Sausio 18d. Antradienis

Vytautas Narbutas. Pratrūkęs pūlinys

Peržiūrų skaičius: 22752

Kai vis negyjanti žaizda užsisenėja, randasi pūlinys, kuris sprogsta pats, bandydamas išsivalyti. Tačiau be rimtos chirurgo pagalbos vis vien žaizdos galutinai neužgydysim – ji ir toliau pūliuos, kol užkrės visą organizmą. Taip ir su Neries pakrantės tvoromis Birutės gatvėje ir visur kitur Lietuvoje. Straipsnis "Ekstros" žurnale (2009-09-21, Nr. 38) ir vėliau žurnalistinio tyrimo laida, transliuota per LTV pirmąją programą, tai ir buvo to pūlinio sproginėjimai. Tam, kad nepasitenkinimas akivaizdžiais gamtos ir visuomenės interesų pažeidimais, problemų ir priimtų sprendimų vilkinimas perpildyta kantrybės taurė išsilietų per kraštus, nereikia nei specialių užsakovų, nei kažkokių mitinių interesų sankirtos. Ir taip jau ilgiausiai tylėta, kantriai laukta, kol tam skirtos žinybos civilizuotai išspręs tą problemą. Net ir gamtos patrulių, skraidančių po tolimiausius Lietuvos kampus niekas "neužsiundė" ant tų vilkšuniais saugomų tvorų. Žvėryno bendruomenė ir Vilniaus m. Visuomeninė aplinkos apsaugos komisija ir dabar dar nors ir nekantriai, bet laukia, kada bus palaisvinta Neries slėnio žemė ir tvoros atsistos į namų valdoms skirtas ribas. Šiandien iš penkių senųjų užgrobėjų (nekalbant apie p. Bronislovą Lubį) ir Nr. 18 D – Jevgenijaus Kolaso ir toliau piktybiškai yra pasisavinę ne savo žemės plotą. Piktybiškai ne vien todėl, kad jau metai, kaip nevykdo paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, o tų "reikalavimų" būta ne vienas dar nuo tada, kai tik tos tvoros išdygo. Piktybiškai todėl, kad šie piliečiai ne tik apsitvėrė, bet ir užvaldė, pasisavino užtvertą ne savo teritoriją. Birutės g. Nr. 12 namo savininkas įrengė individualią medžio grindimis vieno krepšio aikštelę ir prie jos pastatą – manytina pirtelę, gal alaus barą. Šitie įrenginiai matomi žurnale "Ekstra" pateiktame ortofoto plane [tik ant abiejų Birutės g. Nr. 10 ir 12 pasididintų valdų ploto užrašyta "Kraitenė"]. Birutės g. Nr. 18 D savininkas Evgenij Kolas per visą užgrobtą plotą išklojo ratą – tokį promenados taką, savotiškai suminkštinantį jo stačiakampį "stiklobloką" – gyvenamąjį namą. Straipsnio autorė net negalėjo parodyti šito rato – reikėtų fotografuoti arba iš baliono arba pasiprašius į svečius iš Kazachų ambasados lango. Abu šie savininkai, matyt, viliasi, jog jiems bus leista, t. y. Vilniaus m. taryba leis pasilikti užimtame plote.

Besidairant pakrantėje teko sutikti vieną ponią, kaip supratau, pirmiausia atlaisvinto Nr. 18 C sklypo savininkę, kuri nešėsi saujoje surinktų slyvų iš savo pasodintos slyvaitės. Supratau jos nostalgiją ir liūdesį dėl savo išpuoselėtos žemės, į kurią ir išardžius tvorą prašalaičiui nedrąsu įeiti, peržengus gyvatvorę ir paliktą sulig jos ūgiu minkštos vienos tinklą. Tačiau ką daryti, jeigu palei upę eidamas nuo Čekijos ambasados pusės tiesiai atsiremi į tą likusią tvorelę ir turi arba ją perlipti, arba nušokti skardžiu žemyn ir toliau eiti pakraščiu vingiuojančiu taku. Arčiau nesusipažinome, nes šalia šeimininkės ne itin draugiškai amsėjo gražus gelsvaplaukis šuo, nenorėjau jo erzinti ir pasišnekėjome iš tolo – ji apie savo nuoskaudą ir buvusį toje vietoje antisanitarinį šabakštyną, o aš apie tai, jog už aplinkos išgražinimą bus dėkingi ne tik būsimos sveikatingumo trasos kūrėjai ir naudotojai, bet ir miesto valdžia, Žvėryno seniūnija. "Bet juk visa tai darėte sau, galvodama apie save, kad jums liks ta žemė", – tariau jai. "Taip, mes prašėm ir prašysim, kad paliktų." – "Niekas jums nepaliks, – sakau, – negali palikti, nes tai yra slėnio, gamtos dalis, numatyta visuomenės reikmėms." Pasikalbėjome nepiktai, ir man graudus buvo jos vaizdas su slyvaitėmis rankoje. "Kokie jūs pikti", – buvo jos paskutiniai žodžiai. Taip ir atsisveikinome.

Bet juk ne piktumo reikalas, o teisingumo ir tvarkos. Visos tos kovos Lietuvoje su nelegaliomis statybomis ir tvoromis vyksta ne dėl formalių priežasčių, jog nesilaikoma detaliojo plano, bet dėl to, kad pažeidžiama gamta, gamtos ir kultūros paveldas, apvagiama visuomenė, pažeidžiamos jos konstitucinės teisės, paminamas visuomenės interesas. Neatsitiktinai vienas iš paskutinių signalų, į kurį, kaip ir į mūsų visuomeninės aplinkos apsaugos komisijos raštą, galų gale reaguota, buvo konstitucinių teisių gynėjų asociacijos raštas.

Nepasakiau, bet galėjau pasakyti savo pašnekovei, jog yra žmonių, kurie ir neapsitvėrę savo ploto puoselėja ją, kerta krūmus, sodina jaunus medelius. Tai Vykinto g. Nr. 27 namo gyventojai, kuriuos dažnai tenka matyti triūsiančius miškelyje, priešais jų namą, ribojamą Vykinto, Birutės ir Mickevičiaus gatvių. Beje, praėjusių metų pabaigoje visi sunerimo – ar neplanuoja miesto valdžia atiduoti to skvero statyboms. Paniką sukėlė tuometinio Vilniaus m. administracijos direktoriaus G. Palucko raštas–įsakymas "Dėl skvero Birutės ir Vykinto gatvių sankirtoje duomenų nustatymo", kuri ????? punktų nurodoma, jog "gamtos apsaugos apribojimų nėra" ir siūloma Vilniaus apskrities viršininkui suteikti teisę naudotis nurodytų žemės sklypu iki devyniasdešimt devynerių metų. Paprašiau namo gyventojo – žinomo botaniko Karolio Jankevičiaus įvertinti skverą gamtos paveldo požiūriu ir kreipėmės į G. Palucką išaiškinimo. Buvome apraminti, jog tas jo siūlymas perimti miestui šį skverą yra kaip tik dėl jo išsaugojimo. Turėjome tikėti, bet abejonių liko – kokie planai rezgami šitam trikampiui, jei norima atsikratyti Vilniaus apskrities administracijos kontrolės.

Atrodo, buvau pasikalbėjęs su namo Birutės g. Nr. 18 C savininke. Dėl to, kad jie, nelaukdami paskutinio Vilniaus apskrities administracijos reikalavimo, dar 2007 metais atitraukė tvorą į sau skirto ploto ribą, jie tų papildomų Vilniaus mero keturių arų būtų labiausiai nusipelnę, palyginti su visais kitais pažeidėjais. Tačiau į Neries upės pusę negalima skirti jokių papildomų arų ir net nesvarstyti to klausimo, kol nebus suprojektuota sveikatingumo trasa. Galioja, nors dažnai to ir nepaisoma, reikalavimas neprivatizuoti ir nieko nestatyti 50 m atstumo nuo upės juostoje. Namo Nr. 18 C valda galėtų būti bent kiek padidinta pietų (Čekų ambasados) pusėn, įteisinant gyvatvore apribotą privažiavimo kelią [galima jį pratęsti iki valdos pietinės ribos]. Tačiau apie visa tai reikia kalbėti, pasidėjus ant stalo detalųjį planą. (Beje, detaliųjų planų, kur būtų nurodytos žemės sklypų tikrosios ribos, Vilniaus apskrities administracijos Vilniaus m. Žemėtvarkos skyriaus darbuotojos Visuomeninei aplinkos apsaugos komisijai nepateikė.)

Normalizuojant padėtį ir rengiant specialųjį Neries slėnio planą būtina numatyti ir upės jungtis su miestu. Dabar išsipirkus namų valdas, pristačius namus ir tvorų ruože nuo Mickevičiaus gatvės iki ten, kur baigiasi Birutės gatvė ir pastatyti B. Lubio rūmai, liko tik viena jungtis su Nerimi – greta Čekų ambasados – ir ta uždaryta užkarda.

Kalbant apie pačius piktybiškiausius Neries slėnio žemių "prichvatizavimo" atvejus – Birutės g. Nr. 12 ir 18 S valdas, tai atstačius tvarką pirmuoju atveju visuomenė galėtų ir laimėti, jei seniūnija susitartų arba išpirktų tą vieno krepšio aikštelę ir greta jos priestatą. Dar tiek investavus galima turėti puikią krepšinio aikštelę ir seniūnui Tautvydui Klimavičiui netektų erzinti žvėryniečių – juokais ar rimtai – gviešiantis įrengti krepšinio aikštelę gražiausioje pievoje už pėsčiųjų tilto. Blogesni "popieriai" su Jevgenijaus Kolas saviveikla. Tas medinis pasivaikščiojimo ratas ir parterio šviestuvai, apšviečiantys "špaceruojančių" damų kojas buvę ar nebuvę, gal galima kam ir pritaikyti, kad ir kokioms meditacijų programoms, tačiau tai, kas statybų metu padaryta su Neries prataka, kaip ašaka gerklėje – nei praryti, nei išspjauti. Siūlyčiau su geru ekskavatoriumi išvalyti tą prataką ir tada pasirodytų, kiek ten buvo medžių šakų, žemių ir akmenų sustumta lyginant aikštelę ir atveriant vaizdą į kitą Neries krantą. Buvusios salos neliko, ir dabar Nr. 18 D namo šeimininkas gali sakyti, jog jis atstumų nuo upės nepažeidė – upės krantu tapo buvusios salos vakarinis krantas. Gaila, bet dėl šio salos panaikinimo mūsų komisijos specialios tyrimų grupės ir valdininkų nuomonės išsiskyrė. Aplinkos ministerijos komisija, kurioje buvo Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento ir Žvėryno seniūnijos atstovas, gamtai padarytos žalos įrengiant Birutės 18 D namų valdą neįžiūrėjo.

Pradėjęs nuo straipsnio "Ekstra" žurnale juo ir pabaigsiu – citata iš redakcijos komentaro, parašyto straipsnio autorės Aldonos Kvedarienės. Taigi rašoma: "Kodėl miesto savivaldybė ir apskritis, dėl šios žaliosios pakrantės kovojusios su milijonieriais, prieš B. Lubį puolė ant kelių." Žodis "kovojusios" mažiausiai yra netikslus. Jeigu būtų kovojusios, tai jau prieš penkerius metus tos tvoros būtų nugriautos, o jeigu savo darbą ir pareigas gerai atliktų Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas, tai tos tvoros ir visko, kas už jų, net nebūtų pastatyta.

Bernardinai


Valstybė galės apmokėti už kelių ligų gydymą, kai į ligoninę guldomas vyresnis pacientas

Valstybė ligoninėms galės apmokėti ne už vieno susirgimo gydymą, bet už kompleksinių paslaugų teikimą, kai į ligoninę guldomas kelias sveikatos problemas turintis vyresnis pacientas. Tai numatyta sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio...


Pirmą kartą istorijoje nufotografuotas viruso gimimas

Pirmą kartą istorijoje nufotografuotas viruso gimimas

Žmonės ilgai bandė sukurti metodą, kuriuo būtų galima stebėti, kaip virusai sugeba pajungti ląsteles masinei savo kopijų gamybai. Pirmą kartą istorijoje toks metodas atrastas, ir juo pasinaudodami mokslininkai užfiksavo pirmąsias virusinės dalelės...


Veidrodinis atvaizdas gelbėja nuo "fantomiško skausmo"

Veidrodinis atvaizdas gelbėja nuo "fantomiško skausmo"

Ligoniai, turintys amputuotas galūnes dažnai skundžiasi, jog skauda būtent tą kūno dalį kuri jau yra chirurginiu būdu pašalinta. Toks smegenų žaismas dar vadinamas "fantomišku skausmu". Deja, kol kas medikai neturi tikslaus paaiškinimo...


Išrasta skausmo nesukelianti injekcijų adata

Japonijoje išrasta skausmo nesukelianti medicininė adata, pranešė "Telegraph.co.uk". Pasak jos išradėjo, Kioto Farmacijos universiteto profesoriaus Kanji Takados, naujasis medicininis švirkštas - 1,5 cm skersmens apvalus...


Marija Vitkutė. Senstantys tėvai - kaip su tuo susitaikyti

Vaikystėje tikriausiai visi mąstėme, kad mūsų tėvai – patys stipriausi, energingiausi – tokie bus visada ir nesikeis. Tėvų senatvė ir ligos – skausminga ir vengiama tema, nes su tėvais siejame gyvenimą, gyvybę. "Mes...


Piktybinius navikus šalins naujose operacinėse

Piktybinius navikus šalins naujose operacinėse

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Onkourologijos skyriuje atidarytos naujos operacinės. Operacinėse atliekamų endoskopinių bei laparoskopinių piktybinių navikų operacijų tiesiogines transliacijas mokomojoje auditorijoje galės stebėti...


JAV mokslininkai studijai ieško kleptomanų

JAV mokslininkai studijai ieško kleptomanų

Kalifornijos Stenfordo universiteto mokslininkai ieško kleptomanų, kurie galėtų dalyvauti naujoje studijoje apie ligotą potraukį vogti turinčių asmenų gydymą. Vien tik Jungtinėse Valstijose yra per milijoną kleptomanų, tačiau šių žmonių paieška...


Vyrus greičiau pažadintų musė nei kūdikio verksmas

Tuo metu moterims, ar jos motinos, ar ne, nėra kito tokio garso, kuris pakeltų iš miegų taip, kaip vaiko aimana. Tokius duomenis pateikia mokslininkai, atlikę vyrų ir moterų smegenų aktyvumo testus, rašoma "The Telegraph" interneto...


Cezario pjūvio operacija - madinga?

Pastaruoju metu Europoje, o taip pat ir Lietuvoje, išryškėja Cezario operacijų skaičiaus didėjimo tendencija. Priežastys įvairios. Be dažniau pasitaikančio gimdyvių noro ir savotiškos „mados" negimdyti natūraliai, daugėja ir objektyvių...


Per pusmetį nustatyta 14 pasiutligės atvejų

Per pusmetį nustatyta 14 pasiutligės atvejų

Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje buvo nustatyta 14 pasiutligės atvejų. Tai beveik dvigubai mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kuomet ši liga buvo nustatyta 29 gyvūnams. Valstybinės maisto ir veterinarijos 2010 metų pirmojo pusmečio...


Negeriate vaistų? Ateityje medikai jus suseks

Medikų paskirtus vaistus norite išmesti į šiukšlių dėžę ar mažiau jų vartoti? Ateityje šios minties teks atsisakyti. Floridos mokslininkai sukūrė "protingą" tabletę, į kurią įmontuotas mikrolustas ir mažytė antena, skirta duomenims...


Dar aštuoni kariūnai tiriami dėl pandeminio gripo

Dar aštuoniems Karo akademijos kariūnams trečiadienį bus atlikti pandeminio gripo viruso identifikavimo testai, trečiadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija. Visgi kariūnus prižiūrintys karo medikai sako, kad gripo protrūkis Karo akademijoje...


Kodėl turėtų susirūpinti emocijas savyje slopinantys žmonės?

Mūsų kultūroje priimta ligą vertinti kaip blogį, kai ne nuo mūsų priklausantį įvykį, ieškoti jos priežasčių išorėje. Tam tikra prasme tokia pozicija žmogui labai patogi: "Aš už savo ligas neatsakau. Tegul problemą sprendžia gydytojai"....


Išaiškinta paslaptis, kaip atgaivinami mirtinai sušalę žmonės

Naujausio tyrimo išvadose teigiama, kad mielės ir sliekai gali išgyventi hipotermiją, jei prieš tai jiems sudaromos ekstremalios deguonies stygiaus sąlygos. Šio tyrimo rezultatai gali pagaliau paaiškinti, kaip galima būtų atgaivinti...


Plastinės operacijos: populiariausia didintis krūtis ir nusisiurbti riebalus

Plastinės operacijos: populiariausia didintis krūtis ir nusisiurbti riebalus

Tarptautinė estetinės plastinės chirurgijos bendruomenė (ISAPS) po metus užtrukusio proceso atskleidė plastinių operacijų ir procedūrų tendencijas. Paaiškėjo, kad nechirurginės procedūros lenkia chirurgines grožio operacijas. Pirmą kartą...


Vyrai turi "Viagrą", moterys - nieko

Jau dešimt metų vyrai mėgaujasi stulbinamu civilizacijos išradimu – "Viagra". O ką daryti lytinį potraukį praradusioms moterims, klausia JAV žurnalas "Time" ir ieško atsakymo į šį klausimą. Buvo laikai, kai amerikietė...


Chloru Kauno baseine apsinuodiję vaikai - jau namuose

Valanda pramogų baseine, keturios paros reanimacijoje, penkios - paprastoje ligoninės palatoje ir trys jau namuose. Tokia šių metų pradžia vienuolikmečiui iš Šakių rajono. "Povilas jaučiasi neblogai, jokių vaistų gerti nereikia", - taip...


Ginčas dėl brangaus onkologiniams tyrimams reikalingo aparato pasiekė Seimo Antikorupcijos komisiją

Penkerius metus trunkantis ginčas, kurioje gydymo įstaigoje Vilniuje reikėtų įrengti itin brangų onkologijos tyrimams skirtą pozitronų emisijos tomografą (PET), pasiekė ir Seimo Antikorupcijos komisiją. Komisijos darbo grupė galimoms korupcijos...


Nefrologijos progresas inkstų saugoti neišmokė

Nefrologijos progresas inkstų saugoti neišmokė

Per 15 metų nefrologija Lietuvoje padarė didelį kokybinį šuolį, prisilygino Vakarų šalims, tačiau žmonės iki šiol neišmoko saugoti bei tausoti savo inkstus ir apie jų ligą sužino per vėlai, kai šis organas jau sunykęs ir reikalinga dializė....


Antioksidantai išsaugo sveikas arterijas

Širdies ligomis sergantiems žmonėms reikėtų vartoti antioksidantus. Tuomet pagerėja cukraus ir riebalų apykaita, o arterijų sienelės tampa elastingesnės. Pasak tyrimo vadovo dr. Reuven Zimlichman, "pacientams, kurie turi daug širdies ir...


Mokslininkai atrado trumparegystės geną

Mokslininkai atrado trumparegystę sukeliantį geną ir teigia, kad per dešimtmetį gali akinius paversti istorija. Dėl padidėjusio akies obuolio kylanti trumparegystė dažniausiai pradeda vystytis vaikystėje Vaikystėje duoti specialūs akių lašiukai...


Sunkiausia savaitės diena - antradienis

Didžiosios Britanijos sociologai minučių tikslumu suskaičiavo, koks darbo savaitės laikas yra pats sunkiausias. Įprasta manyti, jog sunkiausia savaitės diena - pirmadienis, tačiau mokslininkai tikina, jog tai nėra tiesa, rašo "The Daily...


J. Razma: išlygos dėl įsiskolinimų PSD paaiškės kitą savaitę

TS-LKD frakcijos seniūno Jurgio Razmos nuomone, reikia sudaryti išlygas dėl PSD įsiskolinimų emigrantams, bedarbiams. J. Razmos nuomone, reikia sudaryti galimybę emigrantams deklaruoti išvykimą atgaline data. Taip jiems "nusibrauktų"...


Moksleivių sveikatos patikrinimas: svarbiausia pažyma, o ne sveikata

Moksleivių sveikatos patikrinimas: svarbiausia pažyma, o ne sveikata

Prieš mokslo metus, ar jiems jau prasidėjus, daugelis tėvų suskuba gauti sveikatos pažymas, kurias iki rugsėjo 15 d. privaloma pateiktas švietimo įstaigoms, kuriose mokosi vaikai. Pasitaiko, kad gydytojui paskambinę tėvai prašo, kad jie tokią...


Būsimieji medicinos specialistai pozityviai vertina potencialias darbovietes

Įtemptas darbo grafikas, stresas ir sunkumai su pacientais neatbaido studentų, pasirinkusių biomedicinos srities studijas. Būsimieji slaugos, akušerijos, kineziterapijos, odontologinės priežiūros ir kitų studijų programų specialistais pozityviai...


Gąsdinimai krize kenkia psichikai

Gąsdinimai krize kenkia psichikai

Psichikos ligų specialistai pataria gąsdinimus krize vertinti kritiškai ir vyti šalin liūdnas mintis, kad neapniktų nerimas ir įtampa, nesutriktų darbingumas, nesusirgtume depresija ir kitomis psichikos ligomis. Panevėžio ligoninės gydytojai...


Nanosensorius vėžį aptinka per kelias minutes

Mokslininkai sukūrė nanotechnologijų sensorių, kuris paprastame kraujo mėginyje itin greitai aptinka vėžio ląsteles. Kaip praneša JAV transliuotojas "ABC News", Jeilio universiteto mokslininkų sukurta technologija leidžia "aptikti...


Naujas psichoaktyvias medžiagas siekiama kontroliuoti

Naujas psichoaktyvias medžiagas siekiama kontroliuoti

Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės, remdamasis ES narių pateikta informacija, prevencijos tikslais siekia apriboti kai kurių Lietuvos rinkoje atsiradusių naujų medžiagų prieinamumą. Šiuo metu Lietuvos rinkoje kai kurie esantys...


Alytuje bus teikiama profesionali pagalba sergantiems Alzheimerio liga

Alzheimerio liga sergantiems pacientams Alytuje bus teikiamos kokybiškos ir prieinamos paslaugos. Įgyvendinus Europos Sąjungos (ES) finansuojamą Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro projektą, sergantieji Alzheimerio liga galės gauti...


Vyriškieji genai - prie išnykimo ribos

Vyriškoji Y chromosoma, o sykiu su ja ir visa vyrų giminė pamažu nyksta, perspėja leidinys "The Daily Mail", apeliuodamas į profesorės Dženifer Greivs iš Nacionalinio Australijos universiteto pranešimą. Remdamasi faktu, kad prieš 300...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9