REXSAN

Daugelyje mokyklų apšvietimas nepakankamas

2010 m. bendrojo lavinimo mokyklų valstybinės visuomenės sveikatos kontrolės rezultatai rodo, kad tik trečdalio patikrintų bendrojo lavinimo mokyklų patalpų apšvietimas atitinka higienos normos reikalavimus.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Lietuvoje vaikų, turinčių regėjimo sutrikimų, skaičius kasmet auga. 2006 m. iš 1000 vaikų iki 17 metų 120,1 turėjo regėjimo sutrikimų. 2007 m. – 127,9, 2008 m. – 142, 2009 m. – 152. Regos prastėjimą lemia ne vienas veiksnys: vaikai daug laiko praleidžia žiūrėdami televizorių, žaisdami kompiuteriu. Neigiamą įtaką gali daryti ir netinkamas apšvietimas mokykloje.
Sveikatos apsaugos ministro Raimondo Šukio pavedimu Valstybinei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai (VVSPT) pavaldžios įstaigos šį rudenį vykdydamos bendrojo lavinimo mokyklų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę atliko 198 (13 proc.) mokyklų mokymo ir ugdymo patalpų dirbtinio apšvietimo matavimus.
Nustatyta, kad tik mažiau nei trečdalyje mokyklų, kuriose atlikti matavimai, dirbtinis apšvietimas visose patikrintose mokymo ir ugdymo patalpose atitiko higienos normą.
Viena iš pagrindinių prasto apšvietimo priežasčių – naudojamos kaitrinės lempos. Visose patalpose, kuriose patikrinimo metu buvo kaitrinės lempos, apšvietimas neatitiko nustatytų normų. Higienos normoje reikalaujama mokymo patalpas apšviesti liuminescencinėmis lempomis, kurios skleidžia pakankamai stiprų ir tolygiai išsisklaidantį šviesos srautą.
Pasak specialistų, vienas dažniausių pažeidimų – nepakankamai apšviesta lenta. Dalyje pradinio ugdymo klasių dirbtinio apšvietimo lygis daugiau nei tris kartus mažesnis už reglamentuojamą. Viena iš priežasčių galėtų būti ta, kad dalis pradinukų mokosi jiems nepritaikytose ikimokyklinio ugdymo patalpose, kuriose dirbtinio apšvietimo sistema neatitinka mokykloms keliamų reikalavimų.
VVSPT Saugos kontrolės skyriaus vyr. specialistė Giedrė Namajūnaitė teigia, kad problema gali būti ne tik per mažai, bet ir per daug šviesos, ypač kompiuterizuotose mokymosi ar darbo vietose. „Per ryškus apšvietimas dirbant kompiuteriu sukelia diskomfortą ir nuovargį. Į tai turėtų atkreipti dėmesį ne tik mokyklos personalas, bet ir tėvai, namuose leidžiantys savo atžaloms leisti laisvalaikį prie kompiuterio”, – aiškina ji. Patikrinimų metu rasti 24 informacinių technologijų kabinetai, kuriuose  dirbtinio apšvietimo lygis viršijo reglamentuojamą.
VVSPT ragina mokyklas ir jų steigėjus atkreipti dėmesį į mokymo patalpų apšvietimo situaciją ir imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas mokinių regėjimą tausojantis apšvietimas.
Kontaktai žiniasklaidai:
Lina Biekštaitė,
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
vyr. specialistė (ryšiams su visuomene)
el. p. lina.biekstaite@vvspt.lt
tel. (8 5) 277 8036


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE