Sebamed

Atnaujinta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos infrastruktūra – neįgaliųjų patogumui

Negalią turinčių žmonių orumo, pagrindinių teisių ir laisvių, lygių galimybių užtikrinimas yra bendrųjų vertybių apsaugos klausimas. Lietuva tai įsipareigojo ir prieš tarptautinę bendriją, kai 2010 metais ratifikavo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) veikla tiesiogiai susijusi su šia socialiai pažeidžiama asmenų grupe, todėl ne tik nuolat tobulinama negalios nustatymo sistema ir ją reglamentuojantys teisės aktai, bet didelis dėmesys skiriamas ir neįgaliųjų aptarnavimo sąlygų gerinimui.

NDNT neįgaliesiems paslaugas stengiasi suteikti kuo arčiau namų – 24 teritoriniai skyriai veikia dešimtyje šalies miestų. Dar prieš dešimtmetį teritorinių skyrių infrastruktūra neužtikrino pakankamo teikiamų viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės – teritorinių skyrių patalpos buvo senos, ankštos, nepritaikytos neįgaliesiems ir neatitiko kokybiškų darbo sąlygų darbuotojams.

Siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir padaryti įstaigą patogią klientams, NDNT parengė investicijų projektą, kuriam Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-398 buvo skirta Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Paslaugas, tarp jų profesinės reabilitacijos, neįgaliesiems teikiančių įstaigų plėtra“.

„Džiaugiamės, kad laiku suskubome ir gavome ES paramą. Šiandien tai turbūt būtų kur kas sunkiau. Rekonstravome Alytaus, Panevėžio, Plungės ir Tauragės teritorinius skyrius, Klaipėdoje patikėjimo teise gautame žemės sklype pastatėme naują pastatą, įsigijome ir rekonstravome pastatus Kaune ir Šiauliuose,  prieš tris savaites į naują pastatą persikėlė ir Vilniaus teritoriniai skyriai bei  administracija. NDNT teritorinių skyrių infrastruktūrą sutvarkėme taip, kad neįgalusis ne tik galėtų į jas lengvai patekti, bet ir oriai jose jaustis, įrengėme modernius dokumentų priėmimo skyrius, įdiegėme eilių valdymo terminalus“, – pristatydama įgyvendinto projekto rezultatus sakė jo vadovė NDNT direktoriaus pavaduotoja Vytautė Polujanskienė.

Projekto, kurio vertė  9,8 mln. Eur, naudą pajus daugiau negu 100 tūkst. kasmet aptarnaujamų asmenų. NDNT infrastruktūros atnaujinimas kartu su kitais įstaigos įgyvendinamais projektais, susijusiais su informacinių paslaugų plėtra (išankstinė klientų registracija, duomenų keitimasis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis) ilgalaikiu laikotarpiu leis pasiekti pagrindinius ilgalaikius tikslus, įtvirtintus „2014–2020 metų nacionalinės pažangos programoje“, t. y. atkurti arba didinti neįgaliųjų darbingumą, profesinę kompetenciją ir pajėgumą dalyvauti darbo rinkoje, padėti jiems integruotis į visuomenę, skatinti jų užimtumą ir lygias galimybes dalyvauti darbo rinkoje.

Nomeda Pikelytė
vyriausioji specialistė
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministreijos
8 612 10450
nomeda.pikelyte@ndnt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE