REXSAN

Ministras vizito Liuksemburge metu ragino skirti dėmesį sveikatos paslaugų teikimui konfliktinėse zonose

sveikatos paslaugų teikimas

Birželio 14 d. ministras A. Dulkys dalyvavo Liuksemburge vykusiame Europos Sąjungos (ES) Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų tarybos (EPSCO) posėdyje, kuriame buvo svarstomas pasiūlymas dėl Europos sveikatos duomenų erdvės, diskutuota dėl ES globalios sveikatos strategijos bei aptarti kiti klausimai. Susitikime buvo akcentuojama, jog dar nesibaigus COVID-19 ligos pandemijai ir Ukrainoje vykstančio karo akivaizdoje svarbu pasirengti ES sveikatos ateičiai derinant veiksmus tarptautiniu lygiu.

Reglamentu dėl Europos sveikatos duomenų erdvės ES piliečiams siekiama pagerinti prieinamumą prie jų sveikatos duomenų. Šiuo metu ES valstybės nesikeičia informacija apie pacientus, todėl nėra užtikrinamas sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumas ir piliečių mobilumas Europos Sąjungoje. Reglamentu siekiama leisti ES piliečiams prieiti prie savo sveikatos duomenų ir jais dalytis, kad būtų užtikrintas jų sveikatos priežiūros tęstinumas, kai keliaujama po Europą.

„Karinių konfliktų, migracijos akivaizdoje galimybės ES piliečiams lengvai pasiekti ir kontroliuoti savo sveikatos duomenis bet kurioje šalyje ne tik suteiks jiems prieigą prie efektyviausių sveikatos paslaugų, bet ir užtikrins pilnavertį piliečių mobilumą. Tai didins pasitikėjimą ne tik bendrąja ES sveikatos sistema, bet ir bendromis ES vertybėmis, o tai yra labai svarbu kritinių situacijų metu“,  – posėdžio metu teigė ministras A. Dulkys.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarta, kokie prioritetai turėtų būti įtraukti į ES globalios sveikatos strategiją.

Ministras A. Dulkys pasisakyme pabrėžė, kad būtina atsižvelgti į pastarojo dešimtmečio pokyčius ir iššūkius, tokius kaip kintanti geopolitinė situacija ir klimato kaita.

Anot ministro, strategijoje turėtų būti skiriamas dėmesys socialiniams ir aplinkos veiksniams, kurie dėl klimato kaitos poveikio gali turėti neigiamas pasekmes visuomenės sveikatai, pasirengimui ateities pandemijoms, taip pat neužkrečiamoms ligoms ir psichikos sveikatai.

„Galiausiai dar vienas iššūkis pasaulinei sveikatai yra didėjantis karinių konfliktų skaičius, todėl strategijoje turi būti skiriamas dėmesys sveikatos paslaugų teikimui tokiose teritorijose. Šiuo metu ypatingą dėmesį turime skirti Ukrainai. ES turi aktyviai prisidėti prie pagalbos Ukrainai tiek dabartiniame etape, tiek atkuriant šalies sveikatos infrastruktūrą pasibaigus karui“, – teigė A. Dulkys.

Be šių klausimų buvo tariamasi ir dėl tolesnio COVID-19 vakcinų tiekimo. Sveikatos apsaugos ministras pabrėžė, kad sutartys su vakcinų gamintojais turėtų būti peržiūrėtos ir pritaikytos prie realių valstybių narių poreikių ir epidemiologinės padėties. Pasak ministro, sutartyse turėtų būti suteikiama daugiau lankstumo valstybėms narėms planuoti vakcinų tiekimą, užtikrinant tinkamą jų galiojimo laiką. Taip pat labai svarbus vakcinų pritaikymas naujoms viruso atmainoms.

EPSCO tarybos darbas susijęs su užimtumo lygio didinimu ir gyvenimo bei darbo sąlygų gerinimu, užtikrinant aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos lygį ES.

TAIP PAT SKAITYKITE