Nobel biocare

Naujame reglamente – daugiau dėmesio konsultacijoms 11.22

2010 m. lapkričio 12 d. įsigaliojo naujas Tiesioginės visuomenės sveikatos saugos reglamentas. Jame ypatingas dėmesys skiriamas ūkio subjektų konsultavimui ir administracinės naštos verslui mažinimui. Taip Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VVSPT) siekia įgyvendinti Viešojo administravimo įstatymo nuostatas ir tapti ne tiek kontroliuojančia, kiek ūkio subjektus konsultuojančia, jiems patariančia įstaiga.
Periodinę valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros kontrolę visuomenės sveikatos centrai atlieka pagal VVSPT patvirtintus periodinės kontrolės planus. Reglamente įtvirtinta, kad nuo šiol jie turės būti skelbiami centrų interneto svetainėse iki kiekvienų metų sausio 15 d. Taigi ūkio subjektai iš anksto žinos, kada jų atvyks tikrinti visuomenės sveikatos specialistai.
Taip pat papildomai apie kiekvieną tikrinimą ir toliau bus informuojama raštu prieš 10 dienų. Kartu objekto vadovui bus primenama, kad jis turi teisę pateikti klausimus dėl visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taikymo. Jeigu klausimai ar prašymas pateikiami iki periodinės kontrolės pradžios, į juos turi būti atsakyta raštu ne vėliau kaip iki patikrinimo akto surašymo dienos.
Operatyvioji kontrolė pagal skundus bei grįžtamoji kontrolė ir toliau bus vykdoma iš anksto nepranešus.
Jau ir ankstesniu reglamentu buvo siekiama patikrinimais kuo mažiau trukdyti ūkio subjektų veiklą: įtvirtinta, kad periodinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė atliekama ne daugiau kaip kartą per metus, kad ji atliekama ne anksčiau nei po metų nuo leidimo-higienos paso išdavimo. Naujajame reglamente taip pat numatyta galimybė atlikti vieną kelių kontroliuojančių institucijų patikrinimą, jei kontrolės dalykas ir forma yra tarpusavyje susiję.
Kontaktai žiniasklaidai:
Lina Biekštaitė,
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
vyr. specialistė (ryšiams su visuomene)
el. p. lina.biekstaite@vvspt.lt
tel. (8 5) 277 8036


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE