Gruodžio 7d. Antradienis

Psichologinis vertinimas: situacija Lietuvoje

Peržiūrų skaičius: 20988

Tikėtina, kad daugelis mūsų anksčiau ar vėliau yra susidūręs su psichologiniu vertinimu. Galbūt kai kam tai pirmiausia gali asocijuotis su vienokiais ar kitokiais asmenybės testais ar įvairiais klausimynais, tačiau ši sąvoka apima kur kas visapusiškesnį individo įvertinimą.

Psichologinio vertinimo procese integruojama informacija iš daugelio šaltinių. Pavyzdžiui, tokią informaciją gali suteikti ne tik asmenybės, protinių gebėjimų ar kitokie testai, bet ir medžiaga, gauta iš interviu su pačiu individu ar jo šeimos nariais, draugais, kolegomis. Taip pat svarbi tampa ir papildoma informacija apie individo asmeninę, darbo ar sveikatos istoriją.

Psichologinis vertinimas naudojamas pačiose įvairiausiose srityse. Dažniausiai psichologinis vertinimas pasitelkiamas diagnozės nustatymui ir gydymo plano parengimui tam tikroje gydymo įstaigoje, vaiko gebėjimų ar negalios nustatymui mokykloje, kaltinamojo veiksnumui nustatyti teisme ar atliekant darbuotojų paiešką, padedant kelti jų kvalifikacijos laipsnį.


Dr. V. Kalpokienė
Lietuvos psichologų sąjungos (LPS) Psichikos sveikatos komiteto narė, psichologė praktikė ir akademikė dr. Vaida Kalpokienė taikliai cituoja JAV psichologų mintis:

"Galima sakyti, kad psichologinis įvertinimas tam tikra prasme yra "psichologijos meno forma", panašiai kaip vaistų skyrimas yra "psichiatrijos meno forma". Psichologas, gerai išmanantis įvertinimą, mato daug daugiau nei skaičiai, rezultatai, reikšmingi nuokrypiai ir pan. Jo parengtoje išvadoje gali būti pateikiamos įžvalgos apie tai, kaip pacientas mąsto, jaučia, reaguoja į stresą, kaip suvokia pasaulį, netgi kaip vertina santykius su jį gydančiais specialistais." (Smith et al., 2010, p. 288-289)

Ne paslaptis, kad JAV yra gerokai pažengusi klinikinio psichologinio vertinimo srityje, tačiau natūraliai kyla klausimas: kokia padėtis yra Lietuvoje? Ar klinikiniai psichologai gali diagnozuoti ir kaip išnaudojamos jų galimybės atliekant klinikinį vertinimą?

Š. m. sausio pabaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje įvyko konferencija "Klinikinis psichologinis vertinimas Lietuvoje: problemos ir galimybės". Iniciatyva surengti konferenciją kilo LPS Psichikos sveikatos komitete, vėliau prisijungė Vilniaus universitetas ir Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.


Konferencijos dalyviai
Konferencijos organizacinio komiteto narės dr. Neringos Grigutytės teigimu, beveik dešimt metų nebuvo klinikinės psichologijos vertinimo temai skirtos konferencijos. Todėl šį kartą buvo pasistengta aptarti psichologinio įvertinimo problemas, kylančias sveikatos ir švietimo bei kitose srityse dirbančiųjų psichologų praktinėje veikloje.

Klaipėdos psichikos sveikatos centro medicinos psichologė Stanislava Gailiūnaitė teigė, kad dabartinė klinikinio psichologo, dirbančio įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose, situacija tikrai komplikuota.

"Klinikiniai psichologai yra marginalinėje pozicijoje: neturi jų veiklą koordinuojančio ir atstovaujančio centro; yra teisiogiai priklausomi nuo įstaigos, kurioje dirba, pagrįstų ar nepagrįstų reikalavimų; turi vykdyti tam tikrą profesinę veiklą, kurios turinį be jų pačių dalyvavimo numatė ir įteisino atskiros žinybos (SAM, SADM); laikytis jų veiklą vertinančios psichologų sąjungos pozicijos."

S. Gailiūnaitė apgailestavo, jog šioje situacijoje tikrai esama abipusio nesusikalbėjimo, nesupratimo, interesų priešpriešos. Kartu stokojama realistiško situacijos suvokimo,tarpusavio pagalbos, geros valios, bendrų profesinių siekių ir pastangų, nukreiptų į darbo prasmingumo ir efektyvumo didinimą.

Dr. Vaida Kalpokienė paantrino, jog kyla nemažai kartais ir gana aštrių diskusijų tarp psichologijos mokslo atstovų ir praktikų. Taip pat ji pridūrė, kad moksliniu požiūriu psichologinis vertinimas reikalingas griežtų faktų apie žmogaus psichikos ypatumus surinkimui bei bendrų dėsningumų nustatymui, o psichiatrijoje didesnę svarbą dažnai įgyja individualūs ypatumai. Dėl tokių skirtumų vertinimo priemonės negali būti identiškos moksle ir praktikoje.

Šiuo metu yra vos keletas adaptuotų Lietuvai testų, ir tik labai maža dalis būtinų klinikiniam psichologiniam vertinimui testų yra dar adaptuojami. Iliustruodama tokį psichologinio vertinimo metodų trūkumą, S. Gailiūnaitė pacitavo psichologų sąjungos svetainėje užduotą klausimą: "Kokiomis metodikomis galima įvertinti atmintį ir dėmesį?". Toliau pateiktas atsakymas konferencijos dalyviams sukėlė juoką dėl tokios apmaudžios realybės: "Atminčiai ir dėmesiui įvertinti būtinos standartizuotos psichologinio įvertinimo metodikos, kurių šiuo metu Lietuvoje nėra."


S. Gailiūnaitė
S. Gailiūnaitės teigimu,  bet kurios metodikos adaptavimas nemažai kainuoja ir reikalauja dar daugiau laiko. Todėl kol kas specialistams siūloma naudotis šiuo metu egzistuojančiomis, pasiteisinusiomis praktikoje metodikomis, kol jos nebus tinkamai sutvarkytos.

LPS prezidentas socialinių mokslų daktaras Evaldas Kazlauskas apžvelgdamas į konferencijos metu išdėstytas problemas, pateikė psichologų sąjungos poziciją ieškant galimų sprendimo būdų.

"Būtina geriau teisiškai reglamentuoti psichologo profesiją Lietuvoje. Psichologų sąjunga mano, kad licencijų išdavimas psichologams, užsiimantiems praktine veikla, užtikrintų aukštus psichologinių paslaugų standartus Lietuvoje. Psichologinio įvertinimo srityje dirbantys psichologai Lietuvoje turėtų orientuotis į Europinius reikalavimus ir standartus", – teigia dr. E. Kazlauskas.

Vienoje iš konferencijos metu surengtų diskusijų grupių buvo aptariama vaikų ir paauglių klinikinio psichologinio vertinimo problematika. Buvo pabrėžta būtinybė neatidėliojant imtis veiksmų, nes kasdien susiduriama su situacija, kai žmogui reikalinga profesionali psichologų pagalba.

Komentuodamas šį aspektą, dr. E. Kazlauskas sakė: "Svarbu ne tik teisinė bazė bei naudojami psichologo darbo metodai, bet ir konkretaus psichologo bendradarbiavimas su kitų sričių specialistais. Psichologai ir patys turi daugiau stengtis parodyti kuo jie svarbūs komandai dirbant sveikatos sistemoje, nes tai yra gana jauna profesija ir kai kurie (ypač senesnės kartos) medikai nelabai žino, kuo psichologas gali pagelbėti teikiant kompleksinę pagalbą."


Dr. E. Kazlauskas
Paklaustas, ką galėtų patarti tėvams, kurie apsisprendžia ieškoti psichologinės pagalbos savo vaikui, LPS prezidentas teigė: "Lietuvoje tėvai, norintys kreiptis į psichologus, galėtų kreiptis tiek į mokyklos psichologą, tiek į psichologinėse-pedagoginėse tarnybose dirbančius psichologus, yra ir sveikatos įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos, kurios teikia specializuotą pagalbą vaikams.

Tėvai turėtų suprasti, kad psichologinė pagalba vaikui dažniausiai yra kompleksinė, ir pagalbą teikiant svarbus ir kitų specialistų: logopedo, specialiojo pedagogo, psichiatro, vaidmuo. Tačiau svarbiausi yra patys tėvai. Būtent jie su specialistų pagalba ir gali daugiausia pagelbėti savo vaikui, todėl nereikia tikėtis, kad specialistai "pagydys" vaiką, daug svarbiau patiems domėtis, bendrauti su specialistais, kuo daugiau dėmesio skirti savo vaikams."

Didelis žmonių aktyvumas parodė šios konferencijos būtinumą ir poreikį diskutuoti klinikinio psichologinio vertinimo klausimais. "Tai yra tik pirmas žingsnis, ir tikimės, kad iniciatyvos bendradarbiauti, rūpintis psichologiniu vertinimu Lietuvoje, numatant tiek ateities perspektyvas, tiek sprendžiant dabartines problemas tęsis ir ateityje", – teigė dr. Grigutytė.

Parengė U. N.

Bernardinai


Pradedamas suaugusiųjų skiepijimas nuo difterijos ir stabligės

Lietuvoje pradedama planinė suaugusiųjų, vyresnių nei 26 m. amžiaus asmenų, vakcinacija nuo difterijos ir stabligės valstybės biudžeto lėšomis. Prioritetas teikiamas 30–50 metų amžiaus asmenims, atsižvelgiant į tai, jog sergamumas šioje...


Žmonės labiau apgaudinėja vieni kitus

Žmonės labiau apgaudinėja vieni kitus

Žmonės ėmė meluoti vieni kitiems kur kas dažniau nei prieš 10 metų, rodo tarptautinės kompanijos "GfK Custom Research" tyrimo, atlikto 19 šalių, rezultatai. Norą apgauti kitus ekspertai aiškina pasirinkimu, iškilusiu kiekvienam...


Jungtinėje Karalystėje – paukščio gripo protrūkis

Jungtinėje Karalystėje – paukščio gripo protrūkis

Gegužės 26 d. gautas pranešimas apie mažo patogeniškumo gripo H7N2 protrūkį mažame Šiaurės Velso ūkyje, pranešė Užkreciamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras. Laboratoriniais tyrimais, atliktais nacionalinėje laboratorijoje Kolindeile...


Sunkmečiu didėjo ir SAM pavaldžių ligoninių vadovų algos

Nepaisant ekonominės krizės, iš aštuonių Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) pavaldžių gydymo įstaigų tik vienos - Tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės ligoninės - vadovo atlyginimas pernai buvo mažinamas. Kitų gydymo įstaigų vadovų...


Dešimtmečio išvada: lietuviai dažniau serga žarnyno ligomis ir linksta į nutukimą

Didžioji Lietuvos gyventojų dalis vartoja per daug druskos, 11 procentų lietuvių visiškai nevalgo žuvies, o pagal susirgimus salmonelioze pirmaujame tarp Baltijos ir šiaurės Europos šalių. Štai tokią liūdną statistiką pasaulinei maisto dienai...


Pranciškonai kastuvais paskelbė onkologinio centro statybų pradžią

Dvasinės paramos centrą onkologiniams ligoniams norintys pastatyti broliai pranciškonai žengė didelį žingsnį į priekį - šiandien buvo perkasta žemė ir netrukus bus kasama pamatų duobė. Broliai pranciškonai pagal šimtametes tradicijas visada...


Operuoti nosį padėjo navigacijos sistema

Operuoti nosį padėjo navigacijos sistema

Sudėtingiausias nosies ir kaukolės pamato ligas jau gydys ir Lietuvos medikai. Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų (VUL SK) Ausų, nosies ir gerklės ligų centre buvo atliktos pirmos Baltijos šalyse nosies operacijos naudojant...


Gripas pakirto šviesuolių turą

Dėl gripo Edita Mildažytė atšaukia šviesuolių turą per Lietuvą. Šeštą kartą Lietuvos televizijos ir E.Mildažytės organizuojama akcija "Daugiau saulės, daugiau šviesos", šiemet turėjusi apkeliauti šešis šalies miestus, atšaukiama. Pasak...


Girtavimas niokoja jaunimo smegenis

Jaunų alkoholiu girdytų beždžionių smegenų autopsijos pateikė iki šiol geriausią įrodymą, kad girtavimas jaunystėje gali visam laikui pažeisti smegenis, skelbia newscientist.com. Labiausiai buvo pažeistos kamieninės ląstelės, turėjusios tapti...


Mokslininkai nustatė, kuri smegenų dalis lemia socializaciją

Mokslininkai nustatė, kuri smegenų dalis lemia socializaciją

Mokslininkai nustatė, kuri smegenų dalis lemia, kad žmogus turi platų draugų ratą. Jie įsitikinę, kad už tai atsakingas migdolas.Tai smegenų limbinėje sistemoje esantis migdolo vaisiaus formos darinys, nulemiantis, koks socialus yra žmogus, rašo...


Ginčas dėl brangaus onkologiniams tyrimams reikalingo aparato pasiekė Seimo Antikorupcijos komisiją

Penkerius metus trunkantis ginčas, kurioje gydymo įstaigoje Vilniuje reikėtų įrengti itin brangų onkologijos tyrimams skirtą pozitronų emisijos tomografą (PET), pasiekė ir Seimo Antikorupcijos komisiją. Komisijos darbo grupė galimoms korupcijos...


Didesnė tikimybė – ne tapti organų donoru, o patekti tarp laukiančiųjų transplantacijos

Didesnė tikimybė šiuo metu Lietuvoje yra atsidurti organų transplantacijos laukiančiųjų sąraše negu tapti organų donoru, kadangi pastarųjų gerokai mažiau, sako Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos prezidentė Ugnė Šakūnienė. "Sakoma, kad...


Migdomieji ir antidepresantai padeda anksčiau numirti

Tabletės prarijimas gali atrodyti labai nebrangus malonumas, norint užsitikrinti tikrai ramią naktį. Tačiau ilgalaikės pasekmės gali būti kur kas brangesnės. Kaip praneša "Pinigų karta", tyrimai rodo, kad tiems, kurie geria migdomuosius,...


Diagnozė: meilė tapo priklausomybe

Diagnozė: meilė tapo priklausomybe

Vyrų ar moterų, kurie mylimųjų buvo atstumti, smegenys meilę traktuoja kaip priklausomybę. Neseniai išsiskyrę žmonės meilės trokšta kaip narkomanas heroino. Australijoje gimęs komikas Jimas Dailakis vis dar prisimena, kaip stovėjo po tuometinės...


Pavesta atlikti auditą nekokybišką kraują tiekusiame centre

Pavesta atlikti auditą nekokybišką kraują tiekusiame centre ir jį gavusioje ligoninėje, kuris kaltinamas Vilniaus universitetinei ligoninei patiekęs netinkamos kokybės kraujo siuntą. Tokius pat patikrinimus pavesta atlikti ir šioje gydymo...


Ligoninės ir poliklinikos neįgaliesiems nepritaikytos

Judėjimo negalią turintieji skundžiasi, kad daugelyje ligoninių ir poliklinikų sudėtinga lankytis ir gydytis, mat šios nepritaikytos jų poreikiams. Viena iš didžiausių šalies ligoninių – Kauno klinikos – neneigia: pastatai seni, tad...


"Sicor Biotech" gamykla vaistus gamins 7 dienas per savaitę

Nuo šios savaitės Lietuvos biofarmacijos lyderės "Sicor Biotech"/TEVA gamykloje dirbs daugiau darbuotojų, o vaistai bus gaminami septynias dienas per savaitę. Tokį sprendimą lėmė bendrovės mokslininkų sukurto onkologinio preparato...


Būkite vaikui advokatu

Būkite vaikui advokatu

Laimingas žmogus yra tas, kuris gyvena taikoje su savimi. Jeigu jūs norite, kad jūsų vaikas užaugtų laimingu žmogumi, pasirinkite dar vieną profesiją - visada būkite jo advokatu. Jeigu vaikas padarė ką nors bloga, pirma pabandykite suprasti kodėl....


Dirbtinė gėlelė sustabdys maliarijos epidemiją

Dirbtinė gėlelė sustabdys maliarijos epidemiją

Maliarija - viena dažniausiai pasitaikančių infekcinių ligų ir sukelia dideles visuomenės sveikatos problemas. Tai ypač opi problema šiltuose kraštuose. Maliariją sukelia plazmodijų genties pirmuonys. Skiriamos keturios jų rūšys, kurios skiriasi...


M.Jacksonas buvo nužudytas

Po ilgo tyrimo ir gausių spekuliacijų popmuzikos karaliaus Michaelo Jacksono mirties liudijime atsirado įrašas: "Žmogžudystė." Dokumente rašoma, kad 50-metis dainininkas mirė, nes jo organizmas buvo apnuodytas propofoliu, kurio buvo...


Surastas naujas žmonių veidus skiriantis požymis

Surastas naujas žmonių veidus skiriantis požymis

Mokslininkai aptiko tiesiogiai sunkiai pastebimą žmonių veidus skiriamąjį požymį, kurį sugeba įvertinti kiekvieno iš mūsų pasąmonė. Šį ne tik įdomų, bet ir praktiškai naudingą atradimą padarė Brauno universiteto mokslininkai, vadovaujami Michael...


Kokie veiksniai skatina vartoti narkotikus?

Tik pradėjus vartoti narkotikus, daugeliui atrodo, jog psichoaktyvių medžiagų poveikis yra pozityvus. Žmogus tiki, kad ir vėliau galės kontroliuoti narkotikų vartojimą. Ilgą laiką vartojant narkotikus, malonus poveikis sumažėja ir žmogus privalo...


Gyvybės mokslų centras mes iššūkį sunkioms ligoms

Vilniuje kuriamas Jungtinis gyvybės mokslų centras. Moderniame ir naujausia įranga aprūpintame atviros prieigos mokslinių ir mokomųjų laboratorijų komplekse šalies mokslininkai tyrinės žmogaus genomą, ieškos naujų vėžio bei kitų sunkių ligų...


Naujas vėžį stebintis implantas galės prilygti visai laboratorijai

Naujas implantuojamas aparatas gali stebėti piktybinį naviką savaites ar mėnesius bei kartu gali pasiūlyti paprastesnę ir mažiau nepageidaujamą alternatyvą biopsijai, kuri tradiciškai naudojama diagnozuojant vėžio buvimo vietą - visa tai gali...


Vaistų kainos – neprognozuojamos

Vaistinėse – kainų pasiutpolkė. Toks įspūdis susidarė onkologine liga sergančiai mokytojai, kai per kelias savaites chemoterapijai skirti vaistai pabrango dvigubai. Onkologine liga sergančiai klaipėdietei po radikalios operacijos prireikė...


5 būdai pasipriešinti pesimizmui

Nedarbas, krizė, recesija... Sunku nepasiduoti visuotinei nerimo atmosferai. Psichologijos daktaras psichoterapeutas Fredericas Fanget dalijasi patarimais, kaip neįklimpti į nusivylimo liūną. Visa, kas vyksta aplink, nori nenori veikia mūsų...


Pirmą kartą istorijoje nufotografuotas viruso gimimas

Pirmą kartą istorijoje nufotografuotas viruso gimimas

Žmonės ilgai bandė sukurti metodą, kuriuo būtų galima stebėti, kaip virusai sugeba pajungti ląsteles masinei savo kopijų gamybai. Pirmą kartą istorijoje toks metodas atrastas, ir juo pasinaudodami mokslininkai užfiksavo pirmąsias virusinės dalelės...


Psichikos sveikatos specialistai kviečia pasveikinti su šventėmis vienišus žmones

Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC) kviečia pasveikinti su artėjančiomis žiemos šventėmis vienišus žmones. VPSC penktą kartą rengia bendrumo akciją "Kalėdinis sveikinimas vienišam žmogui", kurios dalyviai kviečiami sukurti...


Gebėjimą gyventi aukštumose lemia DNR

Tibetiečių gebėjimas gyventi "ant pasaulio stogo" gali būti susijęs su jų DNR, teigia tyrimą atlikę JAV mokslininkai. Jutos universiteto tyrėjai nustatė 10 genų, padedančių tibetiečiams klestėti tokiuose aukščiuose, kuriuose daugelis...


Lietuvoje pirmą kartą persodinta dirbtinė oda

Lietuvoje pirmą kartą persodinta dirbtinė oda

Santariškių klinikų Vaikų ligoninėje pirmąkart šalyje atlikta operacija, per kurią mergaitei su įgimta didele pigmentine dėme persodinta dirbtinė oda. Operacija pavyko sėkmingai. Tokios operacijos yra sudėtingos, jas galima atlikti tik gavus...


lazerineklinika.lt

lazerineklinika.lt

Plaukelių šalinimas lazeriu, veido valymas, kapiliarų šalinimas, frakcinis odos atjauninimas.
www.eraestheticpro.com

www.eraestheticpro.com

Profesionali pasaulinė kosmetika VIENOJE vietoje – NUOLAIDOS iki 50%
TLK kodų paieška

Galimi kodai: nuo A00.0 iki Z99.9