REXSAN

Išnagrinėti gyventojų skundai dėl VšĮ „Plytinės kartodromas” skleidžiamo triukšmo

ilniaus visuomenės sveikatos centras, nagrinėdamas Saulėtekio rajono Vilniuje gyventojų skundus dėl Plytinės kartodromo veiklos keliamo triukšmo įtakos besiribojančiai gyvenamajai aplinkai, 2011 m. lapkričio mėn. – 2012 m. sausio mėn. atliko kontrolės veiksmus, kurių metu išanalizavo visą turimą informaciją apie ankstesnių patikrinimų metu nustatytą kartodromo veiklos keliamą triukšmą, kartodrome diegtas triukšmą mažinančias priemones bei viešai skelbiamą informaciją apie kartodromo vykdomą veiklą.
Atlikus daugkartinius triukšmo matavimus gyventojus labiausiai trikdančiu laiku, buvo nustatyta, kad kartingų keliamas triukšmas viršijo leidžiamus triukšmo ribinius dydžius dienos ir vakaro metu gyvenamosiose patalpose bei gyvenamojoje teritorijoje. Siekiant užtikrinti gyventojų teisėtų interesų apsaugą, matavimai buvo atlikti iš anksto neįspėjus triukšmo šaltinio valdytojo.
Palyginus patikrinimo metu atliktų triukšmo matavimo rezultatus su ankstesniais (2010 m. birželio mėn. ir 2011 m. liepos mėn.), nustatyta, kad kartodromo vadovybė neįdiegė efektyvių triukšmą mažinančių priemonių, kurias buvo įpareigojęs įgyvendinti Vilniaus visuomenės sveikatos centras bei Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Vadovaudamasis atlikto patikrinimo rezultatais, Vilniaus visuomenės sveikatos centras nurodė VšĮ „Plytinės kartodromas” administracijai iki šių metų sausio 18 d. veiklą kartodrome perorganizuoti, užtikrinant, kad iš kartodromo sklindantis triukšmas neviršytų leistinų lygių gyvenamojoje aplinkoje. Vilniaus visuomenės sveikatos centras pasiūlė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pagal teisės aktais suteiktus įgaliojimus pareikalauti, kad VšĮ „Plytinės kartodromas” laikinai apribotų kartingų važiavimus kartodrome. Atsižvelgdama į Vilniaus visuomenės sveikatos centro siūlymus, Vilniaus miesto savivaldybės administracija apribojo sportinių kartingų važiavimus kartodrome, nustatydama, kad jie važiuotų darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nevažiuotų savaitgaliais.
Lenktynių trasų veikla pagal Poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas priskiriama veikloms, galinčioms daryti reikšmingą poveikį aplinkai, todėl, siekdamas sumažinti jo daromą neigiamą įtaką gyvenamajai aplinkai, Vilniaus visuomenės sveikatos centras taip pat kreipėsi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentą, prašydamas pagal kompetenciją imtis teisės aktuose numatytų veiksmų.

Daugiau informacijos:
Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Černeckytė,
tel. (8 5) 264 6970 el. p. agne.cerenckyte@vilnius.vvspt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE