Rawpowders

Aprūpintojo skyrimas: aktualu slaugantiems ar prižiūrintiems artimąjį su negalia

Aprūpintojo skyrimas: aktualu slaugantiems ar prižiūrintiems artimąjį su negalia

Žmonės, namuose slaugantys ar prižiūrintys vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl psichikos ar elgesio sutrikimų, ir šiam sukakus 18 metų, 36 mėnesiams galės gauti neįgaliojo aprūpintojo statusą, – Seimas priėmė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlytus teisės aktų pakeitimus.

 Tai sudarys galimybes artimiesiems, kurie rūpinasi namuose slaugomu ar prižiūrimu vaiku su negalia ir toliau, t. y. sukakus jo pilnametystei, jį aprūpinti, kol teismas paskirs globėją ar rūpintoją. Tuo pačiu aprūpintojui bus suteikta teisė būti draudžiamam valstybės lėšomis pensijų ir nedarbo socialiniu draudimu bei privalomuoju sveikatos draudimu.

„Šių teisės aktų pakeitimų šeimos, auginančios sunkų neįgalumo lygį turintį vaiką, labai laukė. Vaiką, kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl psichikos ar elgesio sutrikimų, auginančios šeimos ir po 18-ojo vaiko gimtadienio, galės gauti jų vaikams dėl negalios priklausančią pagalbą bei išmokas nesikreipus į teismą dėl šių vaikų neveiksnumo nustatymo ir globėjo paskyrimo. Manome, kad šis žingsnis – vienas iš etapų, siekiant atsisakyti visiško neveiksnumo instituto Lietuvoje“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

 Kam galės būti skiriamas aprūpintojas? Namuose slaugomam ar prižiūrimam pilnamečiui, turinčiam negalią, kuriam iki pilnametystės buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis dėl psichikos ir (ar) elgesio sutrikimų, ir kuris dėl negalios negali savimi pasirūpinti.

Kas gali būti skiriamas aprūpintoju? 1) slaugomo ar prižiūrimo asmens tėvas (įtėvis) ar motina (įmotė), senelis, močiutė, pilnametis brolis ar sesuo; 2) iki slaugomo ar prižiūrimo asmens pilnametystės teismo sprendimu paskirtas globėjas ar rūpintojas.

 Žmogaus su negalia aprūpintojas galės kreiptis į įvairias įstaigas dėl socialinės integracijos paslaugų slaugomam ar prižiūrimam žmogui, o taip pat galės gauti ir naudoti asmeniui su negalia skiriamas tikslines kompensacijas, šalpos ir kitas išmokas, socialinio draudimo pensijas. Svarbiausia neįgaliojo aprūpintojo pareiga – visokeriopai rūpintis slaugomu ar prižiūrimu žmogumi, tenkinti jo būtiniausius individualius poreikius.

 Taip pat priėmus teisės aktų pakeitimus, siekiant mažinti administracinę naštą bei sunkumus slaugomo ar prižiūrimo asmens artimiesiems, asmeniui, kuriam iki 18 metų buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis dėl sunkaus arba gilaus protinio atsilikimo, sukakus 18 metų Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba automatiškai nustatys 0 proc. darbingumo lygį. Dėl to papildomai kreiptis nereikės. Nesutikus su sprendimu, artimiesiems paliekama teisė kreiptis su asmenį gydančio gydytojo siuntimu į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą dėl darbingumo lygio nustatymo.

 Kaip buvo iki šiol? Pagal iki šiol galiojusią tvarką, veiksnumo nustatymo procesas iki teismo sprendimo priėmimo užtrukdavo net iki 36 mėnesių. Dažnai šeimose, auginančiose sunkią negalią turinčius vaikus, vienas iš tėvų nedirba arba vaiką augina tik vienas iš tėvų, ir slaugomam ar prižiūrimam artimajam mokamos išmokos ir kompensacijos sudaro didelę dalį šeimos gaunamų pajamų. Kol nenustatomas asmens veiksnumas, šeima negali gauti išmokų ir kompensacijų, todėl tampa sudėtinga tinkamai pasirūpinti slaugomu ar prižiūrimu artimuoju, atliepti jo individualius poreikius.

TAIP PAT SKAITYKITE