Gudručio vaistinė

Ukmergėje bus vykdoma smurtinį elgesį keičianti programa

Smurtinį elgesį keičiančios programos Lietuvoje vykdomos jau nebe pirmus metus. Tačiau tik neseniai, įsigaliojus Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui, jas kaip bausmes pradėjo skirti teismai. Smurtas – elgesio, asmenybės, socialinė problema. Smurto prevencijai reikalinga ne tik atpildo baimė, bet ir efektyvios elgesio korekcijos. Teismas įpareigoja dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenis, padariusius nusikalstamas veikas artimajam giminaičiui, šeimos nariui, kartais – kitam asmeniui. Smurtauja tiek vyrai, tiek moterys, neretai ir nepilnamečiai asmenys. Šis teismo skirtas įpareigojimas smurtą pavartojusiam asmeniui turi būti įvykdytas per teismo nustatytą terminą. Programa skirta keisti nusikaltusio asmens elgesį, spręsti smurtinio elgesio problemas.

Siekiant užtikrinti Vilniaus apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus  Ukmergės rajono savivaldybės veiklos teritorijoje priežiūroje esančių asmenų dalyvavimą smurtinį elgesį keičiančiose programose, 2013 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašyta Vilniaus apygardos probacijos tarnybos ir Ukmergės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro bendradarbiavimo sutartis. Nusikaltę asmenys mokysis keisti savo elgesį turės išklausyti 4-6  val. kursus, vedamus psichologo.

Daugiau informacijos:
Vaida Puodžiūnienė
Ukmergės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro direktorė
tel./faks. 8-340 46526, mob.  8673 84973
Deltuvos g. 19, 20127 Ukmergė

TAIP PAT SKAITYKITE