REXSAN

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja apie viešo informavimo priemonėse paskelbtą klaidinančią informaciją

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atkreipia dėmesį, kad 2011 m. sausio 22 d. laikraštyje „Ūkininko patarėjas”, straipsnyje „Bičių ligos: profilaktika ir gydymas” pateiktos netinkamos ir bitininkus klaidinančios rekomendacijos.

Straipsnyje spausdinamas interviu su Lietuvos žemės ūkio universiteto Biologijos ir augalų apsaugos katedros lektoriumi, biomedicinos mokslų daktaru Algirdu Amšiejumi, kuriame teigiama: „Siekiant apsaugoti bičių šeimas nuo papildomo užkrato bakterijomis, grybeliais, kurie apsunkina virusinių ligų kliniką, rekomenduojamos trys terapijos procedūros (pavasarį, vasarą ir rudenį) naudojant tokius medikamentus: 1) oksitetracikliną ……, 2) mikocidiną…..”.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad vadovaujantis 2009 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 37/2010 dėl farmakologiškai aktyvių medžiagų, jų klasifikacijos ir didžiausios leidžiamos koncentracijos gyvūniniuose maisto produktuose, nuolat atliekamas veterinarinių vaistų saugos mokslinis vertinimas ir nustatomi didžiausi leistini vaistų likučių kiekiai maisto produktuose.

Oksitetraciklino ir mikocidino naudojimo bičių gydymui saugos mokslinis vertinimas nėra atliktas, todėl nežinomas didžiausias leistinas šių vaistų likučių kiekis meduje. Be to, vadovaujantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus patvirtintų Bitynų, bitininkystės produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų (Žin., 2005, Nr. 38-1266) 15 punkto nuostatomis, bičių gydymui ar profilaktikai galima naudoti tik tuos veterinarinius vaistus, kurie yra registruoti Veterinarinių vaistų registre. Oksitetraciklinas ir mikocidinas veterinarinių vaistų registre bičių gydymui neįregistruoti.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad laikraštyje „Ūkininko patarėjas”, straipsnyje „Bičių ligos: profilaktika ir gydymas” minimų veterinarinių vaistų (oksitetraciklino ir mikocidino) bičių terapijai naudoti negalima.


Maisto ir vet. tarnyba

TAIP PAT SKAITYKITE