Nobel biocare

STOP – SPEKULIACIJAI NEATLYGINTINŲ KRAUJO DONORŲ VARDU

Mes sakome NE pavojingam LR Seimo narės A. Zuokienės kvietimui boikotuoti neatlygintiną kraujo donorystę ! Neatlygintinus kraujo donorus vienijančios organizacijos pasisako prieš neatsakingą spekuliaciją neatlygintinų kraujo donorų vardu. Jos siekia visiško neatlygintinos kraujo donorystės įtvirtinimo Lietuvoje.

Kraujo donorų asociacija „Gyvybės lašas”, Nacionalinė donorų asociacija, Kauno krašto donorų draugija, Panevėžio krašto donorų asociacija, organizacija „Šiaulių donoras” ir Alytaus krašto donorų asociacija vienijančios socialiai atsakingus ir neatlygintinai kraujo donorystei neabejingus piliečius, siekia atkreipti visuomenės dėmesį į Nacionalinę aprūpinimo krauju sistemą.

Savo susirūpinimą dėl neatsakingų politikų pareiškimų ir galimos žalos pacientams išreiškė ir Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė Vida Augustinienė. Ši organizacija vienija 26 pacientų organizacijas, atstovauja Lietuvos pacientus tarptautinėse organizacijose ir gina Lietuvos pacientų teises.

Visos šios organizacijos ragina politikus būti atsakingais ir savo viešuose pasisakymuose nemanipuliuoti donorystės problemomis. Akcijos iniciatoriai – kraujo donorų asociacija „Gyvybės lašas”, Nacionalinės donorų asociacijos ir kitų organizacijų atstovai – prisijungs prie LR Seime kovo 18 d. vyksiančios kraujo donorystės akcijos.

Kraujo donorų asociacijos „Gyvybės lašas” prezidentas Tomas Čepas pasirengęs 40 kartą neatlygintinai duoti kraujo. Savo kraują aukoti ruošiasi ir kitų organizacijų atstovai. Savo poelgiu jie kviečia pasekti ir visus sąmoningus piliečius bei nepritarti seimo narės A. Zuokien÷s inicijuotam neatlygintinos kraujo donorystės boikotui.

„Manau, kad neatsakingas A. Zuokienės raginimas boikotuoti neatlygintiną kraujo donorystę, pirmiausia pakenks ligoniams, kadangi Lietuvos kraujo bankuose sumažės saugaus kraujo, kuris surenkamas iš neatlygintinų kraujo donorų,” – sako kraujo donorų asociacijos „Gyvybės lašas” prezidentas Tomas Čepas.

„Pareiškiame, kad kraujo donorystė savo esme tarnauja ne neatsakingų valstybinių institucijų ar atskirų kraujo donorystės įstaigų, o pacientų, kuriems būtinas kasdienis gydymas komponentais ir preparatais iš donorų kraujo, interesams ir garantuoją jų teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas. A. Zuokienė neatsakingai kviečia boikotuoti kraujo donorystės įstaigas, kurios Lietuvoje vykdo per 90 proc. kraujo donorystės veiklos ir komponentais iš donorų kraujo aprūpina per 70 Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų!” – sako Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas Darius Tumšys.

Kraujo donorystė propaguojančios ir pacientų teises ginančios organizacijos kreipiasi į LR Seimą prašydami imtis būtinų priemonių ir užtikrinti, kad Lietuvoje kraujo donorystė tarnautų tik pacientų interesams bei nebūtų populistiškai spekuliuojama kraujo donorų vardu.

Daugiau informacijos:

Kraujo donorų asociacijos „Gyvybės lašas” prezidentas Tomas Čepas
Tel. 8 676 42227
tomas@gyvybeslasas.lt

Nacionalinės donorų asociacijos prezidentas Darius Tumšys
Tel. 8 687 91158
darius@tumsys.ltTAIP PAT SKAITYKITE