Rawpowders

Nebenaudojamų dozimetrinės kontrolės prietaisų su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais surinkimo akcija

Radiacinės saugos centras nekart pabrėždavo, kad tik efektyviai veikianti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – JSŠ) tvarkymo sistema leidžia užtikrinti tinkamą gyventojų ir aplinkos apsaugą nuo neigiamo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Viena iš svarbiausių JSŠ tvarkymo sistemos sudedamųjų dalių – jau nebenaudojamų JSŠ galutinis sutvarkymas – procesas, apimantis nebenaudojamų JSŠ surinkimą, saugojimą ir laidojimą. Nepaisant šios sistemos funkcionavimo ir griežto valdymo, nebenaudojamų JSŠ sutvarkymas kelia susirūpinimą, kadangi Lietuvoje vis dar susiduriama su pamestaisiais (nelegaliais) JSŠ bei jų nesavalaikiu perdavimu VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai – institucijai, atsakingai už radioaktyviųjų atliekų tvarkymą Lietuvoje.
Anksčiau civilinės saugos tikslais Lietuvos organizacijose, įmonėse, įstaigose ir ūkiuose buvo naudojami dozimetrinės kontrolės prietaisai (jonizuojančiosios spinduliuotės detektoriai DP-5, DP-5A, DP-5B, DP-2, DP-12 ir kiti panašios paskirties prietaisai, kalibravimo tikslais turintys JSŠ). Šiuo metu šie jonizuojančiosios spinduliuotės dozimetrinės kontrolės prietaisai yra techniškai pasenę ir nebenaudojami pagal paskirtį. Netinkamo laikymo ar saugojimo atveju juose esantys JSŠ didina apšvitos riziką.
Siekiant sumažinti pavojingų radiologinių incidentų galimybę ir užtikrinti žmonių ir aplinkos apsaugą nuo papildomos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote, Zarasų ir Visagino savivaldybės paskelbė nemokamo nebenaudojamų dozimetrinės kontrolės prietaisų su JSŠ surinkimo iš juridinių ir fizinių asmenų akciją. Dėl nebenaudojamų dozimetrinės kontrolės prietaisų su JSŠ pridavimo prašome kreiptis į Zarasų ir Visagino savivaldybių administracijas (nuorodos).
Atkreipdamas dėmesį į nebenaudojamų dozimetrinės kontrolės prietaisų su JSŠ surinkimo aktualumą radiacinės saugos ir radiologinių avarijų prevencijos aspektais, Radiacinis saugos centras inicijavo diskusiją su atsakingomis institucijomis, siekiant organizuoti tokią akciją ne tik iniciatyvą parodžiusiose Zarasų ir Visagino savivaldybėse, bet ir visos Lietuvos mastu. Tai sudarys galimybę fiziniams ir juridiniams asmenims atiduoti turimus nenaudojamus JSŠ ar metalo laužą, užterštą radioaktyviosiomis medžiagomis, kurie bus centralizuotai surenkami ir perduodami VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra” sutvarkyti. Minėti darbai bus finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Ši akcija bus vienas svarbiausių žingsnių, apsaugant Lietuvos žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą tel. Vilniuje (8 5) 236 1936 arba el. paštu rsc@rsc.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE