Natula

Netinkamai laikomi ir transportuojami vaistai – grėsmė vartotojui

Netinkamai laikomi ir transportuojami vaistai – grėsmė vartotojui

Įsigyjant maisto produktus sąlyginai paprasta įvertinti kokybę, pamačius jų laikymo sąlygas ar išvaizdą, o kaip elgtis perkant vaistus? Visiems suprantama, kad vaistų gamyba griežtai reglamentuojama, tačiau informacijos apie vaistų laikymo ir transportavimo taisykles vis dar trūksta. Nesilaikant ant pakuočių nurodytų gamintojų reikalavimų, medicininiai preparatai genda ir gali tapti nuodu žmogaus organizmui.

Vaistų kokybės užtikrinimas – ne tik vaistinės atsakomybė. Vaistų tiekimo grandinę sudaro vaisto gamintojas, didmeninio platinimo (tiekimo) įmonės ir vaistinės, kurie turi pasirūpinti, kad vaistai, kol pasieks galutinį vartotoją, būtų tinkamai pagaminti, sandėliuojami ir transportuojami.

Temperatūra vaistams labai svarbi

Šiuo metu Lietuvoje įsteigti vaistinę nėra sudėtinga. Tačiau svarbu nepamiršti, kad gauta licencija – tai ne tik verslo pradžia, bet ir didelė atsakomybė, o kartu ir prievolė užtikrinti tinkamas bei saugias vaistų laikymo sąlygas. Pavyzdžiui, vaistinėse turi būti kelios patalpos ir speciali įranga, kurios palaikytų skirtingą temperatūrą: viena iš jų palaikanti ne aukštesnę kaip +25 laipsnių temperatūrą, kitos – vėsesnės, palaikančios nuo +9 iki +15 ir nuo +2 iki +8 laipsnių temperatūrą. Tačiau vaistų platinimas tampa ne tik svarbiu besivystančiu verslu, bet ir vis sudėtingesne sistema, kurioje svarbūs tiek vaistinių, tiek gamintojų ir tiekimo įmonių bendradarbiavimas bei taisyklių laikymasis pagal Europos Sąjungos direktyvas, reglamentus bei nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

Pasak Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) Inspektavimo skyriaus atstovės Laimos Ladauskienės, ant visų vaistų pakuočių bei pakuočių informaciniuose lapeliuose yra gamintojų nurodytos laikymo sąlygos, kurių visi vaisto tiekimo grandinės dalyviai bei vartotojai turi laikytis. Vaistinės darbuotojai privalo stebėti laikymo sąlygas ir, esant reikalui, imtis priemonių, kad vaistų laikymo sąlygos būtų tinkamos (papildomai šildyti arba vėsinti patalpas). Už laikymo sąlygų stebėjimą yra atsakingi vaistinių farmacinės veiklos vadovai arba jų įgalioti asmenys.

Lietuvoje gyventojai skundžiasi dėl vaistų kokybės

VVKT Inspektavimo skyriaus atstovė teigia, jog Lietuvos vartotojai vaistų kokybe kartais būna nepatenkinti. „Gyventojai skundžiasi, kad vaistas atrodo ne taip kaip anksčiau arba „neveikia“ taip, kaip turėtų. 2014 m. suabejojus vaistų kokybe buvo pateikti skundai dėl dešimties pavadinimų vaistų, tačiau nė vieno ištirto vaisto vartotojų įtarimai nepasitvirtino“, – teigė atstovė. Tačiau, pasak L. Ladauskienės, gavę kreipimąsi VVKT darbuotojai visada kruopščiai atlieka su tyrimu susijusias procedūras: aiškinasi vaisto patekimo į Lietuvos rinką kelią, atlieka vaistinės tikslinį patikrinimą, esant reikalui VVKT Vaistų kontrolės laboratorija atlieka ir vaisto kokybės tyrimą.

Kaltininkams galimos rimtos pasekmės

Nusipirkus netinkamų vartoti vaistų, nereikėtų pulti kaltinti vien vaistinės. Kad gyventojas gautų kokybišką vaistą, atsakomybė taip pat gula ant vaistų tiekėjų ir gamintojų pečių.

„Skundai dėl netinkamo vaistų laikymo ar transportavimo labai reti, tačiau nustačius, kad vaistas yra nekokybiškas ir yra išplatintas rinkoje, VVKT viršininko įsakymu jis būtų atšauktas iš rinkos, t. y. uždraudžiama jį toliau platinti ir parduoti gyventojams. Tokiu atveju, tiekėjas ar gamintojas turėtų vaistus susigrąžinti ir po to sunaikinti teisės aktų nustatyta tvarka. Priklausomai nuo pažeidimų masto ir negatyvaus poveikio gyventojo sveikatai, gali būti pritaikytos įvairios poveikio priemonės: licencijos stabdymas, farmacijos specialisto kompetencijos vertinimas bei Administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsniai”, – teigė VVKT Inspektavimo skyriaus atstovė.

Ką daryti, jei manote, kad įsigijote netinkamą vartojimui vaistą?

Kiekviena vaistinė yra įpareigota gyventojams matomoje vietoje pateikti informaciją apie gyventojų teises vaistinėje. Jeigu gyventojas turi nusiskundimų ar siūlymų dėl aptarnavimo, abejonių dėl vaisto kokybės, nori pasitikslinti kainą, gali žodžiu arba raštu kreiptis į vaistinės farmacinės veiklos vadovą ar jo įgaliotą farmacijos specialistą. Jei vaistinės siūlomi sprendimai netenkina, galima kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Kontaktinė informacija turi būti nurodyta kiekvienoje vaistinėje. Vartotojai savo nusiskundimus dėl vaistų kokybės ar kitų galimų pažeidimų gali pateikti VVKT visomis priemonėmis: telefonu, faksu, elektroniniu ar paprastu paštu bei tiesiogiai atvykę į VVKT. Daugiau informacijos galima rasti VVKT tinklapyje www.vvkt.lt.

TAIP PAT SKAITYKITE