Gudručio vaistinė

Fiksuojamas visuomenės sveikatos specialistų trūkumas: kas pasirūpins mūsų gerove?

Nors susidomėjimas sveika gyvensena auga, didžioji dalis šalies gyventojų pernelyg mažai rūpinasi savo sveikata, o gyvenimo būdo pokyčiams ryžtasi tik organizmui ėmus signalizuoti skausmu. Siekiant keisti atsainų požiūrį į sveikatą, mažinti sergamumą ir gerinti gyvenimo kokybę, Lietuvos aukštosiose mokyklose pasiūlyta visuomenės sveikatos specialistus rengianti studijų programa. Išaugus šių specialistų poreikiui ne tik didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir regionuose, visuomenės sveikatos studijos jau nuo ateinančio rugsėjo bus vykdomos ir Šiaulių universitete.

Poreikį padiktavo grėsminga statistika

Kaip teigia neseniai Studijų kokybės vertinimo centro patvirtintos studijų programos komiteto pirmininkas, Šiaulių universiteto docentas dr. Jūra Vladas Vaitkevičius, aukštosios mokyklos siekis praplėsti sveikatos mokslų spektrą nauja studijų programa – tai kryptingai planuota reakcija į susidariusią padėtį.

„Įvairių tyrimų rezultatai, tokie kaip pernelyg spartus visuomenės senėjimas, santykinai mažas fizinis aktyvumas, nesveiki mitybos ir gyvensenos įpročiai, su visomis išplaukiančiomis pasekmėmis (padidėjusiu sergamumu, savižudybėmis ir t. t.) rodo, jog pasiekėme ribą, kai pasirūpinti visuomenės sveikata kasmet reikia vis didesnės visuomenės sveikatos specialistų pagalbos“, – sakė dr. J. V. Vaitkevičius.

Anot jo, per pastaruosius metus Lietuvoje išsiplėtė ir visuomenės sveikatos biurų (VSB) tinklas, o sulig juo –ir atliekamų funkcijų laukas, todėl visuomenės sveikatos specialistų poreikis šiandien yra išaugęs. Informaciją dėl nepakankamo visuomenės sveikatos specialistų skaičiaus patvirtina ir Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos atlikta apklausa.

Numatoma, kad visuomenės sveikatos specialistų poreikis ateityje didės tiek Šiaurės Lietuvos regione, tiek ir visoje šalyje, kadangi 2016–2023 m. įgyvendinama visuomenės sveikatos plėtros programa.

Subalansuota pagal rinkos poreikius

Pasak Šiaulių universiteto Sveikatos ir socialinės gerovės studijų katedros vedėjos, profesorės dr. Liudos Radzevičienės, kuriant visuomenės sveikatos studijų programą buvo orientuojamasi į konkrečius rinkos poreikius, t. y. programą stengtasi sudaryti taip, kad ją baigusių absolventų įgytos kompetencijos leistų kuo efektyviau įsitvirtinti darbo rinkoje.

„Baigę šią studijų programą, Šiaulių universiteto absolventai įgis sveikatos mokslų bakalauro laipsnį ir galės dirbti ne tik visuomenės sveikatos biuruose, ugdymo įstaigose, bet ir nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūrą vykdančiose organizacijose ir institucijose“, – sakė dr. L. Radzevičienė.

Visuomenės sveikatos specialisto veiklos spektras itin įvairus – apima tiriamąją, šalies visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimo strategiją ir šviečiamąją veiklą. „Šią studijų programą baigęs specialistas gebės stebėti, kaupti ir analizuoti konkrečioje aplinkoje vykstančius su sveikata susijusius gyventojų pokyčius. O nustatęs visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, planuos ir įgyvendins įvairias visuomenės sveikatos stiprinimo bei prevencijos programas“, – vardijo Šiaulių universiteto profesorė.

Dėmesio centre – visuomenės sveikatos ugdymas

Visuomenės sveikatos krypties bakalauro studijų programos, rengiančios visuomenės sveikatos specialistus, iki šiol buvo vykdomos keturiuose Lietuvos universitetuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Lyginant su minėtų aukštųjų mokyklų programomis, Šiaulių universitete nuo ateinančio rugsėjo stojantiesiems prieinama visuomenės sveikatos studijų programa išsiskiria studijų apimtimi, t. y. jos trukmė ne 4, o 3,5 metų.

„Taip pat programoje daugiau dėmesio bus skiriama sveikatos mokymui bei pažeidžiamiausių visuomenės grupių (senyvo amžiaus, neįgaliųjų asmenų, socialinę riziką patiriančių šeimų ir kt.) sveikatos ugdymui ir sveikatos sutrikimų prevencijai“, – aiškino studijų programos pirmininkas dr. J. V. Vaitkevičius.

Ši studijų programa tinka ir universitetinį išsilavinimą norintiems įgyti kolegijų absolventams, kurie yra baigę panašią studijų kryptį, pavyzdžiui, kineziterapiją, slaugą, kosmetologiją ir kt. O geresnes įsidarbinimo galimybes būsimiesiems visuomenės sveikatos specialistams sudarytų studijų metu pasirinkta Šiaulių universitete vykdoma gretutinė ugdymo mokslų programa.

„Mat baigę tokią studijų programą visuomenės sveikatos specialistai bus pasirengę teikti sveikatos mokymo paslaugas ir ugdymo įstaigose. O štai specialistams, baigusiems socialinių mokslų universitetines bakalauro studijas, pavyzdžiui, sveikatos edukologiją, siūlome sutrumpintas studijas sveikatos mokslų bakalauro laipsniui įgyti“, – kalbėjo Šiaulių universiteto docentas dr. J. V. Vaitkevičius.

 

TAIP PAT SKAITYKITE