Rawpowders

Mėsą perdirbančios įmonės įveža 94 % visos į Lietuvą įvežamos kiaulienos

Siekiant apsaugoti respublikos vartotojus nuo nekokybiškos produkcijos patekimo į rinką, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo griežtą įvežamos mėsos kontrolę. Valstybiniai veterinarijos inspektoriai nuolat tikrina perdirbimo įmones, tiekėjus, prekybininkus, turgaus prekeivius. Pastaraisiais metais vyravusi tendencija, kai į Lietuvą iš ES valstybių buvo įvežama vis daugiau mėsos, jos gaminių ir subproduktų, 2009 m. sumažėjo. Į Lietuvą įvežta 64.191,6 t kiaulienos, palyginus su 2008 m., įvežimas sumažėjo 8 %.

Kaip ir kasmet, daugiausiai kiaulienos įveža stambiosios mėsos perdirbimo įmonės, naudojančios kiaulieną mėsos gaminių gamybai. 10 stambiausių mėsos perdirbimo įmonių įveža daugiausiai kiaulienos. 2009 metais šios įmonės įvežė daugiau nei 75 % viso įvežamos kiaulienos kiekio. Stambiausios trys įmonės – UAB „Utenos mėsa”, UAB „Agrovet”, AB „Krekenavos agrofirma” įveža apie 43 % viso įvežamo kiaulienos kiekio. Mažesnieji mėsos perdirbėjai įveža 20 % kiaulienos ir tik nedidelė dalis (apie 5 %) įvežamos kiaulienos tenka įmonėms, užsiimančioms prekyba ir parduodančios ją perdirbėjams, viešojo maitinimo įmonėms ar prekybininkams turguose.
2010 m. duomenimis, kiaulieną į Lietuvą įveža 60 įmonių, 40 jų yra mėsą perdirbančios įmonės, kurios įvežė 94 % viso kiaulienos kiekio.
Pagal 2010 m. sausio mėn. duomenis, 29 % kiaulienos į Lietuvą įvežta iš Vokietijos, 25 % – iš Lenkijos, 17 % – Belgijos, 13 %i – Danijos, 10 % – Olandijos ir 6 % – iš kitų šalių. Iš Lenkijos kiaulieną veža 43 mėsos vežėjai.
2010 m. kiaulienos įvežimas mažėja. 2009 m. sausio – vasario mėn. buvo įvežta 7.338,7 t kiaulienos, tai 1.551,5 t arba 21 % mažiau, nei per tą patį 2008 m. laikotarpį.
Prekyba kiauliena turgavietėse
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vykdo nuoseklią, rizikos vertinimu pagrįstą prekybos mėsa ir jos produktais kontrolę – griežtai tikrinamas mėsos importo ir įvežimo reikalavimų laikymasis, o prekybos įmonėse – maisto produktų atsekamumas, jų kilmės šalies nurodymas, laikymo sąlygos, higienos reikalavimų laikymasis. Nuo 2009 m. liepos 1 d. prekyvietėse vedama prekybos žemės ūkio ir maisto produktais apskaita. Ataskaitų duomenimis, per 2009 m. II pusmetį šalies prekyvietėse buvo parduota 4.330.796 kg šviežios kiaulienos – 3.576.196 kg (83%) lietuviškos kilmės ir 754.560 kg (17%) įvežtos iš ES šalių. Nuo viso įvežto kiaulienos kiekio tik 2 procentai parduodami turguje.
Kiaulių įvežimas
Vadovaujantis valstybinės kontrolės duomenimis, 2009 m. į Lietuvą buvo įvežtos 43.255 kiaulės, o išvežta 506.930 kiaulių, tai yra 463.675 kiaulėmis išvežta daugiau, negu įvežta. Lyginant su 2008 m., iš ES šalių įvežta 58.838 kiaulėmis mažiau.
Tuo tarpu 2009 m. iš Lietuvos išvežta 91.216 kiaulių daugiau negu 2008 m. (415.714).
Analizuojant metų duomenis, daugiausiai kiaulių 2009 m. buvo įvežta iš Lenkijos – 79 % viso įvežtų kiaulių skaičiaus.
Paskersta kiaulių skerdyklose
Lietuvos skerdyklose 2009 m. paskersta 551.811 kiaulė, arba 143.016 kiaulių mažiau, negu 2008 m. (694.827 kiaulės). 2010 m. kiaulių skerdimas, lyginant su tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu, neženkliai didėja. Per 2010 m. sausio – vasario mėnesius paskerstos 106.929 kiaulės, tai 6.292 kiaulėmis daugiau negu per 2009 m. tą patį laikotarpį (100.637).

 Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE