Nobel biocare

Baigėsi politikų manipuliacijos

Kaip pasakė LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė, paskutinėje politinėje taryboje Darbo partijos vadovybė griežtai pasisakė, kad turi baigtis įvairios manipuliacijos Nacionalinio vėžio instituto pavaldumo klausimu. Politinių partijų atstovai galutinai nusprendė nebekelti klausimo dėl to, kam turi priklausyti Nacionalinio vėžio instituto savininko teisės ir pareigos.

„Tikiuosi, kad baigėsi politinės diskusijosir nebekils toks klausimas, kuris prieštaraujant priimtiems teisės aktams ir tikrai ne apie onkologinius pacientus galvojant buvo nuolat keliamas,“  – pasakė LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė.

LR Seimas dar 2014 m. balandžio 17 d. priėmė Nacionalinio vėžio instituto įstatymą, o Vyriausybė  tų pačių metų liepos 2 d. pervadino Vilniaus universiteto Onkologijos institutą į Nacionalinį vėžio institutą, savo sudėtyje turintį kliniką, o Instituto savininko teises ir pareigas buvo pavesta vykdyti Švietimo ir mokslo ministerijai. Tačiau ir po to buvo keliamas klausimas dėl Nacionalinio vėžio instituto prijungimo prie Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, dėl ko  tai buvo aptarta Seimo sveikatos reikalų komitete bei Politinėje taryboje.

Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei bei onkologų bendruomenei didelį nerimą kėlė SAM rengiami teisės aktai  bei tvarkos dėl ES struktūrinės paramos galimų pareiškėjų. Dar rugpjūčio pabaigoje pristatant Ketvirtąjį sveikatos apsaugos paslaugų optimizavimo etapą LR Seime, kur dalyvavo ir Nacionalinio vėžio instituto atstovai, buvo keltas klausimas apie galimą Nacionalinio vėžio instituto  prijungimą prie Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos arba jo savininko teisių  perdavimą Sveikatos apsaugos ministerijai. Tokius ketinimus neigiamai įvertino Instituto laikinasis vadovas doc. dr. Eduardas Aleknavičius.

Pasak D. Mikutienės, ne mažiau svarbu tai, kad  paskutinėmis rugsėjo dienomis LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas gavo Sveikatos apsaugos ministrės Rimantės Šalaševičiūtės pasirašytą raštą, kuriame  informuojama, jog, pakartotinai įvertinus 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos onkologijos srities jungtinės priemonės „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas onkologinių ligų srityje“ aprašymus, nurodoma, jog Nacionalinis vėžio institutas atitinka bendrą galimų pareiškėjų bei partnerių apibūdinimą ir galės teikti paraiškas pagal ES fondų investicijų veiksmų programas.

„Labai svarbu, jog Nacionalinis vėžio institutas taip pat bus įrašytas kaip galimas projektų vykdytojas ir kitame strateginio planavimo dokumente – Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 m. programos įgyvendinimo 2014–2016 m. priemonių plane“, – pabrėžė LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė.

Juventa  Sartatavičienė
atstovas spaudai
Nacionalinis vėžio institutas
852786733
juventa.sartataviciene@nvi.lt

TAIP PAT SKAITYKITE