Sausio 22d. Šeštadienis

Kodėl motinos jaučia kaltę

Peržiūrų skaičius: 20628
Kodėl motinos jaučia kaltę

"Žmogaus prigimtyje tiek daug giliai paslėptų dalykų, ir aš pats būčiau linkęs būti vaiku motinos, kuriai būdingi vidiniai žmogaus būties konfliktai, ir nenorėčiau, kad mane auklėtų moteris, kuriai viskas lengva ir paprasta, kuri žino visus atsakymus ir kurios nekamuoja abejonės", - rašo pasaulyje pripažintas psichiatras, psichoanalitikas Donaldas Vudsas Vinikotas.

"Nagrinėjant bet kurį klausimą, susijusį su žmonių tarpusavio santykiais, mes galime arba laikytis paviršiuje, arba leistis gilyn. Likdami paviršiuje, išvengtume daugybės nemalonumų, bet ir praleistume vertingus dalykus, kurie glūdi gelmėje."

Pamotėms ir patėviams

Kartais pasakoma nuomonė, esą jei ne pasakos, tai toks stereotipas, kaip "pikta pamotė", neegzistuotų. Aš taip nemanau.

Kur kas tiksliau būtų sakyti, kad jokios pasakos (ir "baisios istorijos") nebūtų visuotinai patrauklios, jeigu nepaliestų to, kas būdinga bet kuriam individui - suaugusiam ar vaikui.

Pasaka siekia apčiuopti tai, kas teisinga, baisu ir nepriimtina. Būtent viską iškart: teisinga, baisu ir nepriimtina. Maži "nepriimtini gabaliukai" iš žmogaus prigimties kristalizuojasi į visuotinį mitą.

O mus dabar domina klausimas: kas konkrečiai kristalizavosi mite apie piktą pamotę?

Šiaip ar taip, aišku, jog tai turėtų būti susiję su neapykanta ir baime, ir lygiai tiek pat - su meile.

Kiekvienas individas susiduria su didžiuliais sunkumais, kai bando žmogui būdingą vidinę agresiją sujungti su meile. Šis sunkumas tam tikru laipsniu įveikiamas ankstyvoje kūdikystėje - kai pasaulis jaučiamas kraštutinumais: jis draugiškas ir priešiškas, geras ir blogas, juodas ir baltas.

Blogas kelia baimę ir neapykantą, geras - priimamas visiškai.

Palaipsniui vaikai išauga iš šio suvokimo būdo ir pasiekia tą raidos stadiją, kurioje jie gali suprasti, kad griovimo idėjos egzistuoja juose sykiu su poreikiu mylėti.

Jie įgyja kaltės jausmą, bet supranta, jog gali daryti gerus poelgius. Jeigu motina bus kantri, tai ateis laikas, kai vaikas spontaniškai ir nuoširdžiai išreikš meilę.

Tačiau kūdikiui būdingo palengvėjimo, kurį jis pajunta suvokdamas pasaulį kaip juodą ir baltą, žmonės negali visiškai atsikratyti ir sulaukę brandos.

Vaikams, ypač mažiems, mes lengvai atleidžiame tam tikrą kategoriškumą šiuo laikotarpiu ir žinome, kaip lengvai jis sukyla, kai skaitome jiems pasaką, kurioje vaizduojami kraštutiniai gėris ir blogis.

Paprastai tikroji motina ir pamotė susijungia vaizduotėje su šiomis priešingybėmis, ypač dėl dar vienos aplinkybės, apie kurią noriu papasakoti.

Ideali ir siaubinga

Egzistuoja daugybė priežasčių, dėl kurių vaikai gali nekęsti savo motinų. Mintis apie neapykantą motinai kiekvienam labai sunki, ir kai kuriems klausytojams nepatinka, kad mes pavartojome žodžius "motina" ir "neapykanta" viename sakinyje.

Tačiau nieko čia nepaveiksi; motinos, jeigu jos rimtai žiūri į savo vaidmenį, yra griežto, reiklaus išorinio pasaulio atstovės, ir būtent jos palaipsniui supažindina vaiką su realybe, kuri taip dažnai neatitinka norų.

Ant mamos pykstama, ir visada kur nors esama neapykantos, netgi kai nėra nė menkiausios abjonės dėl jos meilės, peraugančios į dievinimą.

Jeigu realiai yra dvi motinos - tikroji, kuri mirė, ir pamotė - argi neaišku, kaip lengvai vaikas išsilaisvina iš konflikto, padaręs vieną idealią, o kitą - siaubingą?

Ir ne tik vaikas: tai pasakytina ir apie "visuomenės lūkesčius".

Galiausiai, laikui bėgant, vaikas ima suprasti, kad būtent motiniškas rūpestis kūdikystėje jam sudarė esmines sąlygas būti, pradėti egzistuoti kaip asmenybei - su asmeninėmis teisėmis, asmeniniais siekiais ir asmeniniu būdu gyventi.

Kitais žodžiais, iš pradžių buvo absoliuti priklausomybė, bet kai vaikas tampa įgalus tai suprasti, auga ir baimė prieš pirmapradę motiną, turinčią magiškos galios gėriui ir blogiui. Kaip sunku kiekvienam iš mūsų suvokti, kad ši visagalė pirmapradė jėga - mūsų mama - ta, kurią mes pažįstame kaip vertą meilės, jokiu būdu nėra tobula arba tobulai patikima žmogiškoji būtybė.

O vėliau, jeigu kalbame apie mergaitę, toji motina, toji visagalė, kuri varė į neviltį savo nepalenkiamumu ir kurią ji dievino visą šį laiką, atsistoja tarp dukters ir tėvo.

Ir čia motinos ir pamotės jėgos - visiškai nelygios.

Motina viliasi, o pamotė - bijo, kad mergaitė užkariaus tėvo meilę.

Argi to nepakanka pamatyti, jog neturime teisės tikėtis, kad vaikai staiga išaugs savo tendenciją skaidyti visą pasaulį apskritai, ir dvi savo motinas - į gerą ir blogą?

Ir mūsų neturėtų stebinti, jeigu suaugusiesiems lieka šių vaikiškos pasaulėžiūros likučių.

Mes galime griebtis logikos, mes galime vis kalbėti ir kalbėti apie save, apie tai, jog esmė ne ta, ar žmonės juodi, ar balti, o ta, ar jie, kaip žmogiškosios būtybės, sugeba mylėti ir būti mylimi. Bet kur mes dėsime savo sapnus ir kas panorės atsisakyti fantazijų?

Fantazijose mes neprivalome visą laiką būti suaugę (kaip to reikia tam, kad važinėtume į darbą arba eitume į parduotuvę). Fantazijose tai, kas kūdikiška, vaikiška ir jaunuoliška, susipina su tuo, kas suaugėliška.

Nesėkmingų istorijų vertė

Nagrinėjant bet kurį klausimą, susijusį su žmonių tarpusavio santykiais, mes galime arba laikytis paviršiuje, arba leistis gilyn.

Likdami paviršiuje, mes išvengtume daugybės nemalonumų, bet ir praleistume vertingus dalykus, kurie glūdi gelmėje.

Kai kurie laiškai, kuriuos gavau, be abejonės, peržengia paviršiaus ribą. Pavyzdžiui, rašoma, jog netekus gimdytojo negalima elgtis su vaiku taip, tarsi nieko nenutiko, ir geriau pamotei arba patėviui vadintis kaip nors kitaip, kad vaikas išsaugotų Mamos ar Tėčio vardus buvusiam gimdytojui. Mirusios mamos ar tėvo paveikslas gyvena toliau, ir šie "tolesni santykiai" gali vaikui labai padėti.

Taip pat rašoma, kad naujoje šeimoje atsidūrusio vaiko psichika gali būti pakenkta. Aprašomas atvejis, kai berniukas, prieš patekdamas pas pamotę, kurį laiką gyveno pas močiutę, taigi du kartus išgyveno netektį ir galiausiai neteko ir sugebėjimo prisirišti, ir pasitikėjimo žmonių santykiais.

Jeigu vaikas jaučia tokį beviltiškumą, jis negali ryžtis naujam ryšiui ir ginasi nuo stiprių jausmų ir naujo prisirišimo.

Ar žinote, kad daugybė motinų nemyli savo tikrų vaikų tą akimirką, kai jie gimsta? Jos jaučiasi lygiai taip pat siaubingai kaip ir pamotės. Jos stengiasi apsimesti, kad myli, tačiau vis tiek negali mylėti.

Kaip joms palengvėtų, jeigu iš anksto išgirstų, kad meilė - tai kai kas, kas neateina savaime, negali būti įjungta pagal pageidavimą. Paprastai motina ima mylėti vaiką nėštumo metu, bet tai - konkreti patirtis, o ne visuotinai priimta taisyklė.

Kartais ir tėčiai susiduria su tomis pat problemomis. Galbūt tai priimama lengviau, ir vyrams mažiau reikia apsimetinėti, taigi jų meilė gali ateiti natūraliai ir laiku.

Ką jau kalbėti apie nemeilę - motinos ne taip jau retai nekenčia savo kūdikių. Kalbu apie paprastas moteris, kurios iš tiesų neblogai susitvarko su šia situacija ir pasirūpina, kad kas nors pakeistų jas ir darytų tai gerai.

Aš pažinojau daug motinų, išgyvenusių baimę, kad jų nemeilė galėjo sužaloti vaiką. Jos negalėjo net kalbėti apie savo bėdas, nes joms rodėsi neįtikima, kad kažkas gali tai suprasti.

Žmogaus prigimtyje tiek daug giliai paslėptų dalykų, ir aš pats būčiau linkęs būti vaiku motinos, kuriai būdingi vidiniai žmogaus būties konfliktai, ir nenorėčiau, kad mane auklėtų moteris, kuriai viskas lengva ir paprasta, kuri žino visus atsakymus ir kurios nekamuoja abejonės.

Daugelis tų, kurios laiko save toli pažengusiomis vienu ar kitu aspektu, galėtų prisipažinti, kad kažkur kitur jas ištiko nesėkmė.

Reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje pasakojimas apie nesėkmę turi didžiulę vertę. Žinoma, kitas dalykas, kai žmonės inkščia ir skundžiasi, bet to nepasakysi apie pamotę, nemylėjusią savo posūnio ir dėl to kentėjusią. Kai žmona arba vyras įgyja svetimą vaiką, čia visada slepiasi ištisa istorija, ir toje istorijoje - visa esmė.

Čia kalbame ne tik apie kaltės jausmą dėl to, kad vaikas, taip sakant, pavogtas; čia visa istorija apie pasirinkimą, tekusį našlei arba našliui, arba istorija apie žmogaus išsilaisvinimą nuo nesėkmingos santuokos. Čia didelė svarbių momentų suma, ir jų nevalia nematyti. Jie veikia naujų santykių, egzistuojančių vaizduotėje ir sapnuose, foną.

Galima ištirti, ir gana sėkmingai, kiekvieną konkretų atvejį, bet jeigu kalbėsime apskritai, tema tampa pernelyg plati, kad būtų apžvelgiama.

Moteris, prisiėmusi būti motina vaikui, pagimdytam kitos - įsivaizduojamos varžovės, kad ir mirusios - savo pačios vaizduotės spaudžiama veikiai gali atsidurti raganos, o ne fėjos krikštamotės vaidmenyje.

Pamotė gali ir nesusidurti su dideliais sunkumais arba, kaip rašo kai kurios skaitytojos, neprieštarauti antrajam vaidmeniui buvusios žmonos atžvilgiu. Bet daugelis vyrų ir moterų tuokdamiesi ir vėliau dar tik patys bando tapti suaugusiais ir jiems tenka arba kovoti už savo teises, arba "prarasti save" ir apskritai savo realybės pajautą.

Moteriai lengva pajausti svetimo vaiko buvimą kaip priminimą apie jo motiną - išties nepakeliamą priminimą.

Jeigu reikalai klostosi būtent taip, ir dar viskas vyksta nesąmoningai, vaizdas išsikreips ir natūralus jausmo peraugimas - į kantrybę, o po to į meilę - taps neįmanomas.

Man liko laiko dar pasakyti, kad tam tikra dalis tų vaikų išties nepakenčiami, turint galvoje visa tai, ką jiems teko patirti. Juos galima suprasti ir jiems atleisti, bet pamotei teks juos iškęsti. Ji neturi išeities.

Laimei, daugumą posūnių ir podukrų galima atvesti į draugiškumo poziciją. Laiškai rodo, kad dažniausiai jie visai kaip savi vaikai. Taigi dažnai sunkumų nekyla arba jie nedideli ir nepavojingi. Bet daugelis žmonių neatkreipia dėmesio į tai, kokia sudėtinga pamotės padėtis, ir ima manyti, jog viskas gana paprasta.

Žmonėms, nepatiriantiems sunkumų, mano ekskursija į vaizduotės pasaulį gali pasirodyti nemaloni arba netgi pavojinga.

Ji pavojinga patikimumo jausmui, bet, kaip sakiau, jeigu nekreipsime dėmesio į nemalonius sapnus, netgi košmarus, į depresijas ir įtarimus, taip pat nebematysime ir viso to, kas įprasmina mūsų sėkmę...


Atvertas kelias atsarginėms kūno dalims kurti

Atvertas kelias atsarginėms kūno dalims kurti

D. Britanijos ir Kanados mokslininkai rado būdą, kaip saugiai pasigaminti kamieninių ląstelių nenaudojant žmogaus embrionų. Ekspertų teigimu šis pasiekimas atveria kelią "atsarginėms kūno dalims" kurti. Britų ir kanadiečių mokslininkų...


Į Vakarų mediciną skverbiasi Rytai?

Į Vakarų mediciną skverbiasi Rytai?

Su Vakarų mokslininkais bendradarbiaujantis Pekine įsikūrusio "Kundavel" instituto direktorius, vienas garsiausių Šaolinio vienuolyno meistrų Siu Mingtang teigia, kad vakarietiška medicina gydo tik simptomus, todėl žmonės kasmet vartoja...


Lietuvoje jau galima atlikti ir itin sudėtingas operacijas laparoskopu

Lietuvoje jau galima atlikti ir itin sudėtingas operacijas laparoskopu

Vilniaus universiteto (VU) Vaikų ligoninė jau turi galimybę atlikti sudėtingas laparoskopines operacijas urologinėmis ligomis sergantiems vaikams. Pasak vaikų chirurgo Vytauto Biliaus, laparoskopinės operacijos ligoninėje buvo daromos ir anksčiau,...


Nepageidaujamų reakcijų į skiepus nuo gripo Lietuvoje pernai neužregistruota

Iš 100 tūkst. žmonių, pernai pasiskiepijusių nuo gripo, neužregistruota nė vienos nepageidaujamos reakcijos į skiepus, teigia Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) Anot išplatinto pranešimo, jokių nepageidaujamų reakcijų pernai neužfiksuota ir...


Kodėl moterys neatsispiria linksmiems vyrams?

Kodėl moterys neatsispiria linksmiems vyrams?

Dauguma partnerio ieškančių vienišų moterų pažinčių skelbimuose kaip būtiną sąlygą nurodo gerą jo humoro jausmą. Taip yra todėl, kad turintys humoro jausmą vyrai joms atrodo protingesni, nors humoro jausmas nėra tiesiogiai susijęs su intelektu,...


Granatai – naujas "ginklas" kovojant su auksiniu stafilokoku

Granatai jau kuris laikas laikomi itin vertingu vaisiumi, tačiau mokslininkai iš Kingstono universiteto Londone teigia, kad jis gali padėti susidorojant su itin sunkiais šiuolaikinės medicinos iššūkiais. Prof. Declan Naughton vadovaujama...


Valstybė galės apmokėti už kelių ligų gydymą, kai į ligoninę guldomas vyresnis pacientas

Valstybė ligoninėms galės apmokėti ne už vieno susirgimo gydymą, bet už kompleksinių paslaugų teikimą, kai į ligoninę guldomas kelias sveikatos problemas turintis vyresnis pacientas. Tai numatyta sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio...


Sunkmetis rezidentų algų nenukirps

Gydytojų rezidentų, atliekančių profesinės veiklos praktiką, pareiginėms algoms ir valstybiniam socialiniam draudimui antrąjį ketvirtį apmokėti skirta 5,5 mln. litų. Pasak sveikatos apsaugos ministro Algio Čapliko, rezidentų profesinės veiklos...


Gydytojas: perspektyva naujuoju metodu išgydyti vėžį – labai didelė

Gydytojas: perspektyva naujuoju metodu išgydyti vėžį – labai didelė

Vilniaus universiteto Onkologijos institute pirmą kartą Lietuvoje bus taikoma radioembolizacija – vėžio gydymo metodas, kai atliekama kepenų naviko kraujagyslių embolizacija radioaktyviomis dalelėmis. Gydytojo Manto Trakymo teigimu, šio...


Nustatytas minties virtimo žodžiu greitis

Žmogaus smegenys vos per 600 milisekundžių gali prisiminti žodį, pritaikyti jam gramatikos taisykles ir pasiųsti į gerklę, kad būtų ištartas. "LiveScience" rašo, kad tyrėjai pirmą kartą atsekė žaibo greičiu vykstančio proceso seką ir...


Be kompiuterio neišsiverčia

Kompiuteriai ir internetas vis labiau skverbiasi į medikų kasdienybę ir tampa įprasta darbo priemone. Statistikos departamento atlikto tyrimo duomenimis, šių metų pradžioje visos sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose dirbo 10 ir daugiau...


Gydytojų sąjunga perspėja apie susidariusią grėsmingą situaciją

Balandžio 10 d. įvykęs sveikatos apsaugos ministro Algio Čapliko susitikimas su gydymo įstaigų vadovais ir medicinos darbuotojų profesinėmis sąjungomis, medikų bendruomenei sukėlė dar daugiau nerimo. Jei bus priimtos skubos tvarka parengto 2009...


ES ministrai tarsis dėl bakterinių žarnyno infekcijų protrūkio

Europos Sąjungos (ES) žemės ūkio ministrai antradienį susirinks į neeilinį pasitarimą dėl žmonių gyvybių nusinešusio bakterijų Escherichia coli sukeliamų žarnyno infekcijų protrūkio ir jo pasekmių daržovių bei vaisių augintojams, pirmadienį...


Britai keliauja operuotis į užsienį

Britai keliauja operuotis į užsienį

Didžiojoje Britanijoje sparčiai auga sveikatos turizmas – per metus gydytis svetur išvyksta 60 tūkst. britų, rašo "Mirror News". Britams patraukliausios šalys operuotis yra Indija, Vengrija, Ispanija, Belgija ir Kipras. Čia...


Storiausia pasaulio moteris dėl savo išvaizdos kaltina genus

Storiausia pasaulio moteris dėl savo išvaizdos kaltina genus

317 kg sverianti Kalifornijos gyventoja pateko į "Guinness" rekordų knygą kaip storiausia pasaulio moteris. Patekusi į rekordų knygą, 47 metų moteris teigia, kad dabar norėtų numesti svorio ir grįžti į normalų gyvenimą, rašo "Daily...


Tyrimas: oralinis seksas gali sukelti burnos vėžį

Tyrimas: oralinis seksas gali sukelti burnos vėžį

Virusas perduodamas oralinio sekso metu gali sukelti kai kurias burnos vėžio formas, tvirtina JAV mokslininkai. HPV infekcija, pasirodo, sukelia didesnę riziką susirgti burnos vėžiu nei tabako ar alkoholio vartojimas, rodo Johnso Hopkinso...


Gripo epidemiją skelbia 14 savivaldybių

Praėjusią savaitę sergamumui gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Lietuvoje pasiekus epideminį lygį, gripo epidemiją jau skelbia 14 savivaldybių. Vienuolika iš jų - Kauno, Šiaulių, Panevėžio miestų, Klaipėdos miesto ir...


Už atliktą hepatito tyrimą – dainų albumas

Iš viso šios akcijos metu didžiuosiuose Lietuvos miestuose padaryta 829 hepatito testai. Išankstiniais duomenimis, hepatitas nustatytas 15 žmonių. Praėjusią savaitę Klaipėdoje vyko nemokamų hepatito testų akcija "Gal aš esu numeris 12?"....


Patvirtintas išsėtinės sklerozės simptomus slopinančios vakcinos saugumas

Patvirtintas išsėtinės sklerozės simptomus slopinančios vakcinos saugumas

Kanados mokslininkų grupė pirmadienį oficialiai patvirtino, kad JAV pagaminta eksperimentinė vakcina, slopinanti išsėtinės sklerozės simptomus, yra saugi ir tinkama vartoti, praneša "Reuters". Eksperimente dalyvavusių išsėtine skleroze...


Šventojoje rinksis sergantysi Parkinsono liga

Rugsėjo 4-6 dienomis, Šventojoje, sveikatos centre "Energetikas" vyks kasmetinė Lietuvos Parkinsono ligos draugijos organizuojama patirties mokykla. Jos metu draugijos nariai dalinsis patirtimi, mankštinsis ir sveikatos centro...


Nemirtingumas – jau po 20 metų

Pasitelkiant nanotechnologijas ir apie žmogaus kūno veikimo principus surinktas žinias, žmogus jau po 20 metų galėtų būti nemirtingas. 61-erių amerikietis Ray'us Kurzweilas, jau ir anksčiau pranašavęs naujų technologijų erą, teigia, kad mūsų...


Maisto pramonė: įrenginiai pieno produktų gamybai

Maisto pramonė: įrenginiai pieno produktų gamybai

Maisto pramonė ir gamyba yra vienos labiausiai vystomų verslo šakų Lietuvoje. Todėl, norint užtikrinti kokybiškos produkcijos gamybą, būtini kokybiški maisto pramonės įrenginiai. Tad ką reikia žinoti apie juos, kad nepasiklystume pasiūlos ir...


Medikai mokesčius renka neteisėtai

Kai kuriose Kretingos bei Tauragės sveikatos priežiūros įstaigose už apsilankymą pas šeimos gydytoją pacientas turi pakloti 3 litus. Pavyzdžiui, vadinamasis 3 litų registracijos mokestis nuo gegužės 1-osios pradėtas imti UAB Kretingos šeimos...


Kaip apsisaugoti nuo naujo tipo gripo viruso

Neseniai atrastas žmonėms pavojingas naujo tipo gripo virusas, turintis kiaulių, paukščių ir žmogaus gripo virusų genų. Toks derinys pasaulyje aptiktas pirmą kartą. Jau yra įrodymų, kad šį virusą vieni kitiems perduoda žmonės. Užsikrėtus naujo...


Juodoji gripo statistika: gydytojai jaučiasi bejėgiai

Ar buvo įmanoma išgelbėti Roko gyvybę, jei jis būtų buvęs perkeltas į Intensyvios terapijos skyrių pusę paros anksčiau? Šis klausimas buvo svarbiausias pokalbyje su gydytoju reanimatologu, Kauno medicinos universiteto Vaikų ligų klinikos vadovu...


Kaip jaunuoliams pasirinkti profesiją?

Puiku, jei jaunuolis nuo pat vaikystės turi aiškią viziją tapti mokytoju, muzikantu arba gydytoju. Tačiau daugelis abiturientų nesugeba atsirinkti tinkamos ir mielos profesijos, o pasiduoda aplinkinių - tėvų, neretai ir draugų - spaudimui. Kauno...


Lietuvoje – tik 14 "žemo slenksčio" kabinetų

Tik dešimtadalis savivaldybių įsisteigė "žemo slenksčio" kabinetus, kur probleminiai žmonės gali eiti nemokamai tirtis, ar nėra infekuoti ŽIV. Kol šalyje trūksta tokių kabinetų, nevyriausybininkai sako, kad ne tik nestabdomas ŽIV...


Pacientų sveikatai stebėti - odos spalvos drabužiai

Jei ligoninėse gydomų pacientų drabužiai būtų suderinti su jų odos atspalviu, medikams būtų daug paprasčiau nustatyti įvairius sveikatos pokyčius atspindinčius odos spalvos pokyčius, teigiama Rensselaer politechnikos instituto mokslininkų...


Simuliuoti ligą – nebemadinga

Politikas, turėdamas nedarbingumo pažymėjimą, šoko savo dukros vestuvėse. Tarnautojas, pakilęs iš ligos patalo, išsiruošė miškan grybauti. Ar tai nusikaltimas? Ką gali ir ko negali ligonis? Turi neatidėliotinų reikalų, bet trūksta laiko? Nori...


Skyrybų priežastis – pernelyg didelis partnerių draugiškumas

Skyrybų priežastis – pernelyg didelis partnerių draugiškumas

Londono universiteto mokslininkai skelbia, kad labiau linkusios išsiskirti tos poros, kurioms būdingi giminiški ar draugiški ryšiai. Britų mokslininkų duomenimis, viena iš trijų sutuoktinių porų, palaikančių minėtus ryšius, išsiskiria. Sociologai...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9