Nobel biocare

Patikslinta informacija apie jonizuojančios spinduliuotės dozės galią Fukushima Daiichi atominės elektrinės aikštelėje

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad šiuo metu grėsmės Lietuvos gyventojų apšvitai ir sveikatai dėl įvykių Japonijos Fukushima Daiichi atominėje elektrinėje Japonijoje nėra. Gyventojai, grįžę iš Japonijos ir norintys įsitikinti, ar ten būdami nepatyrė apšvitos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės, gali kreiptis į Radiacinės saugos centro specialistus, kurie atliks galimai gautos apšvitos įvertinimą. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Lietuvos gyventojams nerekomenduoja vykti į tam tikras Japonijos sritis.

Šiandien Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), remdamasi Japonijos atsakingų institucijų pateikta informacija, pranešė, kad jonizuojančios spinduliuotės dozės galia Fukushima Daiichi atominės elektrinės aikštelėje nėra tokia didelė, kaip skelbta anksčiau. Tačiau išlieka problemų, užtikrinant reaktoriuose esančio branduolinio kuro aušinimą.

Remiantis oficialia informacija, TATENA aiškinasi, kas galėjo nulemti žymiai padidėjusią dozės galią, užfiksuotą tarp trečiojo ir ketvirtojo atominės elektrinės blokų. Atsižvelgiant į Fukushima Daiichi atominės elektrinės avarinės parengties planą, dėl užfiksuotos padidėjusios dozės galios, dalis atominės elektrinės darbuotojų bei gyventojai aplink atominę elektrinę buvo evakuoti. Japonijos Vyriausybė paskelbė gyventojų evakuaciją 30 kilometrų spinduliu aplink atominę elektrinę.

Radiacinės saugos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos atkreipia dėmesį, kad gyventojai, grįžę iš Japonijos ir norintys įsitikinti, ar ten būdami nepatyrė apšvitos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės, gali kreiptis į Radiacinės saugos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kuris atliks galimai gautos apšvitos įvertinimą. Žmonės gali gauti apšvitą kvėpuodami užterštu oru, su maistu. Dėl apšvitos įvertinimo galima kreiptis telefonu Vilniuje (8 5) 2 36 1936 arba atvykus į Radiacinės saugos centrą adresu Kalvarijų g. 153, Vilnius. Tyrimai atliekami nemokamai.

Apribojimų vykti į kitas šalis, net ir esančias Japonijos kaimynystėje (Kinija, Rusija, Pietų ir Šiaurės Korėja, Taivanis, Aliaska ir kt.), nėra, taip pat nėra ir grėsmės gyventojų sveikatai, tačiau patartina sekti oficialią informaciją, teikiamą Japonijos Vyriausybės, spaudoje ir internete (adresu http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/), bei TATENA, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Radiacinės saugos centro, Valstybinės atominės energetikos inspekcijos platinamą informaciją.


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE