Biorythm

„Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra lietuvoje” seminaras – diskusija

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kartu su Vilniaus visuomenės sveikatos biuru Vilniaus savivaldybės Tarybos posėdžių salėje organizavo seminarą–diskusiją „Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra Lietuvoje”, skirtą Vilniaus regionui. Seminaro dalyvius pasveikino Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktorius Romualdas Sabaliauskas.
Pagrindinis seminaro–diskusijos tikslas buvo supažindinti šalies visuomenės sveikatos biurus su sveikatą stiprinančių mokyklų koncepcija ir pasidalinti gerąja patirtimi bei aptarti bendradarbiavimo būdus, inicijuojant sveikatą stiprinančių mokyklų plėtrą vietos lygmeniu.
Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos priežiūros skyriaus vedėja dr.  Rita Sketerskienė seminaro – diskusijos dalyviams pristatė sveikatą stiprinančių mokyklų (SMM) veiklą ir LR Valstybės politiką, o Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus vedėjos pavaduotoja Diana Aleksejevaitė supažindino su vaikų sveikatos stiprinimo aktualijomis, visuomenės sveikatos administratorė Dalia Sabaliaukienė – su sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros perspektyvomis Lietuvoje.
Gerąją patirtimi su seminaro-diskusijos dalyviais pasidalino Vilniaus Radvilų, Ukmergės A. Smetonos, Vilniaus rajono Pagirių gimnazijų, Vilniaus Fabijoniškių vidurinės mokyklos, Vilniaus lopšelio – darželio „Delfinukas” pedagogai. Tokie seminarai –diskusijos 2011 metų pirmame pusmetyje numatyti surengti ir kituose regionuose: Šiaulių, Marijampolės ir Klaipėdos.
Geroji patirtis talpinama interneto svetainės www.smlpc.lt skiltyje Vaikų sveikata – Sveikatą stiprinanti mokykla – Geroji patirtis.


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE