžio ląsteles

Aštriojo prieskonio ilgosios ciberžolės šaknies ekstraktras gali naikinti vėžio ląsteles, teigia britų mokslininkai. Jau seniai manoma, kad veiklioji ciberžolės medžiaga kurkuminas turi gydomųjų savybių, ir ji bandoma kaip vaistas nuo artrito ir...


Švytinčios detalės sklaido niūrią nuotaiką

Šaltuoju ir tamsiuoju metų laiku ne vienas su ilgesiu prisimena vasaros akimirkas ar kuriame nors pietų kurorte praleistas atostogas. Nenuostabu – Lietuvos klimatas nelepina nei kaulus laužančia šiluma, nei gausiais saulės bučiniais....


Mokslininkai rado atsakymą, kodėl varpos turi įgimtus defektus

Mokslininkai atrado geną, kuris gali turėti įtakos berniukų genitalijų defektams. Hipospadija būdinga vienam iš 375 berniukų. Kaip praneša BBC, hipospadija yra neužbaigto vystimosi gimdoje pasekmė. Leidinyje "Nature Genetics" paskelbti...


Pabrėžiamas ryšys tarp antsvorio bei vėžio

Pabrėžiamas ryšys tarp antsvorio bei vėžio

Tarptautinė sąjunga kovai su vėžiu (International Union Against Cancer, UICC) pradeda kampaniją "Aš myliu savo sveiką ir aktyvią vaikystę", kad padidintų žinias apie ryšį tarp per didelio kūno svorio bei vėžio. "Nuo trijų iki...


Lietuvai netiekiamų vaistų sąrašas – pagalba farmacinės rinkos dalyviams

Šiuo metu Lietuvos vaistinėse būtų galima įsigyti centralizuotos, nacionalinės, savitarpio pripažinimo ir decentralizuotos procedūros būdu registruotus 23172 vaistinius preparatus (skirtingomis pakuotėmis). Tačiau iš jų Lietuvos rinkai netiekiama...


Odos vėžiui nustatyti – nemokami tyrimai

Odos vėžiui nustatyti – nemokami tyrimai

Euromelanomos diena - Europos gydytojų dermatologų iniciatyva organizuojama akcija, skirta kovai su odos vėžiu ir melanoma. Į Euromelanomos komiteto veiklą įsijungė gydytojai dermatovenerologai, onkologai ir sveikatos ministerijos atstovai. Šios...


KMUK angiochirurgai atliko sudėtingą ir retą kraujagyslių operaciją

KMUK angiochirurgai atliko sudėtingą ir retą kraujagyslių operaciją

Kauno medicinos universiteto klinikų (KMUK) kraujagyslių chirurgai atliko sudėtingą aortos operaciją pacientui, keletą metų kentėjusiam skausmus dėl prastos kojų kraujotakos bei sintetinio kraujagyslių protezo infekcijos susidariusios pūlingos...


Bakteriofagai: į žūtbūtinį mūšį su bakterijomis

Bakteriofagai: į žūtbūtinį mūšį su bakterijomis

Nors šie bakterijomis užkandžiauti mėgstantys mikroskopiniai padarai didelio estetinio pasigėrėjimo ir nekelia, jie galėtų būti realus ginklas prieš įvairias infekcines ligas. Tai – bakteriofagais vadinami virusai. Bakteriofagų turinčius...


Psichologinės pagalbos pernai ieškojo dvigubai daugiau žmonių

Psichologinės pagalbos pernai ieškojo dvigubai daugiau žmonių

Pernai, lyginant su 2007 metais, į Jaunimo psichologinės paramos centrą (JPPC) kreipėsi dvigubai daugiau psichologinės pagalbos ieškančių klientų. Iš jų apie 15 proc. turėjo minčių apie savižudybę. Įvertinus šią tendenciją, JPPC įsteigė Krizių...


Mobilusis telefonas galės prognozuoti gripo epidemiją

Amerikiečių mokslininkai kuria įrenginį, kuris aptiks kraujyje gripo virusą prieš ligos atsiradimo simptomus. Įrenginys bus gaminamas kaip priedas prie mobilaus telefono. Aparato pagalba bus paimtas žmogaus kraujo mėginys ir išanalizuotas...


Voroneže gydytojai pašalino moteriai 57 kg sveriantį pilvą

Voroneže gydytojai pašalino moteriai 57 kg sveriantį pilvą

Voroneže gydytojai pašalino 32-ejų metų moteriai nutįsusį iki grindų pilvą, sveriantį 57 kilogramus, praneša naujienų svetainė "life.ru". Antsvorio Natalija turi nuo 13 metų, kai jai sutriko hormonų veikla. Išmėginusi beveik visas...


Kalėdiniai vakarėliai darbuotojų nemotyvuoja

Sunkmečiu įmones apleidusi Kalėdų dvasia sugrįžta. Tačiau ar kalėdiniai vakarėliai nėra lėšų švaistymas? Pernai šventinį laikotarpį užsakymų nesulaukę renginių organizatoriai šįmet trina rankas, tačiau rinkodaros eksperto Lino Šimonio teigimu, tai...


Kaip išsiauginti didesnes smegenis?

Atsispaudimai, atsilenkimai, treniruokliai, asmeniniai treneriai - žmonės susigalvoja įvairiausių strategijų, kaip išvystyti didesnius raumenis ir stipresnius kaulus. Tačiau ar galime išauginti didesnes smegenis, ir kaip tai padaryti? Atsakymas:...


Sustingusį kūną išlaisvina žaidimai

Sustingusį kūną išlaisvina žaidimai

Erdvus kabinetas pilnas keistų daiktų. Akimirką net suabejoju, ar tik nepataikiau į vaikų žaidimų kambarį. Tačiau būtent ši, į žaidimus panaši veikla, sunkius ligonius grąžina į gyvenimą. Ryškūs lankai su žiedais. Ant dėžės įmontuotos durų...


Neišsimiegantys labiau linkę persivalgyti

Beveik trečdalį savo gyvenimo praleidžiame miegodami ir tai tikrai ne laiko švaistymas. Kokybiškas miegas yra būtinas gerai savijautai. Miegant pailsi ne tik mūsų kūnas, bet ir smegenys. Suaugusio žmogaus organizmas privalo kasnakt ilsėtis ne...


Plokščiapadžius nuo skausmų išvaduos implantas

Plokščiapadžių vargams atėjo galas – Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL) pritaikytas naujas šios ligos gydymo būdas. Praėjusio penktadienio rytą 13 metų pacientei įstatytas čiurnos implantas. Vos dešimt minučių trukusi operacija...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9