Natula

Formuojamas ekspertų sąrašas sveikatos duomenų vertinimui

Formuojamas ekspertų sąrašas sveikatos duomenų vertinimui

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kviečia pačius asmens sveikatos priežiūros specialistus bei asmens sveikatos priežiūros specialistų asociacijas ir gydymo įstaigas iki liepos 8 d. siūlyti ekspertus į naujai formuojamą grupę, teiksiančią ekspertines išvadas dėl galimai asmens sveikatai svarbios informacijos, nustatytos pakartotinai naudojant sveikatos duomenis, įvertinimo. Į ekspertus Vyriausybės įgaliota institucija kreipsis tais atvejais, kai sprendimui priimti bus reikalingos atitinkamos specialios profesinės žinios.

Ekspertais kviečiami dirbti ne mažesnę kaip 5 metų medicinos, odontologijos ar slaugos praktikos patirtį ir galiojančią atitinkamą gydytojo ar slaugytojo licenciją turintys sveikatos priežiūros specialistai. Taip pat kandidatuojantys asmenys turi atitikti nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Specialistai, atitinkantys reikalavimus ir norintys būti įtraukti į ekspertų sąrašą, SAM turėtų pateikti laisvos formos prašymą, profesinę patirtį pagrindžiančią įstaigos, kurioje dirbo ar dirba, išduotą pažymą ar rekomendaciją. Kartu privaloma pateikti ir užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą. Tais atvejais, kai ekspertus siūlys asociacijos ar gydymo įstaigos, kartu turi būti pateiktas ir į ekspertų sąrašą siūlomo įtraukti asmens sutikimas būti ekspertu.

Ekspertų sąrašo sudarymo, asmens sveikatai svarbios informacijos teikimo ekspertams, ekspertų išvadų teikimo, asmens sveikatai svarbios informacijos pranešimo asmenį gydančiam gydytojui ir asmens, kurio sveikatai nustatyta svarbi informacija, informavimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA.

Informaciją apie siūlomus kandidatus SAM (el. pašto adresu ministerija@sam.lt) prašome teikti iki 2022 m. liepos 8 d. (įskaitytinai). Vėliau kandidatai taip pat galės būti teikiami, t. y., sąrašas bus papildomas.

TAIP PAT SKAITYKITE