REXSAN

Į nelaimės vietą – ir psichologas

Į nelaimės vietą – ir psichologas

Gaisras, autoįvykis, savižudybė… Nuo šiol į nelaimės vietą drauge su greitosios medicinos pagalbos (GMP) brigada, esant poreikiui, gali atskubėti ir psichologas. Šis teikia pagalbą ne tik nukentėjusiajam, bet ir sukrėstiems jo artimiesiems.

Faktas

Vilniaus miesto savivaldybė iš biudžeto psichologo nelaimės vietoje paslaugai užtikrinti 2021 m. skyrė 70,0 tūkst., o 2022 m. –100,0 tūkst. Eur.

Naujovė prasiskynė kelią

Kaip pasakoja Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė, savivaldybės Sveikatos ir sporto reikalų komiteto pasiūlyta idėja buvo įvertinta teigiamai vos tik ją pristačius tarybos nariams.

„Šis sprendimas – tikras ramstis visiems, kurie nukentėjo, prarado artimą, ketino nusižudyti arba atsidūrė krizinėje situacijoje. Sunkiausiais gyvenimo etapais nėra blogai pasijusti silpnam: tokiose krizinėse situacijose kaip autoįvykiai, nelaimingi atsitikimai, artimo žmogaus netektis natūralu išsigąsti ar pasimesti. Gerai, kad Vilniuje teikiama tokia skubi psichologinė paslauga praktiškai įvykio vietoje. Geriausi sostinės specialistai padeda ir palaiko tuomet, kai to reikia labiausiai“, – šios paslaugos reikalingumu neabejoja Vilniaus miesto vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Jau antrus metus skubios psichologinės pagalbos po traumuojančio įvykio paslaugų prieinamumas yra užtikrinamas visą parą. Psichologai budi Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikoje. Esant reikalui, į kvietimo vietą jie atvyksta poliklinikos transportu.

„Šioje veikloje itin svarbus Greitosios medicinos pagalbos stoties vaidmuo, kuri pirmoji įvykio vietoje įvertina, ar asmeniui arba grupei asmenų reikalinga psichologinė pagalba ir, esant poreikiui, kviečia psichologą į įvykio vietą. Arba įteikia informacinę kortelę su psichologinės pagalbos kontaktais, idant asmuo pats susisiektų su Centro poliklinikos psichologu telefonu arba nuvyktų į gydymo įstaigą jam patogiu laiku. Taip pat pagalba jau gali būti pradėta teikti asmenims, šiems paskambinus į GMP dispečerinę, nes Centro poliklinikos psichologai veda psichologinius mokymus Greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojams. Prireikus GMP darbuotojams taip pat gali būti suteiktos psichologo konsultacijos“, – apie išsiplėtusias galimybes pasakoja vicemerė.

Talkina GMP brigadoms

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Centro poliklinika GMP realiai turi tris būdus padėti psichologinę traumą patyrusiems nelaimingo atsitikimo dalyviams bei jų artimiesiems.

„Jeigu įvykio metu penki arba daugiau asmenų patyrė sunkius sužalojimus arba yra žuvusysis ir daugiau nei du asmenys patyrė sužalojimus, psichologai yra kviečiami atvykti į įvykio vietą ir suteikti skubią psichologinę pagalbą. Jei asmuo, kuriam reikalinga skubi psichologinė pagalba, sutinka (pasirašo raštišką sutikimą), jo duomenys perduodami Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikai. Iš ten su juo susisieks bei susitars dėl vizito ir konsultacijų.

Kai asmuo nesutinka, kad jo asmens duomenys būtų perduoti poliklinikai, bet greitosios medicinos pagalbos medikas įžvelgia psichologinės pagalbos poreikį, įvykio dalyviui ar liudininkui yra įteikiama informacinė kortelė „VšĮ Centro poliklinikos teikiama psichologinė pagalba“ su nurodytais telefonais. Pažymėtina ir tai, kad Centro poliklinikos psichologai gali teikti ir anoniminę pagalbą“, – paklausta, kaip veikia minėta sistema, atsakė VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties laikinoji direktorė Natalija Jasinskienė.

Anot jos, dažniausiai pasitaikantys atvejai, kai dalinamos kortelės su psichologinės pagalbos telefonais, pavyzdžiui, nusižudyti bandžiusių asmenų artimiesiems ar didelės nelaimės liudininkams. Kartais, praėjus pirmam šokui ir adrenalino poveikiui, žmonės visgi supranta, kad tokia pagalba jiems yra reikalinga.

Pasak N.Jasinskienės, psichologai negali budėti kartu su GMP brigadomis, kadangi Vilniaus mieste yra net trylika pastočių: „GMP brigados medikas, atvykęs į kvietimą, vertina paciento, taip pat ir aplinkinių psichologinę būklę, pagal kompetenciją suteikia skubią psichologinę pagalbą, tačiau prioritetas vis tiek paprastai skiriamas fizinei paciento būklei. Jeigu pacientas dėl fizinių sužalojimų turi būti vežamas į ligoninę, GMP brigada psichologų įvykio vietoje nelauks. Kitas klausimas, kad atvykę į rimto įvykio vietą (didelės avarijos, gaisro ir pan.) psichologai tikrai turės darbo su nukentėjusių artimaisiais ir įvykio liudytojais.“

„Neabejotinai yra atvejų, kai greitosios pagalbos medikas, gelbėdamas gyvybę, tiesiog fiziškai nesugeba, nespėja suteikti psichologinę pagalbą, pavyzdžiui, šalia esantiems žmonėms. Todėl itin vertiname bendradarbiavimą su Centro poliklinika dėl psichologinės pagalbos teikimo“, – sako VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties laikinoji direktorė Natalija Jasinskienė.

Psichologai dirba ir naktį

„Mes turime žinių įveikiant krizes, vedame mokymus greitosios pagalbos stoties darbuotojams, kaip pažinti emocinę krizę ir kaip reaguoti pirminiu šoko metu, kuomet vyrauja intensyvios emocijos. Jei dispečerinės darbuotojai ir brigada, kuri vyksta į įvykio vietą, mato, jog negali stabilizuoti nukentėjusiojo savijautos, būtinai kviečia mus“, – pasakoja Centro poliklinikos medicinos psichologė Aušrinė Remeikytė.

Specialistė pabrėžia, kaip svarbu, jog gyventojus pasiektų informacija apie galimybę gauti psichologinę pagalbą nelaimės atveju. Centro poliklinikoje konsultuotis su medicinos psichologais galima ne tik įprastu sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu, bet ir naktimis, savaitgaliais bei švenčių dienomis (pastarieji dirba Budinčio gydytojo tarnyboje).

„Ypač streso metu žmogus pasimeta ir pradeda blaškytis, nežinodamas, į ką kreiptis. Mano praktikoje yra atvejų, kai žmogų atlydi itin geranoriški bendradarbiai, žinodami, kad Centro poliklinikoje visą parą galima gauti skubią psichologinę pagalbą. Jei greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, kurie tikrai yra profesionalūs atpažinti emocines krizes, mato, kad žmogus po įvairiausių išgyvenimų emociškai nestabilus, galimybė išsikviesti psichologą į nelaimės vietą itin prasminga“, – A.Remeikytė neabejoja, jog naujovė pasiteisins, svarbiausia – kad žmonės išdrįstų prašyti pagalbos.

Ši paslauga teikiama nuo pernai liepos mėnesio. Kaip sako sostinės vicemerė E.Tamošiūnaitė, sprendimas pasiteisino, jei galėjo padėti bent vienam pacientui. Vien šiais metais psichologinė pagalba, remiantis savivaldybės turimais duomenimis, buvo suteikta jau 47 asmenims, kurie būdami krizinėje situacijoje kreipėsi patys, taip pat nukentėjusieji ekstremalių įvykių metu ar dėl karo padėties.

Komentaras

Vilniaus miesto Centro poliklinikos direktorius Zdislavas Skvarciany:

– GMP darbuotojai taip pat turi teikti psichologinę pagalbą nelaimės, pavyzdžiui, gaisto atveju, kuomet nukentėjusieji iš tikrųjų patiria didžiulį stresą. Bet kas geriausia tai gali padaryti? Be abejo, specialistai! Šiuo atveju GMP darbuotojui psichologinės pagalbos suteikimas įvykio vietoje atima dideles laiko sąnaudas. Jie suteikia skubią medicininę pagalbą ir žmogų veža į gydymo įstaigą – jiems itin svarbus greitumas. O šiuo atveju į pagalbą pakviečiant psichologą užtikrinama aukščiausio lygio psichologinė pagalba.

Psichologas dirba ne tik su nukentėjusiuoju, bet ir su jo aplinkos žmonėmis. Jei žmogus bando nusižudyti, reikia dirbti ir su jo artimaisiais – tai vienas pagrindinių aspektų.

Šios paslaugos reikalingumu neabejoju. Nauda galėtų būti didžiulė, bet mūsų žmonės dar nelabai įpratę prašyti psichologinės pagalbos.

Maksimalietis

TAIP PAT SKAITYKITE