Spalio 15d. Penktadienis

Kodėl motinos jaučia kaltę

Peržiūrų skaičius: 20628
Kodėl motinos jaučia kaltę

"Žmogaus prigimtyje tiek daug giliai paslėptų dalykų, ir aš pats būčiau linkęs būti vaiku motinos, kuriai būdingi vidiniai žmogaus būties konfliktai, ir nenorėčiau, kad mane auklėtų moteris, kuriai viskas lengva ir paprasta, kuri žino visus atsakymus ir kurios nekamuoja abejonės", - rašo pasaulyje pripažintas psichiatras, psichoanalitikas Donaldas Vudsas Vinikotas.

"Nagrinėjant bet kurį klausimą, susijusį su žmonių tarpusavio santykiais, mes galime arba laikytis paviršiuje, arba leistis gilyn. Likdami paviršiuje, išvengtume daugybės nemalonumų, bet ir praleistume vertingus dalykus, kurie glūdi gelmėje."

Pamotėms ir patėviams

Kartais pasakoma nuomonė, esą jei ne pasakos, tai toks stereotipas, kaip "pikta pamotė", neegzistuotų. Aš taip nemanau.

Kur kas tiksliau būtų sakyti, kad jokios pasakos (ir "baisios istorijos") nebūtų visuotinai patrauklios, jeigu nepaliestų to, kas būdinga bet kuriam individui - suaugusiam ar vaikui.

Pasaka siekia apčiuopti tai, kas teisinga, baisu ir nepriimtina. Būtent viską iškart: teisinga, baisu ir nepriimtina. Maži "nepriimtini gabaliukai" iš žmogaus prigimties kristalizuojasi į visuotinį mitą.

O mus dabar domina klausimas: kas konkrečiai kristalizavosi mite apie piktą pamotę?

Šiaip ar taip, aišku, jog tai turėtų būti susiję su neapykanta ir baime, ir lygiai tiek pat - su meile.

Kiekvienas individas susiduria su didžiuliais sunkumais, kai bando žmogui būdingą vidinę agresiją sujungti su meile. Šis sunkumas tam tikru laipsniu įveikiamas ankstyvoje kūdikystėje - kai pasaulis jaučiamas kraštutinumais: jis draugiškas ir priešiškas, geras ir blogas, juodas ir baltas.

Blogas kelia baimę ir neapykantą, geras - priimamas visiškai.

Palaipsniui vaikai išauga iš šio suvokimo būdo ir pasiekia tą raidos stadiją, kurioje jie gali suprasti, kad griovimo idėjos egzistuoja juose sykiu su poreikiu mylėti.

Jie įgyja kaltės jausmą, bet supranta, jog gali daryti gerus poelgius. Jeigu motina bus kantri, tai ateis laikas, kai vaikas spontaniškai ir nuoširdžiai išreikš meilę.

Tačiau kūdikiui būdingo palengvėjimo, kurį jis pajunta suvokdamas pasaulį kaip juodą ir baltą, žmonės negali visiškai atsikratyti ir sulaukę brandos.

Vaikams, ypač mažiems, mes lengvai atleidžiame tam tikrą kategoriškumą šiuo laikotarpiu ir žinome, kaip lengvai jis sukyla, kai skaitome jiems pasaką, kurioje vaizduojami kraštutiniai gėris ir blogis.

Paprastai tikroji motina ir pamotė susijungia vaizduotėje su šiomis priešingybėmis, ypač dėl dar vienos aplinkybės, apie kurią noriu papasakoti.

Ideali ir siaubinga

Egzistuoja daugybė priežasčių, dėl kurių vaikai gali nekęsti savo motinų. Mintis apie neapykantą motinai kiekvienam labai sunki, ir kai kuriems klausytojams nepatinka, kad mes pavartojome žodžius "motina" ir "neapykanta" viename sakinyje.

Tačiau nieko čia nepaveiksi; motinos, jeigu jos rimtai žiūri į savo vaidmenį, yra griežto, reiklaus išorinio pasaulio atstovės, ir būtent jos palaipsniui supažindina vaiką su realybe, kuri taip dažnai neatitinka norų.

Ant mamos pykstama, ir visada kur nors esama neapykantos, netgi kai nėra nė menkiausios abjonės dėl jos meilės, peraugančios į dievinimą.

Jeigu realiai yra dvi motinos - tikroji, kuri mirė, ir pamotė - argi neaišku, kaip lengvai vaikas išsilaisvina iš konflikto, padaręs vieną idealią, o kitą - siaubingą?

Ir ne tik vaikas: tai pasakytina ir apie "visuomenės lūkesčius".

Galiausiai, laikui bėgant, vaikas ima suprasti, kad būtent motiniškas rūpestis kūdikystėje jam sudarė esmines sąlygas būti, pradėti egzistuoti kaip asmenybei - su asmeninėmis teisėmis, asmeniniais siekiais ir asmeniniu būdu gyventi.

Kitais žodžiais, iš pradžių buvo absoliuti priklausomybė, bet kai vaikas tampa įgalus tai suprasti, auga ir baimė prieš pirmapradę motiną, turinčią magiškos galios gėriui ir blogiui. Kaip sunku kiekvienam iš mūsų suvokti, kad ši visagalė pirmapradė jėga - mūsų mama - ta, kurią mes pažįstame kaip vertą meilės, jokiu būdu nėra tobula arba tobulai patikima žmogiškoji būtybė.

O vėliau, jeigu kalbame apie mergaitę, toji motina, toji visagalė, kuri varė į neviltį savo nepalenkiamumu ir kurią ji dievino visą šį laiką, atsistoja tarp dukters ir tėvo.

Ir čia motinos ir pamotės jėgos - visiškai nelygios.

Motina viliasi, o pamotė - bijo, kad mergaitė užkariaus tėvo meilę.

Argi to nepakanka pamatyti, jog neturime teisės tikėtis, kad vaikai staiga išaugs savo tendenciją skaidyti visą pasaulį apskritai, ir dvi savo motinas - į gerą ir blogą?

Ir mūsų neturėtų stebinti, jeigu suaugusiesiems lieka šių vaikiškos pasaulėžiūros likučių.

Mes galime griebtis logikos, mes galime vis kalbėti ir kalbėti apie save, apie tai, jog esmė ne ta, ar žmonės juodi, ar balti, o ta, ar jie, kaip žmogiškosios būtybės, sugeba mylėti ir būti mylimi. Bet kur mes dėsime savo sapnus ir kas panorės atsisakyti fantazijų?

Fantazijose mes neprivalome visą laiką būti suaugę (kaip to reikia tam, kad važinėtume į darbą arba eitume į parduotuvę). Fantazijose tai, kas kūdikiška, vaikiška ir jaunuoliška, susipina su tuo, kas suaugėliška.

Nesėkmingų istorijų vertė

Nagrinėjant bet kurį klausimą, susijusį su žmonių tarpusavio santykiais, mes galime arba laikytis paviršiuje, arba leistis gilyn.

Likdami paviršiuje, mes išvengtume daugybės nemalonumų, bet ir praleistume vertingus dalykus, kurie glūdi gelmėje.

Kai kurie laiškai, kuriuos gavau, be abejonės, peržengia paviršiaus ribą. Pavyzdžiui, rašoma, jog netekus gimdytojo negalima elgtis su vaiku taip, tarsi nieko nenutiko, ir geriau pamotei arba patėviui vadintis kaip nors kitaip, kad vaikas išsaugotų Mamos ar Tėčio vardus buvusiam gimdytojui. Mirusios mamos ar tėvo paveikslas gyvena toliau, ir šie "tolesni santykiai" gali vaikui labai padėti.

Taip pat rašoma, kad naujoje šeimoje atsidūrusio vaiko psichika gali būti pakenkta. Aprašomas atvejis, kai berniukas, prieš patekdamas pas pamotę, kurį laiką gyveno pas močiutę, taigi du kartus išgyveno netektį ir galiausiai neteko ir sugebėjimo prisirišti, ir pasitikėjimo žmonių santykiais.

Jeigu vaikas jaučia tokį beviltiškumą, jis negali ryžtis naujam ryšiui ir ginasi nuo stiprių jausmų ir naujo prisirišimo.

Ar žinote, kad daugybė motinų nemyli savo tikrų vaikų tą akimirką, kai jie gimsta? Jos jaučiasi lygiai taip pat siaubingai kaip ir pamotės. Jos stengiasi apsimesti, kad myli, tačiau vis tiek negali mylėti.

Kaip joms palengvėtų, jeigu iš anksto išgirstų, kad meilė - tai kai kas, kas neateina savaime, negali būti įjungta pagal pageidavimą. Paprastai motina ima mylėti vaiką nėštumo metu, bet tai - konkreti patirtis, o ne visuotinai priimta taisyklė.

Kartais ir tėčiai susiduria su tomis pat problemomis. Galbūt tai priimama lengviau, ir vyrams mažiau reikia apsimetinėti, taigi jų meilė gali ateiti natūraliai ir laiku.

Ką jau kalbėti apie nemeilę - motinos ne taip jau retai nekenčia savo kūdikių. Kalbu apie paprastas moteris, kurios iš tiesų neblogai susitvarko su šia situacija ir pasirūpina, kad kas nors pakeistų jas ir darytų tai gerai.

Aš pažinojau daug motinų, išgyvenusių baimę, kad jų nemeilė galėjo sužaloti vaiką. Jos negalėjo net kalbėti apie savo bėdas, nes joms rodėsi neįtikima, kad kažkas gali tai suprasti.

Žmogaus prigimtyje tiek daug giliai paslėptų dalykų, ir aš pats būčiau linkęs būti vaiku motinos, kuriai būdingi vidiniai žmogaus būties konfliktai, ir nenorėčiau, kad mane auklėtų moteris, kuriai viskas lengva ir paprasta, kuri žino visus atsakymus ir kurios nekamuoja abejonės.

Daugelis tų, kurios laiko save toli pažengusiomis vienu ar kitu aspektu, galėtų prisipažinti, kad kažkur kitur jas ištiko nesėkmė.

Reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje pasakojimas apie nesėkmę turi didžiulę vertę. Žinoma, kitas dalykas, kai žmonės inkščia ir skundžiasi, bet to nepasakysi apie pamotę, nemylėjusią savo posūnio ir dėl to kentėjusią. Kai žmona arba vyras įgyja svetimą vaiką, čia visada slepiasi ištisa istorija, ir toje istorijoje - visa esmė.

Čia kalbame ne tik apie kaltės jausmą dėl to, kad vaikas, taip sakant, pavogtas; čia visa istorija apie pasirinkimą, tekusį našlei arba našliui, arba istorija apie žmogaus išsilaisvinimą nuo nesėkmingos santuokos. Čia didelė svarbių momentų suma, ir jų nevalia nematyti. Jie veikia naujų santykių, egzistuojančių vaizduotėje ir sapnuose, foną.

Galima ištirti, ir gana sėkmingai, kiekvieną konkretų atvejį, bet jeigu kalbėsime apskritai, tema tampa pernelyg plati, kad būtų apžvelgiama.

Moteris, prisiėmusi būti motina vaikui, pagimdytam kitos - įsivaizduojamos varžovės, kad ir mirusios - savo pačios vaizduotės spaudžiama veikiai gali atsidurti raganos, o ne fėjos krikštamotės vaidmenyje.

Pamotė gali ir nesusidurti su dideliais sunkumais arba, kaip rašo kai kurios skaitytojos, neprieštarauti antrajam vaidmeniui buvusios žmonos atžvilgiu. Bet daugelis vyrų ir moterų tuokdamiesi ir vėliau dar tik patys bando tapti suaugusiais ir jiems tenka arba kovoti už savo teises, arba "prarasti save" ir apskritai savo realybės pajautą.

Moteriai lengva pajausti svetimo vaiko buvimą kaip priminimą apie jo motiną - išties nepakeliamą priminimą.

Jeigu reikalai klostosi būtent taip, ir dar viskas vyksta nesąmoningai, vaizdas išsikreips ir natūralus jausmo peraugimas - į kantrybę, o po to į meilę - taps neįmanomas.

Man liko laiko dar pasakyti, kad tam tikra dalis tų vaikų išties nepakenčiami, turint galvoje visa tai, ką jiems teko patirti. Juos galima suprasti ir jiems atleisti, bet pamotei teks juos iškęsti. Ji neturi išeities.

Laimei, daugumą posūnių ir podukrų galima atvesti į draugiškumo poziciją. Laiškai rodo, kad dažniausiai jie visai kaip savi vaikai. Taigi dažnai sunkumų nekyla arba jie nedideli ir nepavojingi. Bet daugelis žmonių neatkreipia dėmesio į tai, kokia sudėtinga pamotės padėtis, ir ima manyti, jog viskas gana paprasta.

Žmonėms, nepatiriantiems sunkumų, mano ekskursija į vaizduotės pasaulį gali pasirodyti nemaloni arba netgi pavojinga.

Ji pavojinga patikimumo jausmui, bet, kaip sakiau, jeigu nekreipsime dėmesio į nemalonius sapnus, netgi košmarus, į depresijas ir įtarimus, taip pat nebematysime ir viso to, kas įprasmina mūsų sėkmę...

Vitaminas D padeda išsaugoti atmintį?

Vitaminas D padeda išsaugoti atmintį?

Vitaminas D itin svarbus vyresnio amžiaus žmonėms, mat didesni jo kiekiai padeda išvengti su amžiumi atsirandančių atminties problemų. Tokią išvadą padarė amerikiečių ir britų mokslininkai iš Mičigano ir Kembridžo universitetų. Jų tyrime dalyvavo...


Ar buvę mylimieji gali būti draugais?

Dauguma santykių baigiasi atsisveikinant visam laikui. Su buvusiu mylimuoju jus sieja bendri prisiminimai, kurių nėra lengva atsikratyti. Jums skaudu prisiminti, kaip kartu juokėtės ir verkėte, leidote laiką, kūrėte planus. Prieš išsiskirdamos...


Vidutiniame amžiuje širdžiai gali padėti aspirinas

Vidutiniame amžiuje širdžiai gali padėti aspirinas

Tam tikro amžiaus sulaukę vyrai ir moterys turi kasdien vartoti aspiriną, kad išvengtų širdies priepuolio, teigia britų mokslininkai. Žurnale "Heart" jie rašo, kad išanalizavus beveik 12 tūkst. pacientų, nustatyta, jog vyrams nuo 48 metų...


Lenkijoje rekordiškai padaugėjo legalių abortų

Lenkijoje 2008 metais legalių abortų buvo padaryta dvigubai daugiau nei prieš metus, o nelegalių abortų skaičius padidėjo net trigubai, praneša vietos naujienų svetainė tvp.info. Remiantis vyriausybės pateiktais duomenimis, pernai Lenkijoje...


Medikai pakraupę nuo ministro užmačių

Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos (LGVS) atstovai šiandien mėgins sveikatos apsaugos ministrui Algiui Čaplikui įrodyti, kad sumanyta šalies ligoninių pertvarka atsisuks ne tik prieš medikus, bet ir prieš jų pagalbos laukiančius pacientus....


Ukrainiečiai kelia sąlygas Lietuvai, norinčiai jiems suteikti humanitarinę pagalbą

Ukraina atsiuntė notą Lietuvai, kuria prašoma įvykdyti 10 sąlygų, kad Kijevas sutiktų priimti Vilniaus siunčiamą humanitarinę pagalbą. Šią pagalbą į Ukrainą Lietuvos karinių oro pajėgų lėktuvu buvo planuota išskraidinti dar penktadienį, tačiau...


Šveicarai ruošiasi riboti savižudžių turizmą

Šveicarijos vyriausybė pateikė siūlymus, sugriežtinančius sąlygas asmenims, norintiems teisėtai nutraukti savo gyvybę. Kaip praneša BBC, kasmet į Šveicariją vyksta apie 100 nepagydomomis ligomis sergančių britų, kurie naudojasi Šveicarijos centro...


Vokietija ir Prancūzija bando atsikratyti nepanaudotų vakcinų nuo "kiaulių gripo"

Kaip praneša Vokietijoje leidžiamas laikraštis Der Tagesspiegel, Vokietijoje nuo "kiaulių gripo" pasiskiepijo tik kas dešimtas gyventojas ir tai sukėlė tikrą galvos skausmą valdžiai, kuri skuba tartis su vakciną tiekiančia kompaniją...


Išmanioji chirurgija

Išmanioji chirurgija

Dauguma pasaulio gyventojų turi išmaniuosius telefonus, naudojasi planšetiniais kompiuteriais ir kt. naujomis technologijomis, be kurių nebegali apseiti. Išmaniąsias technologijas naudojame praktiškai viskam- kaip navigacinę įrangą automobiliams,...


Su dviem širdim gyvenusi šešiolikmetė visiškai pasveiko

16 metų Velso gyventoja Hana Klark (Hannah Clark), nuo dvejų metų gyvenusi su dviem širdim, kai prie jos širdies buvo įsodinta donoro širdis, visiškai pasveiko, informuoja BBC. Gydytojai teigia, kad paauglės širdis šiuo metu funkcionuoja puikiai....


Dovanoti organai - septyniems ligoniams

Dovanoti organai - septyniems ligoniams

Ketvirtadienio naktį, po vidurnakčio, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje mirusios vidutinio amžiaus moters organai pailgins gyvenimą septyniems žmonėms. Mirusioji donoro kortelės neturėjo, tad sprendimą padovanoti visus organus priėmė jos...


Rusijoje abortus atliekančios klinikos privalės informuoti apie tokių procedūrų žalą sveikatai

Liepos 14 d. Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pasirašė įstatymą, kuriuo abortus atliekančios šalies klinikos, pristatydamos ar reklamuodamos savo paslaugas, privalo informuoti ir apie galimą abortų žalą sveikatai, praneša naujienų agentūra...


Startuoja nauja priešvėžinė programa

Nuo liepos mėnesio startuoja dar viena prevencinė - storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos - programa. Storosios žarnos vėžys išsivysčiusiose šalyse yra viena iš dažniausiai pasitaikančių onkologinių ligų ir antroji pagal dažnumą...


Sveikas kūdikis gimė iš prieš 20 m. užšaldyto embriono

Prieš 20 metų mokslininkai užšaldė embrioną. Iš jo šiemet gimė sveikas kūdikis. Tai ilgiausiai užšaldytas embrionas, iš kurio išsivystė vaikas. Gegužę 42 metų ilgai pastoti negalėjusi moteris pagimdė kūdikį, kuris išsivystė iš prieš 20 metų...


Ketverių metų britui persodinti plaučiai

Keturmetis berniukas tapo jauniausiu Didžiojoje Britanijoje žmogumi, kuriam buvo persodinti plaučiai. Keturmečio Meisono Luiso ūgis – vos 93 centimetrai. Jam persodinti tik 11 centimetrų ilgio 140 gramų sveriantys plaučiai. Organas buvo toks...


Statinis ir dinaminis pėdos tyrimai

Statinis ir dinaminis pėdos tyrimai

Gal iš artimųjų ar draugų kartais tenka sulaukti raginimų nesikūprinti ir išsitiesti? Gal einant tylia gatve išgirstate nežymų savo paties šlepsėjimą? O gal net pats sau nuotraukose atrodote kreivas ar gunktelėjęs kaip šachmatų žirgas? Turite...


Nepageidaujamų reakcijų į skiepus nuo gripo Lietuvoje pernai neužregistruota

Iš 100 tūkst. žmonių, pernai pasiskiepijusių nuo gripo, neužregistruota nė vienos nepageidaujamos reakcijos į skiepus, teigia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) Anot išplatinto pranešimo, jokių nepageidaujamų reakcijų pernai neužfiksuota ir...


Silpnaprotystės atvejų po 20 metų padvigubės

Demencija bei Alzheimerio liga, mokslininkų skaičiavimais, po 20 metų bus dvigubai dažnesnės ligos. Londono Karališkojo koledžo psichologai, vadovaujami profesoriaus Martino Prince'o, tikina, kad kitąmet pasaulyje demencija sirgs 35 mln....


Svarbu diagnozuoti ne tik patį vėžį, bet ir galimybę susirgti

Kovas yra tarptautinis storosios žarnos vėžio žinomumo mėnuo, kuomet visuomenei ir gydytojams primenami šios ligos ypatumai. Storosios žarnos vėžys yra trečia pagal dažnį onkologinė liga Vakarų visuomenėje. Lietuvoje kasmet diagnozuojama apie 1500...


Vakcina nuo odos vėžio gali būti sukurta po 5 metų

Vakcina nuo odos vėžio gali būti sukurta po 5 metų

Kvinslendo (Australija) universitete sukurta odos vėžio vakcina kitais metais bus pradėta bandyti su žmonėmis. Anksčiau atlikti bandymai su laboratoriniais gyvūnais buvo sėkmingi, praneša dienraštis "Daily Telegraph".Vakcinos kūrimo...


J.Didžiulis: "Infekuotiesiems ŽIV ir sveikiesiems padėsiu užmegzti dialogą"

2009-ųjų metų informacinės AIDS kampanijos veidas Lietuvoje Jurgis Didžiulis, vienos iš populiariausių jaunimo grupės "InCulto" lyderis, pažadėjo padėti mažinti atskirtį tarp infekuotųjų ŽIV ir sveikųjų. "ŽIV/AIDS jau nėra vien...


Nauja vakcina kerta ŽIV infekcijai

Naujame tyrime panaudota eksperimentinė ŽIV vakcina, tyrėjų teigimu, pirmą kartą per tokius bandymus sumažino infekcijos riziką. Vakcina - dviejų ankstesnių eksperimentinių vakcinų kombinacija - buvo duodama 16 tūkst. žmonių Tailande, didžiausiame...


Atrasta "altruistinė" smegenų dalis

Atrasta "altruistinė" smegenų dalis

Altruizmas – polinkis padėti kitiems be jokios akivaizdžios naudos sau – atrodo, yra susijęs su smegenų dalimi, kuri vadinama viršutine užpakaline smilkinine vaga. JAV tyrėjai naudodami smegenų skenavimo technologijas, rado smegenų...


D. Britanijoje gėjams bus leista tapti kraujo donorais

Didžiojoje Britanijoje ketinama panaikinti draudimą gėjams duoti kraujo. Toks draudimas šalyje galioja jau kelis dešimtmečius. Tačiau kraujo galės duoti tik tie gėjai, kurie nebuvo lytiškai aktyvūs pastaruosius dešimt metų, informuoja šalies...


Osteoporozė – kaulus laužanti liga

Osteoporozė – kaulus laužanti liga

Vis dažniau medikai ragina kalbėti apie tyliąją epidemiją – būtent spalio 20-ąją minima Pasaulinė osteoporozės diena. Didėjantis sergančių ja skaičius įspėja: nuo pat mažų dienų privalome galvoti apie antroje gyvenimo pusėje užklumpančią...


Po girtų maudynių – į vežimėlį

Po girtų maudynių – į vežimėlį

Beprotiškos maudynės ežere ar upėje gali kainuoti ne tik sveikatą, bet ir gyvybę. Įpusėjus vasarai, medikai griebiasi už galvų. Reabilitacijos centrai pilni nukentėjusiųjų nuo neatsargaus elgesio vandenyje. "Nukentėjusių turime daug", -...


Reabilitacijos klinikos tradicijas papildo naujovės

Kauno medicinos universiteto (KMU) Psichologijos ir reabilitacijos instituto klinika Palangoje savo 40-metį pasitinka praplėtusi materialinę bazę, padidinusi teikiamų paslaugų spektrą. Tačiau medikai apgailestauja, jog pacientams visa informacija...


R. Šukys: reformuotos ligoninės 2010 metus baigė be nuostolių

Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys tvirtina, kad sveikatos reforma vyksta sklandžiai: sumažinta ligoninių, atpiginti vaistai, esą jau matyti ir teigiamas finansinis pertvarkų efektas. Pasak ministro, skaičiavimai rodo ką kita: tos...


Išvykusios į darbo kelionę moterys jaučiasi kaltos

Moterys, išvykusios į kelionę darbo reikalais, nerimauja, jog atitrūks nuo namų ir savų pareigų. Kaltės jausmą sukelia vyraujantys lyčių stereotipai, nes moterys mano, kad joms privalu rūpintis šeima ir namais, o ne keliauti svetur darbo...


Žmonės iš tiesų gali jausti kito skausmą

Mokslininkai nustatė, jog maždaug kas trečias žmogus, matydamas kito kančią, iš tiesų gali jausti fizinį diskomfortą. Šis atradimas gali padėti paaiškinti, kodėl kai kurie žmonės gali geriau įsijausti į kito žmogaus kančias nei kiti, rašo...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9

Spila Spila Spila Spila Spila