Rawpowders

Kam naudingi kontraceptikai?

FIAMC prezidentas atskleidžia kontraceptinių vaistų keliamas grėsmes

Prieš 40 metų popiežius Paulius VI paskelbė encikliką „Humanae Vitae”, kuri ligi šiol žadina gyvą diskusiją. Katalikų Bažnyčioje taip pat yra manančių, kad enciklika buvo paskelbta ne laiku, jos atsakymai neadekvatūs. Tuo tarpu kiti teigia, jog enciklika – itin toliaregiška.

Pastarieji tvirtina, kad popiežius Paulius VI labai teisingai įspėjo dėl kontraceptikų vartojimo keliamos grėsmės ne tik moters sveikatai, bet ir poros santykiams.

Minint enciklikos sukaktį prof. José María Simón Castellví, Tarptautinės Katalikų medikų asociacijos prezidentas (FIAMC), sausio 4 d. „L’Osservatore Romano” puslapiuose paskelbė dokumentą „40 metų po enciklikos Humanae vitae: medicinos požiūris” (http://frblin.club.fr/fiamc/04texts/ehmann/HumanaeIta03R.pdf). Dokumente nušviečiamos visos problemos, susijusios su moters sveikata, aplinkos tarša bei poros santykių silpnėjimu ir sulėkštėjimu, kurį paskatino kontraceptinės piliulės vartojimas.

Agentūros Zenit bendradarbis Antonio Gaspari kalbėjosi su prof. Castellví.

Enciklikos Humanae vitae kritikai teigia, kad naudodama kontraceptikus moters tampa emancipuota. Tai – pažanga, rodanti medicinos ir aplinkos sveikatą. Tačiau remiantis jūsų tyrimu, matyti, kad visa tai netiesa. Ar galite paaiškinti, kodėl?

Kontraceptikai nėra tikra pažanga nei moterims, nei planetai. Suprantu ir solidarizuojuosi su moterimis, pagimdžiusiomis daug vaikų, tačiau sprendimo reikia ieškoti ne su kontraceptikų pagalba, o natūraliai reguliuojant vaisingumą. Toks elgesys gerbia moterį ir vyrus. Atliktas mokslinis tyrimas rodo, kad piliulė užteršia organizmą, o daugeliu atvejų ir sukelia abortą.

Tyrimas teigia, kad plačiausiai vartojama piliulė, kurios sudėtyje yra nedidelės hormonų estrogeno ir progesterono dozės, daugeliu atvejų veikia, kaip abortuojantis preparatas. Ar tai tiesa?

Tai tiesa. Kontraceptinė piliulė daugeliu atvejų trukdo apvaisintai kiaušialąstei prisitvirtinti, tai yra ji sukelia abortą, nes išmeta mažą žmogaus embrioną. Embrionas jau nuo pirmųjų dienų nėra vien paprasta ląstelė. Jei nebūtų pašalinamas, taptų kūdikiu.

Šios piliulės trukdo apvaisintai ląstelei prisitvirtinti, ir tai moksliškai pripažinta. Apie tai rašoma nėštumo išvengimui skirtų vaistų aprašuose, tačiau ši informacija ne visada žinoma plačiajai visuomenei.

Atliktame tyrime tvirtinama, kad didelis kiekis hormonų, patekusių į aplinką, sukelia didelį užterštumą bei smarkiai veikia vyrų nevaisingumą. Kodėl taip atsitinka?

Hormonai yra vartojami, po to patenka ir į aplinką. Jie neigiamai veikia kepenis, o patekę į aplinką ją užteršia. Per daugybę kontraceptinių vaistų vartojimo metų, į aplinką pateko tonos hormonų. Ne vienas mokslinis tyrimas rodo, kad tai galėtų būti vienas iš vyrų nevaisingumo veiksnių. Reikalingi dar tikslesni tyrimai, norint įvertinti hormonų teršiamąjį poveikį aplinkai.

FIAMC pakartojo susirūpinimą, kurį 2005 metų liepos 29 d. išsakė Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (International Agency for Research on Cancer), Pasaulinė sveikatos organizacijos agentūra (Oms), pagal kurias kombinuoti estrogeno-progesterono vaistai gali turėti kancerogeninį poveikį. Ar galėtumėte įvertinti šių implikacijų rimtumą?

Tikrai didelis blogis, kad platinamas produktas, kuris nėra būtinas sveikatai ir galėtų būti vėžio sukėlėjas. Tai ne katalikų medikų nuomonė, bet Pasaulio sveikatos organizacijos agentūros, kuri kovoja su vėžio plitimu. Mes tik pateikėme jų pareikštą susirūpinimą.

Paulius VI savo enciklika įspėjo apie piliulės keliamą vėžio, nevaisingumo, žmogaus teisių pažeidimo pavojus ir t.t. Popiežius buvo teisus, bet daugelis nenorėjo to matyti… Jei kalbama apie vaisingumo reguliavimą, daug tinkamesni yra natūralūs metodai, jie veiksmingi ir gerbia asmens prigimtį.

Viename savo straipsnių jūs teigiate, kad kontraceptinės priemonės pažeidžia žmogaus teises. Ar galite tiksliau tai paaiškinti?

Remiantis Žmogaus Teisių deklaracija, kurios šešiasdešimtmetį švenčiame, galima įrodyti, kad kontraceptikai pažeidžia bent penkias svarbias žmogaus teises:

Teisę į gyvybę, kadangi daugeliu atveju kontraceptikai yra abortuojantys preparatai, kaskart eliminuojamas mažas embrionas.

Teisę į sveikatą, kadangi piliulė skirta ne gydymui ir turi reikšmingą pašalinį poveikį vartotojo sveikatai.

Teisę į informaciją, kadangi niekas neinformuoja apie realų piliulės poveikį. Ypač neskelbiamas poveikis sveikatai ir aplinkai.

Teisę į auklėjimą, kadangi mažai kas aiškina, kaip taikyti natūralius metodus.

Teisę į lyčių lygybę, kadangi kontraceptikų vartojimo pasekmės bei su tuo susijusių sunkumų našta beveik visada tenka moteriai.

Humanae vitae tvirtinama, esą kontraceptikai neigiamai veikia poros tarpusavio santykius. Kaip tai komentuojate Jūs, kaip mokslininkas?

Sutuoktinių santykiai turi būti persmelkti visišku pasitikėjimu ir meile. Mėginimas netinkamomis priemonėmis atsisakyti prokreacinės galimybės, ardo poros santykius. Abipusis savęs dovanojimas turėtų būti visiškas ir praturtintas galimybe perteikti gyvybę.

Iš esmės Humanae vitae – tai dokumentas, kuris atskleidžia tai, kad padeda porai suartėti ir stiprinti santykius. Iš kur tuomet tokia kritika?

Daug kritikos kilo iš ekonomiškai suinteresuotų grupių, kurios prekiauja kontraceptiniais preparatais. Kita kritikų dalis – tai asmenys, siekiantys sumažinti ir selekcionuoti vaisingumą bei demografinį augimą. Galiausiai dokumentas kritikuojamas paprasčiausiai siekiant apriboti Katalikų Bažnyčios moralinį autoritetą.

Pagal Zenit.org parengė S. Žiugždaitė

bernardinai.lt

TAIP PAT SKAITYKITE