Mollers

Ar mediena, kurią naudojame kurui, nėra radioaktyvi?

Įsibėgėjus šildymo sezonui, dar aktualesniais tampa klausimai, susiję su būsto šildymu. Lietuvoje gana populiarus yra šildymas medžio granulėmis, briketais, malkomis. Šį kurą naudoja katilinės, privatūs namai. Šis šildymo būdas laikomas ekologišku. Pelenai, susidarę degant medienai, dažnai naudojami kaip trąšos. Tačiau medienoje yra ne tik natūraliai gamtoje esančių radionuklidų (40K), bet ir radionuklidų, kurie pateko į aplinką dėl avarijos Černobylio atominėje elektrinėje (137Cs, 90Sr). Deginant tokią medieną, radionuklidai gali patekti į aplinką dėl išmetimo į atmosferą per kaminus arba dėl radionuklidų susikoncentravimo medienos pelenuose.

Turbūt daugelis dar prisimename pernai spaudoje pasklidusią informaciją apie viename Italijos privačių namų, kurui naudojusių medienos granules iš Lietuvos, pelenuose rastus tokius kiekius radioaktyvaus 137Cs, pagal kuriuos pelenai priskiriami radioaktyviosioms atliekoms. Radiacinės saugos požiūriu iškyla klausimas – ar medienos naudojimas kurui ir medžio pelenų naudojimas dirbamų laukų tręšimui negali lemti papildomos apšvitos gyventojams?
Radiacinės saugos centras, siekdamas įvertinti galimą apšvitą gyventojams dėl medienoje esančių radionuklidų, atlieka medienos ir jos pelenų radiologinius tyrimus. 2009 m. iš medienos kuro gaminių ir jų žaliavų (granulių, briketų ir pan.) gamybos ir prekybos vietų buvo atrinkti ir ištirti 68 mėginiai. Atrinkti buvo ne tik vietinės kilmės ar pagaminti Lietuvoje medienos kuro gaminiai, bet ir importuoti iš Lenkijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Kaliningrado srities.
Atlikus kompleksinius medienos kuro ir jo žaliavų bei pelenų radiologinius tyrimus, nustatyta, kad lietuviškoje medienoje ir jos gaminiuose 137Cs ir 90Sr kiekiai yra nedideli. Kiek didesni 137Cs aktyvumai nustatyti granulėse, kurių gamybai buvo naudojama nenužievinta mediena, įvežta į mūsų šalį iš Ukrainos, tačiau išmatuotas 137Cs kiekis neviršijo nereguliuojamojo veikmens lygio, kuris reglamentuojamas teisės aktuose ir yra lygus 10 Bq/g.
2010-2011 m. Radiacinės saugos centras vykdo programą, skirtą medienos kuro radioaktyviosios taršos įvertinimui. Programos tikslas – įvertinti galimą apšvitą gyventojams, kurui naudojant medieną ir tvarkant medžio pelenus. Tuo tikslu atliekami radiologiniai medienos kuro ir jo pelenų, atrinktų iš katilinių ir individualių namų visoje Lietuvos teritorijoje, tyrimai. Šiuo metu atlikta apie 100 mėginių iš 13 katilinių ir 5 individualių namų tyrimų. Tirtuose medienos kuro ir medienos pelenų mėginiuose nustatyti nedideli radionuklidų aktyvumai. Turimais duomenimis Lietuvoje daugiausiai kurui naudojamos lietuviškos malkos ir skiedros, kuriuose radionuklidų kiekiai yra labai maži.
Todėl gyventojai neturėtų nerimauti dėl galimos papildomos apšvitos nuo deginamos medienos ar susidariusių pelenų. Daugiau informacijos ar dėl medienos kuro gaminių ar jų žaliavų (granulių, briketų ir pan.) tyrimų prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą (Kalvarijų g. 153, Vilnius, tel. (8 5) 236 19 36) ar jo skyrius Kaune (Aušros g. 44, tel. (8 37) 33 37 60), Klaipėdoje (Bijūnų g. 6, tel. (8 46) 38 33 08), Šiauliuose (Vilniaus g. 229, tel. (8 41) 52 46 44).


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE