Mollers

VMVT mokosi ir rengiasi pirmininkauti ES Tarybai maisto saugos ir veterinarijos srityje

Įgyvendinant projektą „Lietuvos Europos Sąjungos (ES) reikalų sistemos efektyvumo didinimas“, Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 2012 m. lapkričio 13 d. įvyko renginys, skirtas pasirengti pirmininkauti ES Tarybai, sprendžiant Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kompetencijai priskiriamus klausimus.

Renginyje dalyvavo svečiai iš ES institucijų Briuselyje – Andreas Lernhart, ES Tarybos generalinio sekretoriato Veterinarijos skyriaus vadovas ir  Žilvinas Ilevičius – Lietuvos veterinarijos ir fitosanitarijos atašė.

Pasitarimo metu, kuriame dalyvavo 30 pirmininkavimo komandoje dalyvausiančių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų, buvo apžvelgta Lietuvos pirmininkavimo veterinarijos srityje programa, procedūriniai ir organizaciniai aspektai, Europos Tarybos generalinio sekretoriato funkcijos Lietuvai pirmininkaujant, bendrų teisės aktų priėmimo procedūrų  ypatumai.

„Šis susitikimas – ypač vertinga galimybė aptarti Lietuvos pirmininkavimo programą, procedūrinius ir organizacinius aspektus pagal numatomus derybų klausimus. Pirmininkavimo metu laukia sudėtingas darbas – mums teks nagrinėti aktualius klausimus, tokius kaip Gyvūnų sveikatos įstatymas, išlaidos veterinarijos srityje, valstybinės kontrolės reglamento, veterinarinių medicininių produktų direktyvų, higienos paketo reglamentų peržiūra, gyvūnų klonavimas maistui ir kt.”, – sveikindamas renginio dalyvius, pažymėjo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Jonas Milius. 

Pasak J.Miliaus, 2013 metų antrajame pusmetyje mūsų šaliai teks ne tik išreikšti savo poziciją įvairiais Europos Sąjungos klausimais kaip vienai iš 28 ES valstybių narių (planuojama, jog tuo metu bus prisijungusi Kroatija), bet kaip ES Tarybos pirmininkei, reikės derinti visų valstybių narių interesus, konstruktyvių dialogų būdu siekti kompromisų.

www.vmvt.lt

TAIP PAT SKAITYKITE