Biorythm

Vaikų dantys gali būti protezuojami tik nurodytose gydymo įstaigose

Panevėžio teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrius informuoja, kad pastaruoju metu pasitaiko atvejų, kai vaikams, turintiems teisę į dantų protezavimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis ir gavusiems kvietimus protezuoti dantis, šie protezuojami savo lėšomis bet kurioje gydymo įstaigoje, o paskui kreipiamasi į ligonių kasą dėl išlaidų kompensavimo. Tai klaidinga praktika, dėl kurios tėvai ar kiti vaikų atstovai patiria finansinių nuostolių, nes tokiais atvejais vaikų dantų protezavimo paslaugų išlaidos nėra kompensuojamos.

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro patvirtintu Dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto tvarkos aprašu, nesulaukus eilės protezuoti dantis savo lėšomis bet kurioje gydymo įstaigoje, turinčioje licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, gali tik į laukiančiųjų dantų protezavimo eilę įrašyti suaugusieji, kuriems paprastai ne vienerius metus reikia laukti dantų protezavimo. Vaikams iki 18 metų, kuriems nustatytas dantų protezavimo reikiamumas, skirtingai nei suaugusiesiems, nereikia laukti eilėje, todėl ir protezuoti dantis savo lėšomis, o paskui prašyti kompensuoti išlaidas nėra pagrindo. Gavus pakvietimą, vaikų dantys nemokamai gali būti protezuojami tik tose gydymo įstaigose, kurios sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu. Įstaigų sąrašas yra pateikiamas kartu su pranešimu apie vaiko įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą ir pažyma apie vaiko teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto.

Vaikai, norėdami gauti iš PSDF biudžeto kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, kartu su savo atstovais per 3 mėn. nuo pažymos išsiuntimo datos turi kreiptis į vieną iš pažymos priede nurodytų sveikatos priežiūros įstaigų, su pasirinktu gydytoju odontologu suderinti paslaugos teikimo laiką, mastus ir kitas protezavimo sąlygas. Kadangi vaikams dantų protezavimo išlaidos iš PSDF biudžeto kompensuojamos pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip iki 4000 balų (šiuo metu 1 balo vertė lygi 0,89 Lt), vienam vaikui nemokamai teikiamos protezavimo paslaugos negali viršyti didžiausios leistinos kompensuoti sumos, t. y. 3560 Lt.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyrius ragina tėvelius atkreipti dėmesį į tai, kad per 3 mėn. būtina tik pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje bus protezuojami dantys, taip pat su gydytoju odontologu suderinti paslaugos teikimo laiką (pačios paslaugos gali būti teikiamos tiek laiko, kiek jo reikia). Įstaiga apie paciento pasirinkimą informuoja teritorinę ligonių kasą. Per 3 mėn. nuo atsiųsto pranešimo ir pažymos išrašymo datos nesikreipus į vieną iš jos priede nurodytų sveikatos priežiūros įstaigų, pakviestasis išbraukiamas iš laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašo ir praranda teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto.

Panevėžio teritorinės ligonių kasos informacija

TAIP PAT SKAITYKITE