Nobel biocare

Žmonės su negalia turi sulaukti realios pagalbos

Ketvirtadienis, gegužės 28 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Čekoniškių kaime (Vilniaus rajone) atidarė „Betzatos” bendruomenės namus, kuriuose gyvena proto negalią turintys žmonės.
Tarptautiniam tinklui priklausantys „Betzatos gyvenimo namai” buvo įkurti pagal socialinių paslaugų modelį, taikomą daugiau kaip 40 pasaulio šalių. Čia gyvenantiems žmonėms sukuriama namų aplinka, skatinamas jų savarankiškumas. Pasak Prezidentės, šie namai – geriausias įrodymas, kad žmonių, turinčių proto negalią, gyvenimas bendruomenėje gali būti sėkmingas. Tai konkretus žingsnis mažinant socialinę neįgalių žmonių atskirtį.
„Lietuvoje gyvena daugiau kaip 30 tūkst. proto ir psichikos negalią turinčių piliečių. Didžioji jų dalis vis dar laukia valstybės pagalbos. Todėl būtina nedelsiant ryžtingai vykdyti didelių globos institucijų pertvarką ir užtikrinti realią pagalbą žmonėms su negalia ir jų šeimoms”, – sakė Prezidentė.
Šiuo metu dauguma proto ir psichikos negalią turinčių žmonių yra priversti gyventi didelėse globos įstaigose, kuriose neretai gyventojų skaičius siekia kelis šimtus. Atskirti nuo bendruomenės jie neturi galimybių stiprinti savarankiško gyvenimo įgūdžių, nesudaromos sąlygos individualiai spręsti jų problemų.
Prezidentė ragina šalies savivaldybes ir Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją stiprinti bendradarbiavimą su bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir užtikrinti sklandų perėjimą nuo institucinės globos prie paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje.
Siekiant mažinti neįgalių žmonių socialinę atskirtį, taip pat būtina užtikrinti, kad pagalba jiems būtų teikiama nuo pat gyvenimo pradžios, integruojant juos į švietimo sistemą, sudarant realias sąlygas tėvams derinti neįgalaus vaiko auginimą su karjeros galimybėmis, vėliau neįgaliuosius skatinant įgyti įgūdžių ir integruotis į darbo rinką.

Paulius Kalmantas
Specialistas
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
870664138
paulius.kalmantas@prezidentas.lt

TAIP PAT SKAITYKITE