Sebamed

Kauno miesto ir rajono neformaliojo švietimo mokyklų higieninė būklė

Kauno visuomenės sveikatos centro specialistai 2010 metais Kauno mieste ir rajone patikrino 34 neformaliojo švietimo įstaigas. Pažeidimų nerasta tik trijose įstaigose. Už pažeidimus atsakingiems asmenims surašyti administracinės teisės pažeidimų protokolai bei skirtos bei administracinės nuobaudos.
Vaikų neformaliojo švietimo mokykloms priskiriamos muzikos, dailės, meno, sporto mokyklos, ugdymo centrai, skirti vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmai, kūrybos, jaunųjų gamtininkų, technikų centrai ir klubai, šeštadieninės ir sekmadieninės tautinių mažumų mokyklos ir kitos mokyklos, teisės aktų nustatyta tvarka vykdančios neformalųjį vaikų švietimą.
Neformaliojo švietimo mokyklos veiklą gali vykdyti tik gavusios leidimą – higienos pasą. Patikrinimo metu nustatyta, kad ne visos neformalaus švietimo įstaigos turi leidimus-higienos pasus Kauno visuomenės sveikatos centro vyr. specialistė Brigita Kamorūnaitė primena, kad jei fizinis ar juridinis asmuo ar jo filialas numato verstis ūkine komercine veikla keliose vietose, tai leidimai-higienos pasai išduodami kiekvienu vykdomos veiklos adresu atskirai.
Neformalaus švietimo mokyklos ugdymo veiklą turi pradėti ne anksčiau kaip 8.00 val. ir baigti ne vėliau kaip 20.00 val. Po 30-45 min. veiklos turi būti ne trumpesnės nei 10 minučių pertraukos. 11,8 proc. tikrintų neformalaus švietimo mokyklų nustatyta, pertraukos trumpesnės nei 10 minučių.
Kiekvienais mokslo metais, prieš pradėdami lankyti mokyklą vaikai turi pateikti informaciją apie profilaktinio tikrinimosi rezultatus. Vaikai, lankantys sporto mokyklas, turi tikrintis sveikatą pagal sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimo tvarką. Periodinės kontrolės metu, nustatyta, kad 26,5 proc. mokyklų nebuvo pilnai surinkta informacija apie visų vaikų sveikatą. Mokykloje turi būti matomoje vietoje pirmos pagalbos rinkinys, keliose mokyklose jis buvo nepilnas, netinkamai sukomplektuotas pagal teisės aktų reikalavimus. Higienos norma draudžia viršutinius drabužius kabinti vaikų ugdymo patalpoje, deja, ne visos mokyklos turi tam skirtas atskiras patalpas. Dažniausias norminio teisės akto pažeidimas, kuris nustatytas, net trečdalyje tikrintų neformalaus švietimo mokyklų – nelygi, su plyšiais, sunkiai valoma grindų danga.
Brigita Kamorūnaitė, Kauno visuomenės sveikatos centro Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 33 16 98.
Kristina Motiejūnaitė, Kauno visuomenės sveikatos centro vyriausioji specialistė (ryšiams su visuomene), tel. (8 37) 33 16 92, el. p.: kristina.motiejunaite@kaunas.vvspt.lt .


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE