Urinal

Pritarta siūlymui tobulinti ortopedijos gaminių kompensavimą

Ministrų kabinetas pritarė siūlymui reglamentuoti ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą. Tokiu būdu bus nustatomos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir ortopedijos įmonių sutarčių sudarymo sąlygos, pagerintas ortopedijos priemonių, būtinų pacientams, prieinamumas, augs šių priemonių pasirinkimo galimybė.

Priėmus Sveikatos draudimo įstatymo pataisas, sutartis VLK su ortopedijos įmonėmis galės sudaryti ne nustatytu konkrečiu terminu kartą per metus, bet sudaryti bet kuriuo metu, kai tik įmonės kreipsis. Tai ypač gerai, kai į rinką ateina naujos įmonės, nes augant įstaigų, su kuriomis pasirašytos sutartys, skaičiui, auga paciento pasirinkimo galimybės. Informacija apie šių sutarčių sudarymo tvarką bus skelbiama viešai, todėl tai gali paskatinti sutartis su VLK sudaryti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio įmones.

Be to, minėtame teisės akte nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis minėtos priemonės būtų įtraukiamos į kompensuojamųjų priemonių sąrašus. Tai leis pagerinti pacientų aprūpinimą naujomis ortopedijos priemonėmis, jei tam bus finansinių galimybių.

Atsižvelgiant į aktualijas, pacientų poreikius, ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sistema nuolat tobulinama. Šiuo metu Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašas.

VLK kasmet sudaro sutartis su paraiškas pateikusiomis ortopedijos įmonėmis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis ir apmoka už jas pagal nustatytas bazines kainas. Šiuo metu sutartys dėl minėtų priemonių yra sudarytos su 24 įmonėmis.

Šiemet Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti yra skiriama 13,3 mln. eurų.

Kontaktai žiniasklaidai:

Irena Džiužaitė

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Ryšių su visuomene skyriaus vedėjo pavaduotoja

Tel. (8 5) 237 0717

El. paštas irena.dziuzaite@vlk.lt

 

TAIP PAT SKAITYKITE