Gudručio vaistinė

Kaip tėvams prisidėti prie efektyvios psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos?

Vaikai elektroninės cigaretės

Naujausia Departamento apklausa rodo, kad aštuoni iš dešimties (80 proc.) 18-74 metų Lietuvos gyventojų nieko negirdėjo apie naująsias psichoaktyviąsias medžiagas ir jų pavojų. Iš 10 respondentų, kurie atsakė, kad jas vartojo, 4 respondentai jas pirko klube arba gatvėje, 3 – internetu, o vienas respondentas įsigijo iš draugų. Departamentas yra susirūpinęs padidėjųsi pasiūlos situacija ir ragina tėvus būti budriems, domėtis, kur ir ką veikia vaikai, kas yra jų draugai, pasirūpinti vaikų laisvalaikio užimtumu.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas skatina tėvus stiprinti tarpusavio ryšį su vaikais ir kalbėtis apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pavojų tiek fizinei tiek psichikos sveikatai, nes tai yra neatsiejama prevencijos dalis.

Lietuvoje tėvų įsitraukimas į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją neretai įvardijamas kaip gana pasyvus. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, kai kurie tėvai su palengvėjimu nusimeta dalį atsakomybės – juk dabar visą jų vaiko ugdymo darbą, įskaitant ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, atliks mokykla. Nors mokykloje mokiniai gauna nemažai informacijos bei žinių apie psichoaktyviųjų medžiagų poveikį ir vartojimo pasekmes, tačiau svarbiausias išlieka tėvų vaidmuo.

Stiprus ryšys tarp tėvų ir vaikų, pagrįstas dėmesiu, išklausymu ir parodymu kaip vaikas rūpi tėvams, net ir labai sunkiose situacijose gali apsaugoti vaikus nuo įsitraukimo į rizikingas veiklas, kaip psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas.

Labai svarbu, kad tėvai stebėtų vaiko socialinį elgesį, žinotų bei domėtųsi, su kokiais draugais ir kokioje aplinkoje vaikas leidžia laiką, stebėtų vaiko mokymosi pasiekimus. Tėvai taip pat turėtų formuoti neigiamą vaikų požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą bei nustatyti aiškias taisykles, šeimoje leistinas elgesio normas, numatydami ir pagrįstas pasekmes už šių taisyklių nesilaikymą.

Departamentas parengė atmintinę tėvams, joje pateikiami patarimai ir rekomendacijos, kurias tėvai gali taikyti, prisidėdami prie veiksmingos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos.

Kiekvienas iš mūsų turi galimybę reikšmingai prisidėti prie visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo.

Pagalba mažyliui

TAIP PAT SKAITYKITE