Gudručio vaistinė

Savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo politikos ir strategijos vertinimas

Informuojame, kad Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos išleido naujas metodines rekomendacijas „Savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo politikos ir strategijos vertinimas”.

Metodinės rekomendacijos „Savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo politikos ir strategijos vertinimas” parengtos įgyvendinant Valstybinę vaikų sveikatos stiprinimo 2008–2012 m. programą. Šiose rekomendacijose apžvelgta vykdoma Europos ir Lietuvos politika vaikų sveikatos stiprinimo srityje, pateikta priimtų teisės aktų, reglamentuojančių vykdomą vaikų sveikatos stiprinimą savivaldybėse, apžvalga ir rekomenduotina vertinimo sistema, kuri turėtų padėti savivaldybių politikams įsivertinti vykdomą vaikų sveikatos politiką ir strategiją vietos lygmeniu.
„Savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo politikos ir strategijos vertinimas” metodinių rekomendacijų paskirtis padėti savivaldybių specialistams įsivertinti vykdomą vaikų sveikatos politiką ir strategiją bei siekti geresnių rezultatų vaikų sveikatos stiprinimo srityje.
Vaikų sveikatos stiprinimo tikslas – sudaryti vienodas galimybes sveikatai gerinti. Todėl vykdoma vaikų sveikatos stiprinimo politika turėtų būti prieinama visiems šalyje gyvenantiems vaikams. Sveikatos stiprinimo strategijos ir programos turi būti orientuotos ir pritaikytos vietinėms reikmėms bei atskirų regionų galimybėms, atsižvelgiant į skirtingas socialines, kultūrines ir ekonomines sąlygas.
Naujų metodinių rekomendacijų „Savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo politikos ir strategijos vertinimas” autorės Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyriaus visuomenės sveikatos administratorės Nijolė Paulauskienė ir Dalia Sabaliauskienė.
Šį leidinį bus galima rasti ir interneto svetainėje adresu: www.smlpc.lt .
Daugiau informacijos
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Vaikų sveikatos skyriaus
visuomenės sveikatos administratorė Nijolė Paulauskienė
Tel. (8 5) 247 7347, el. p. nijole.paulauskiene@smlpc.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE