Gudručio vaistinė

Danieliaus Sadausko autorinis vakaras

Lapkričio 16 d. (antradienį) 17.30 val. Lietuvos medicinos bibliotekoje (Kaštonų g.7, Vilnius) vyks  solisto Danieliaus Sadausko autorinis vakaras, kuriame bus pristatyta kompaktinė plokštelė „Karvelėli mėlynasis”, skirta Vincui Kudirkai. Renginyje dalyvaus filosofas doc. dr. Krescencijus Stoškus, muzikologas Vaclovas Juodpusis, smuikininkas prof. Petras Kunca, pianistas doc. Justinas Brūzga.

Žinomas klasikinės muzikos atlikėjas, senosios lietuviškos giedojamosios poezijos gaivintojas Danielius Sadauskas klausytojams suteiks galimybę vėl išgirsti lietuvių tautos žadintojo, „Tautiškos giesmės” autoriaus Vinco Kudirkos kūrinius.

„Šiandien V.Kudirkos asmenybė ir kūrybinis pakilimas išgyvena savotišką renesansą. Šiame kontekste ypač vertinamos dainininko, Labdaros ir paramos fondo Dr.Vinco Kudirkos vardui įamžinti steigėjo Danieliaus Sadausko pastangos: prikėlęs naujam gyvenimui dainuojamąją lietuvių poeziją nuo Mažvydo iki Maironio, jis rado šioje gretoje deramą vietą ir V.Kudirkai. Jo rūpesčiu V.Kudirkos poezija naujai suskambo mūsų kompozitorių Vytauto Klovos, Valentino Bagdono, Algimanto Bražinsko gaidų puslapiuose, kuriuos pats dainininkas įtaigiai interpretuoja”, – taip CD ,,Karvelėli mėlynasis” pristato muzikologas Vaclovas Juodpusis.

Danielius Sadauskas Mokėsi Vilniaus J.Tallat-Kelpšos muzikos technikume (dabar – Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorija), Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) pas prof. Zenoną Paulauską. 1967 m. gavo aukštojo mokslo diplomą ir įgijo operos bei kamerinio solisto specialybę.

Iki 2001 m. D. Sadauskas dirbo Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistu, dėstė Lietuvos muzikos akademijoje.

Paruošė daugiau kaip 1500 įvairių epochų ir stilių kūrinių. Įrašė ir išleido apie 20 kompaktinių plokštelių.             
Rita Nomicaitė žurnale „Krantai”  (2006 m.) rašo: „Visą gyvenimą buvęs filharmonijos solistu, prieš keletą metų Danielius Sadauskas ėmėsi kitokios, nė kiek ne ramesnės kūrybinės veiklos. Jis leidžia kompaktines plokšteles, bet ne kad pats, kaip dainininkas, pasirodytų, o iš rūpesčio puoselėti kultūros istorijos barą. (…) Tos KP (kompaktinės plokštelės) atlieka – galėtumėm net pasakyti – tarsi misiją: surinkti bei įrašyti jau esamas dainas mūsų klasikų žodžiais ir dabartiniams kompozitoriams užsakyti naujų”.

D.Sadauskas yra sukaupęs didžiulį solinių koncertų repertuarą nuo XVII – XVIII a. senovės italų, vokiečių, prancūzų iki moderniausių šiuolaikinių kūrinių.

„Tik atsirėmęs, atsispyręs į pirmtakų pasiekimus ir atradimus menininkas gali žengti naują žingsnį į priekį. Menininkas turi būti orientuotas į ateitį, bet privalo puikiai žinoti ir tai, kas ligi jo pasiekta”, – sako atlikėjas.

Koncertavo Lenkijoje, Ukrainoje, Karaliaučiuje, Šiaurės Kaukaze, Vidurinėje Azijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vietname, Australijoje, Šveicarijoje, JAV ir kt.
1986 m. jam suteiktas nusipelniusio Liaudies artisto garbės vardas.
Danielius Sadauskas – labdaros fondo „Muzikinė auka”, Valdovų rūmų atstatymo draugijos „Pilis”, Labdaros ir paramos fondo dr. Vinco Kudirkos vardui įamžinti steigėjas.
Šių metų birželio 15 d. žymiam dainininkui D.Sadauskui sukako 70 metų.

Daugiau informacijos:
Janina Valančiūtė
Lietuvos medicinos biblioteka
Kaštonų g. 7, 01107 Vilnius
Tel. (8 5) 261 7396
El.paštas: Janina.Valanciute@lmb.lt

 


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE