Venoruton spray purškalas kojoms

Žiemos atostogos baigėsi, problemos su utelėmis prasideda?

Vilniaus visuomenės sveikatos centro Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyrius įspėja ikimokyklinio, mokyklinio amžiaus vaikų įstaigų vadovus apie žmogaus parazitus – utėles, kurių problema tampa aktualesnė vaikams grįžus po žiemos atostogų.
Utėlė – žmogaus parazitas, kuris gyvena ir vystosi žmogaus galvos plaukuose, maitinasi žmogaus krauju. Utėlė gyvena apie 30 dienų. Užsikrėtęs utėlėmis, vaikas kaso galvą, jam niežti odą, įkandus parazitui gali prasidėti alerginė reakcija. Utelės sukeliama liga – pedikuliozė.
Utėlėtų asmenų statistikos neminėsime, tačiau ekonominio nuosmukio metu utėlių plitimas nemažėja. Utėlėmis užsikrečia ir vaikai, ir suaugę. Tėvai rūpinasi savo vaikais, stengiasi išleisti juos į kolektyvą švarius, tvarkingus. Tačiau net kasdienis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Dažniausiai užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais asmenimis metu, taip pat keliems asmenims naudojantis tomis pačiomis šukomis, šepečiais, rankšluosčiais, drabužiais. Užsikrečiama miegant keliems vaikams bendroje lovoje, naudojant tą pačią patalynę, pagalvę.
Kartais tėvai gali gauti laišką iš ugdymo įstaigos, kuriame pasakoma, kad Jūsų vaiko galvos plaukuose buvo rasta utėlių. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose nesilaikoma tvarkos. Reikėtų ramiai patikrinti faktus ir imtis priemonių utėlėms išnaikinti. Tėvams nereaguojant į mokyklos pranešimus, informuojamas socialinis pedagogas bei vaiko teisių apsaugos taryna. Vaikas gali grįžti į kolektyvą tik visai išnaikinus šiuos parazitus. Pedikuliozės gydymo priemonių yra įvairių.
Efektyvi utėlių naikinimo priemonė – plaukų šukavimas tankiomis šukomis. Plaukai sudrėkinami 4-5% acto ar citrinos rūgšties tirpalu, plaukai tampa slidūs ir šukuojami kol pašalinamos utėlės ir glindos. Procedūrą gali tekti pakartoti keletą kartų. Iššukuotos utėlės sunaikinamos, šukos mirkomos 5% acto tirpale 30 min., arba plaunamos karštu vandeniu ir muilu.
Utėles galima naikinti ir medikamentinėmis priemonėmis. Šeimos gydytojas gali patarti kokius medikamentus naudoti utėlių naikinimui. Medikamentą ir informacinį lapelį galėsite gauti vaistinėje.
Išnaikinus utėles ir glindas vaiko galvoje, rekomenduojama pasitikrinti visų šeimos narių galvas – tai pagrindinė pakartotinio užsikrėtimo profilaktinė priemonė. Lovos skalbiniai, užsikrėtusio asmens drabužiai turi būti skalbiami karštesniame nei 60°C vandenyje.
Mokyklose turi būti organizuojama utėlėtumo profilaktika. Pirmiausiai rekomenduojama mokyklų ir ikimokyklinių vaikų ugdymo įstaigų atsakingiems darbuotojams, gavus tėvų raštišką sutikimą, vykdyti asmens higienos ir švaros patikrinimą.
Taip pat labai svarbus mokinių mokymas kaip apsisaugoti nuo apsikrėtimo utėlėmis, mokomosios medžiagos pateikimas (atmintinės, mokyklos leidiniai), pokalbių, paskaitų organizavimas. Į mokyklos vidaus tvarkos taisykles įrašomos nuostatos, kad mokinio tėvai/globėjai, nustačius jų vaikams apsikrėtimo utėlėmis faktą, turi pateikti informaciją (raštu) apie taikytas utėlių naikinimo priemones. Mokinys mokyklos sveikatos kabinete pakartotinai patikrinamas dėl priemonių taikymo kokybės.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistai, aptikę utėlėtus asmenis, teisės aktų nustatyta tvarka (pedikuliozė yra įrašyta į pavojingų ir ypač pavojingų ligų sąrašą) teikia duomenis teritoriniams visuomenės sveikatos centrams. Visuomenės sveikatos centrų specialistai nuolat stebi ir vertina pedikuliozės epidemiologinę situaciją savo aptarnaujamoje teritorijoje, įvertina užsikrėtimo utėlėmis dinamiką, tendencijas, pateikia informaciją apie pedikuliozės plitimą.
Parengė:
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė Violeta Dūdienė,
tel. (8 5) 261 0862, faks. (8 5) 231 4409 el.p. violeta.dudiene@vilnius.vvspt.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE