Nobel biocare

2011 m. kvietimas teikti paraiškas pagal antrąją Bendrijos veiksmų sveikatos srityje programą (2008-2013 m.)

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal antrosios Bendrijos veiksmų sveikatos srityje programos (2008-2013 m.) 2011 m. darbo planą numatytoms priemonėms dotuoti: bendriesiems veiksmams, projektams, veiklai, konferencijoms. Dotacijos skiriamos priemonėms, kuriomis siekiama įgyvendinti pagrindinius Programos tikslus: gerinti piliečių sveikatos saugumą, skatinti sveikatingumą, įskaitant sveikatos netolygumų mažinimą, kaupti ir skleisti informaciją ir žinias apie sveikatą.

– Dotacijos bendriems veiksmams: http://ec.europa.eu/eahc/health/actions.html
– Dotacijos projektams: http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html
– Dotacijos konferencijoms: http://ec.europa.eu/eahc/health/conferences.html
– Dotacijos veiklai: http://ec.europa.eu/eahc/health/grants.html
– Viešieji pirkimai: kvietimą dalyvauti konkurse ES Oficialiajame leidinyje numatoma paskelbti pirmąjį 2011 m. pusmetį. Apie paskelbtus konkursus viešiesiems pirkimams galima sužinoti užsiregistravus el. pašto adresu EAHC-HP-TENDER@ec.europa.eu

Antroji Bendrijos veiksmų sveikatos srityje programa (2008-2013 m.)
[EN]
[LT]

Antrosios Bendrijos veiksmų sveikatos srityje programos (2008-2013 m.) 2011 m. darbo planas
[EN]
[LT]

Daugiau informacijos apie 2011 m. paraiškų teikimą galima rasti Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomosios agentūros (Executive Agency for Health and Consumers) interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/eahc/index.html

Papildomos informacijos dėl Programos 2011 m. darbo plano, 2011 m. kvietimo teikti paraiškas prašome kreiptis į Programos Nacionalinį kontaktinį asmenį, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Visuomenės sveikatos strategijos skyriaus vyriausiąją specialistę Jeleną Talačkienę, tel. (5) 219 3320, el. p. jelena.talackiene@sam.lt


Sveikatos ministerija

TAIP PAT SKAITYKITE