Nobel biocare

Formuojamas pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos stebėsenos komitetas

Formuojamas pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos stebėsenos komitetas

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia pacientų teises ginančias nevyriausybines organizacijas ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų nevyriausybines organizacijas iki birželio 29 d. siūlyti kandidatus į naujai formuojamą pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos stebėsenos komitetą (toliau – Stebėsenos komitetas). Pagrindinis Stebėsenos komiteto uždavinys – atlikti pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo stebėseną, taip pat nagrinėti kitus klausimus, susijusius su pakartotiniu sveikatos duomenų naudojimu.

2021 m. gruodžio 16 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas (toliau – Įstatymas), kuris įsigalios 2022 m. liepos 1 d. Įstatymas reglamentuoja pakartotinai naudoti tinkamų informacinėse sistemose sukauptų sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo visuomenei svarbiems tikslams pasiekti procesą. Minėto įstatymo 17 straipsnyje numatyta, kad pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo stebėseną atlieka Vyriausybės įgaliotos institucijos Stebėsenos komitetas. Vyriausybės įgaliotos institucijos funkcijas ir veiksmus atlikti Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliojo Lietuvos statistikos departamentą. Stebėsenos komitetas sudaromas 4 metų kadencijai. Tas pats asmuo Stebėsenos komiteto nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Stebėsenos komiteto personalinę sudėtį tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Stebėsenos komiteto sudarymo ir veiklos tvarka nustatoma sveikatos apsaugos ministro tvirtinamame Stebėsenos komiteto darbo reglamente. Stebėsenos komitetas veikia visuomeniniais pagrindais.

Prie Stebėsenos komiteto veiklos kviečiami prisijungti asmenys, kurių nuomonė ir įžvalgos prisidėtų atliekant pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo stebėseną, taip pat nagrinėjant kitus klausimus, susijusius su pakartotiniu sveikatos duomenų naudojimu.

Informaciją apie siūlomą kandidatą raštu SAM prašome pateikti iki 2022 m. birželio 29 d. (įskaitytinai), kartu pateikiant ir siūlomo kandidato gyvenimo aprašymą bei išsilavinimą (profesinę kvalifikaciją) patvirtinančius dokumentus.

Jeigu asociacijos į Stebėsenos komitetą teiks daugiau nei vieną kandidatą, sudaryta atrankos komisija išrinks po vieną daugiausiai balų pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus atrankos kriterijus surinkusį kandidatą.

Lietuvos Respublikos sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo įstatymą galite rasti ČIA.

Vyriausybės įgaliotos institucijos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo veiklos stebėsenos komiteto darbo reglamentą galite rasti ČIA.

Kilus klausimams, kreipkitės elektroniniu paštu – aiste.sertvytyte@sam.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE