Walmark

„Šeimadienis“ – proga, kurios neverta praleisti

Sausio 10 d., šeštadienį, Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyks Vilniaus arkivyskupijos organizuojamas šeimos festivalis „Šeimadienis“. Apie artėjantį renginį, jo sumanymą, programą, dalyvius bei kita kalbamės su šventės organizatoriais – Vilniaus arkivyskupijos kurijos komunikacijos koordinatore Živile Šeporaityte , arkivyskupo asmeniniu sekretoriumi kun. Edgaru Vegiu ir Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centro vadovu Algiu Petroniu.

Kam ir kaip kilo „Šeimadienio“ idėja?

A. Petronis. „Šeimadienio“ priešistorė – tai ta diena ir valanda, kai Vyskupų Konferencija paskelbė Šeimos metus, ir tada Vyskupijos kurija, Šeimos centras bei kitos organizacijos, kurios dirba su šeimomis arba jomis rūpinasi, ėmė galvoti, kaip Šeimos metus pažymėti. Taigi, arkivyskupas G. Grušas sukvietė komandą ir ėmė šią idėją vystyti bei konkretizuoti.

E. Vegys. Mintis, kad reikėtų surengti šventę šeimoms baigiant Šeimos metus, kilo per Vilniaus arkivyskupijos kunigų susirinkimą, Kunigų tarybos posėdyje. Tai buvo atspirties taškas. Ir galiausiai šventė šeimoms, pasitelkus pagalbininkų, išsirutuliojo į renginį šeimai platesne prasme, žvelgiant į mūsų arkivyskupiją kaip šeimą.

Kokius išskirtumėte svarbiausius „Šeimadienio“ programos akcentus?

Ž. Šeporaitytė. Programa buvo konstruota taip, kad joje atrastų vietą įvairaus amžiaus, įvairių patirčių žmonės. „Litexpo“ durys bus atidarytos sausio 10 d. 10 val., o 11 val. arkivyskupas G. Grušas oficialiai atidarys festivalį. Iš karto po atidarymo vyks pagrindinio pranešėjo – Tarptautinės šeimų vystymosi federacijos Generalinio sekretoriaus, advokato, septynių vaikų tėvo Javiero Vidal-Quadras‘o iš Ispanijos pranešimas „Kaip atrasti džiaugsmą šeimoje“. Pranešimų bus daug ir įvairiomis temomis. Vėliau dalyviai turės pasirinkti, kurie pranešimai jiems aktualiausi, nes dalis pranešimų bus skaitoma vienu metu skirtingose salėse. Visą dieną vyks vadinamoji „atradimų ekspo“, kur Vilniaus arkivyskupijos iniciatyvos, centrai, organizacijos skleis žinią, ką jie veikia savo bendruomenėse, kvies prisijungti, kartu dalyvauti. „Expo“ bus galima sužinoti ir kur šeimoms ar šeimų nariams gauti pagalbą susidūrus su iššūkiais, įvairiomis problemomis. Vilniaus arkivyskupijoje mes dažnai nežinome, ką veikia kitos organizacijos bei bendruomenės, kokios iniciatyvos vyksta parapijose, – taigi, šis renginys bus proga taip pat sužinoti vieniems apie kitus ir geriau pažinti esamas tarnystes. Tikimės, kad Vilniaus miesto ir regiono gyventojai atras Bažnyčią naujai, pažvelgs į ją kitaip.

„Šeimadienyje“ bus ir neįprastų iniciatyvų, kaip antai, „Muziejus be sienų“ – Bažnytinio paveldo muziejus pristatys ir leis prisiliesti prie to, kas įdomu žmonėms. Dalyviai taip pat bus kviečiami į simbolišką „piligrimystę“ – atrasti ir susipažinti su svarbiausiomis mūsų vyskupijos piligriminėmis vietomis (Šiame renginyje – aplankyti jų prisistatymus Litexpo). Visą kelią nuėję piligrimai bus apdovanoti.

Svarbiausias šventės momentas šv. Mišios prasidės 17 val. Po jų – vakaro koncertas. Viso renginio metu vyks ir Švč. Sakramento adoracija.

Kad visiems atvykusiems būtų patogiau, čia įsikurs ir „Carito gailestingumo kavinė“, taip pat veiks „Vaikų menė“, kurioje bus užsiimama su vaikais nuo 5 metų. Tėvams su mažesniais vaikais ar kūdikiais taip pat bus skirta speciali erdvė. Joje bus girdimi pagrindiniai pranešimai. „Litexpo“ yra ir kūdikių pervystymo kambarys. Tikimės, kad renginyje pakaks erdvės tėvams su vaikiškais vežimėliais, taigi laukiami visi.

E. Vegys. Noriu dar pridurti, kad visi kunigai ir pašvęstojo gyvenimo seserys bei broliai yra įspėti, kad „Šeimadienio“ metu jie turėtų būti pasirengę atsakyti į atėjusių žmonių klausimus. Taip pat kas norės, galės atlikti išpažintį prie Švč. Sakramento adoracijos vietos – čia budės kunigai nuo 11 val. iki pat Mišių. „Šeimadienis“ bus ir gera proga žmonėms sutikti daug kunigų bei vienuolių vienoje vietoje ir su jais pabendrauti.

Ar visiems, norintiems dalyvauti, prisistatyti „Šeimadienyje“, pakako vietos? Teko girdėti nusiskundimų, kad ne visi norintieji buvo priimti. Kokiu pagrindu vieni pateko, o kiti – ne?

E. Vegys. „Šeimadienyje“ dalyvauti kviečiami visi. „Expo“ dalies organizavimas nebuvo paprastas ir išskirti jos dalyvius buvo labai sunku. „Ekspo“ dalyvaus katalikiškos, tiesioginę sąsają su Katalikų Bažnyčią turinčios, Vilniaus arkivyskupijoje veikiančios iniciatyvos. Deja, ne visiems buvo galimybė patekti į „Ekspo“ ir dėl per vėlyvo kreipimosi į organizatorius. Kai kurioms iniciatyvoms pasiūlyta prisistatyti drauge su parapijomis ar pan. Šioje renginio dalyje bus pristatomi dekanatai, parapijos, jose vykstančios veiklos, arkivyskupijos Šeimos centras, Jaunimo centras, „Caritas“. Į „Expo“ prisijungė ir kitos iniciatyvos, tokios, kaip katalikiška žiniasklaida ir leidyba, švietimo ir ugdymo įstaigos, jaunimo organizacijos, kitos „Carito“ iniciatyvos, socialinės pagalbos centrai.

Ž. Šeporaitytė. Tai, kuo organizavimo procesas buvo nuostabus, kad atrasdavome naujų iniciatyvų ir įvairių veiklų, apie kurias nežinojome. Iniciatyvų atstovai, išgirdę žinią apie renginį, patys kreipiasi, norėdami savo iniciatyvas pristatyti. Tikimės, kad dar bus progų įvairiausias iniciatyvas parodyti ir kitais formatais, ir atsiprašome tų, kurie nebetilpo į šį renginį. Kviečiame vis tiek pasinaudoti proga dalyvaujant „Šeimadienyje“, megzti ryšius su kitomis panašiomis iniciatyvomis ieškoti galimo veikimo kartu.

Ar apsilankyti renginyje kviečiami ir kitų konfesijų ar religijų žmonės, ne tik katalikai? Nes teko patirti kai kurių nekatalikiškų iniciatyvų atstovų nusivylimą, jog jie renginyje dalyvauti negalės vien dėl šios priežasties.

E. Vegys. Lietuvoje vyksta gražus katalikų bendradarbiavimas su skirtingų konfesijų nariais ir dvasininkais. Į renginį yra pakviesti kitų konfesijų vadovai, jau turime žinių, kad kai kurie ketina ir dalyvauti. Taip pat mielai kviečiami apsilankyti „Šeimadienyje“ ir jų bendruomenių nariai.

Pasisvečiuoti renginyje kviečiami žmonės ir iš kitų Lietuvos vyskupijų. Mes tikrai netikrinsime pasų ir nežiūrėsime, kur jie registruoti (juokiasi).

Ž. Šeporaitytė. Mes taip pat tikimės, kad į šią šventę ateis ieškantys žmonės, kurie nebūtinai laiko save katalikais, ar tie kurie nuolat nevaikšto į bažnyčią. Tegul tai būna iššūkis pamatyti Bažnyčią kitaip, pažinti ją savo akimis.

O kaip atrinkote pranešėjus?

A. Petronis. Turbūt vienas pagrindinių kriterijų atrankoje buvo tai, kad pranešimų temos aprėptų įvairius žmonių, šeimų gyvenimo aspektus, ir kad tai nebūtų orientuota tik į kokią nors vieną grupę. Dėl ribotos erdvės pranešimų skaičius taip pat turėjo būti ribotas, kai ką turėjome aukoti, nors tai atrodė labai svarbu. O temos, kurios bus paliestos „Šeimadienyje“, įvairios – tai poros santykiai, tėvai ir vaikai, išsiskyrusiųjų, atleidimo, nevaisingumo problematika. Kun. A. Narbekovas kalbės apie mokslo ir tikėjimo santykį, nes kartais tai tampa tam tikrų diskusijų, batalijų šeimose tema, susipriešinimo priežastimi.

Kiek žinau, bus skaitomi ne tik pranešimai, apie kuriuos skelbiama „Šeimadieno“ programoje, bet ir „ekspo“ zonoje savo stenduose organizacijos rengs savo mikro pristatymus, diskusijas, kuriose bus svarstomi įvairūs aktualūs šeimai klausimai arba bus pristatomos veiklos šiose organizacijose galimybės. Mano manymu, tai yra labai svarbu, nes suvokiant visuomenės fragmentaciją, ryšių trūkinėjimą joje, Bažnyčia, parapija yra ta vieta, kuri padeda šiuos ryšius atkurti, kurti santykius tarp žmonių, juos susieti. Kad Bažnyčia – tai ne pastatas, kuriame žmonės susirenka, bet bendruomenė, kurioje žmonės gali pažinti vienas kitą, t.y. pažinti vienas kito gyvenimą, turėti bendrų idėjų ir siekių, pasirūpinti vienas kitu, kai yra sunku, ir džiaugtis bei švęsti drauge, kai smagu. Manau, kad šio renginio prasmė yra ir atverti galimybes daugybei žmonių, kurie kenčia nuo vienatvės ir visuomenės susvetimėjimo.

Renginyje pranešimus skaitys ir svečiai iš užsienio. Trumpai pristatykite juos.

A. Petronis. Pagrindinį pranešimą „Kaip atrasti džiaugsmą šeimoje?“ skaitys svečias iš Ispanijos Javieras Vidal-Quadras‘as, kuris yra Tarptautinės šeimų vystymosi federacijos Generalinis sekretorius, parašęs ne vieną knygą apie sutuoktinių santykius, advokatas, septynių vaikų tėvas. Renginyje taip pat bus pristatyta jo knyga „Visada tave mylėsiu“, išversta į lietuvių kalbą („Katalikų pasaulio leidiniai“). Joje kalbama apie meilės augimą, meilės kelionę. Knyga griauna mitą, kad meilė yra tik „rožinė“, apimanti romantišką, erotinį jausmą, tačiau nesuvokiant kitų jos aspektų. Knygos pavadinimas gali atrodyti banalokas, primenantis savipagalbos literatūrą, tačiau iš tiesų tai yra esminiai žodžiai apie meilę, apie jos tąsą gyvenime. Ir žodis „visada“ šiuo atveju turbūt atspindi daugybės mylinčių žmonių svajonę, kad tai jų gyvenime nesibaigtų. Taigi, autorius šia tema bando kalbėti giliai, rimtai, todėl tikrai rekomenduojame ne tik ateiti į šios knygos pristatymą, bet ir ją paskaityti.

Taip pat atvyks svečias iš Lenkijos – kunigas, profesorius Adamas Skreczko, kuris kalbės apie tai, ar sutuoktinių rūpinimasis vienas kitu padeda ugdyti vaikus. Nes labai dažnai rūpesčio vaikais ar rūpesčio vienas kitu klausimas kai kurioms poroms tampa nelengvu iššūkiu. Vieni specialistai kalba apie į vaikus orientuotą kultūra, kai viskas pamirštama ir tik šokinėjama apie juos; kiti sako, kad tėvai neturėtų pamiršti vaikų, kurie dažnai apleidžiami, su jais mažai bendraujama. Taigi, pranešime bus kalbama, kaip šiuos du dalykus – rūpinimąsi vienas kitu ir vaikais –  jungti į visumą.

Renginyje taip pat dalyvaus Danielis diSilva iš JAV, kuris yra muzikantas. Jis kalbės apie lytiškumą ir dvasingumą – „Ar seksas būna dvasingas?“, nes dažnai gyvenime šios dvi sritys yra supriešinamos. Tai bus bandymas pateikti adekvatų supratimą ir griauti tam tikrus stereotipus.

Ž. Šeporaitytė. Danielis diSilva Lietuvoje jau lankėsi keletą kartų ir yra sutraukęs nemažą auditoriją. Jis dalyvavo Lietuvos jaunimo dienose, koncertavo ir kalbėjo apie lytiškumą ir kūno teologiją, važinėjo po Lietuvą, rengė koncertus ir susitikimus. Akivaizdu, kad lytiškumo tema yra aktuali, tačiau Bažnyčioje žmonės dažnai įsivaizduoja, jog tai – tabu, nedrįsta apie tai kalbėti. D. diSilva remiasi šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II „Kūno teologija“. Beje, Danielis „Šeimadienio“ vakaro koncerte drauge su gospelo komanda „Hark!“ atliks šio stiliaus muziką. Tai bus ir koncertas, ir liudijimas.

Iš JAV taip pat atvyks „Kolumbo riterių“ organizacijos atstovas Michaelis J. O’Connoras, kuris kalbės apie Kolumbo riterių vaidmenį šeimoje palaikant Bažnyčią. „Kolumbo riteriai“ – tai vyrų organizacija, kuri veikia ir Lietuvoje, – Vilniuje yra susibūrusi jų grupė. Ši organizacija itin kreipia dėmesį į vyrų vaidmenį Bažnyčioje.

Pagrindiniai užsienio svečių pranešimai bus verčiami į lietuvių ir lenkų kalbas. Taigi, tie, kurie nesupranta angliškai, turės galimybę arba pranešimų klausytis su ausinėmis, arba salėse, kuriose bus tiesioginis vertimo įgarsinimas.

A. Petronis. Javiero Vidal-Quadras‘o parindinio pranešimo pasiklausyti galės visi. O kiti pranešimai bus skaitomi po tris vienu metu, todėl dalyviams reikės pasirinkti. Kai kurie jų bus filmuojami ar įrašomi ir juos bus galima išgirsti ir vėliau. Kita vertus, pajuokausiu: gerai, kad žmonės išeina truputį „alkani“, o ne persisotinę, nes tas vidinis „alkis“ mus verčia judėti, ieškoti knygų ar kitų savišvietos būdų.

Kokius pranešimus – tiek lietuvių, tiek užsienio kalbėtojų – išskirtumėte jūs asmeniškai, kaip tuos, kuriuos pasirinktumėte išklausyti patys?

A. Petronis. Turbūt neturėsiu galimybės eiti klausytis pranešimų, bet jei ją turėčiau, man ir čia reikėtų rinktis iš dviejų: arba ses. Ligitos Ryliškytės „Ką moteriai reiškia būti sukurtai panašiai į Dievą“, arba antropologo Sauliaus Matulevičiaus „Tikras vyriškumas: alus ir prakaitas ar kojų depiliacija ir cigarinės“, nes šie pranešimai vyks tuo pat metu. Manau, dilema, kurį pranešimą pasirinkti, iškils ir daugeliui vyrų ir moterų, nes, viena vertus, įdomu, ką reiškia būti tikru vyru ar tikra moterimi, o taip pat smalsu, kaip ten tame „svetimame“ vyrų ar moterų pasaulyje.

Ž. Šeporaitytė. Atkreipčiau dėmesį į kun. Ričardo Doveikos pranešimą „Ar tave vis dar myliu, arba ką gi man mylėti tavyje?“ Daugelis jaunų sutuoktinių yra klausęsi kun. Ričardo, ruošdamiesi santuokai, tad dabar labai norėtume, kad jie vėl ateitų jo pasiklausyti. Taip pat verta išgirsti pagrindinį pranešimą „Kaip atrasti džiaugsmą šeimoje?“, nes mes visi esame iš šeimos, visi turime tėvus, seseris, brolius ar bendruomenes, kuriose užaugome ar su kuriomis dabar kartu bręstame. Taip pat labai provokuoja Kun. prof. Andrius Narbekovas, klausdamas „Ar mokslas prieštarauja tikėjimui, o tikėjimas mokslui? Evoliucija ar sukūrimas: negi mes tikrai kilę iš beždžionių?“

A. Petronis. Dar vienas akcentas – šių pranešimų specifika dar ir tokia, kad kalbės ne tik lektorius, bet po dalies pranešimų vyks trumpi liudijimai arba porų, arba pavienių žmonių, kurie panašia tema dalinsis savo gyvenimo patirtimi. Taigi, bus galima prisiliesti prie konkrečių žmonių gyvenimų, jų istorijų.

Ką „Šeimadienio“ programa siūlys paaugliams, jaunimui?

A. Petronis. Jaunimas žiūrės filmą, vyks diskusija, kurioje dalyvaus toks žinomas žmogus kaip Rimas Šapauskas.

Ž. Šeporaitytė. Vyks ne vienas protmūšis. Taigi, labai kviečiame ir moksleivius, ir studentus, nes „Šeimadienyje“ prisistatys ir apie savo veiklas kalbės jaunimo organizacijos, parapijų jaunimo grupės, Akademinės sielovados centras. Taip pat kviesime jaunimą susipažinti su įvairiomis piligrimystės galimybėmis – Vilniaus piligrimų centro stende piligrimai pasakos apie savo keliones į Taize, Santiago de Compostela ir kita, bus galima apie jas pasikalbėti, užduoti klausimus.

Taigi, planuojama daugybė įvairiausių veiklų, nes siekiame, kad kiekvienas atrastų tai, kas jam prabyla. Galbūt vieni eis į adoracijos koplyčią ir užrašys savo maldos prašymą ar melsis už kitų intencijas, o kiti norės labiau linksmintis ir švęsti. Tačiau bus galima daryti ir viena, ir kita – viskam skiriant po truputį laiko ir pamatant tą įvairovę ir pilnatvę, kuri yra Bažnyčioje.

Detalią „Šeimadienio“ programą galima rasti tinklapyje www.šeimadienis.lt, taip pat sukurtas ir „renginys“ Facebook socialiniame tinke.

Norėčiau žmones pakviesti „Šeimadienyje“ susipažinti ir su katalikiška žiniasklaida. Kai sudarėme jos priemonių sąrašą, šis pasirodė tikrai netrumpas ir solidus. Tarp jų yra ir dienraštis Bernardinai.lt, ir žurnalas vaikams „Bitutė“, jaunimui „Ateitis“, ir dar daug kitų, kurie prisistatys „Šeimadienio“ metu. Šios žiniasklaidos priemonės taip pat ir pardavinės savo leidinius. Kaip jau minėta, „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristatys Javiero Vidal-Qaudraso knygą „Visada tave mylėsiu“, kurią taip pat bus galima įsigyti.

Pakalbėkime ir apie „linksmąją“ renginio dalį – koncertą. Kaip atrinkote jo dalyvius?

Ž. Šeporaitytė. Labai džiugu, kad Bažnyčioje tarnauja įvairių gabumų turintys žmonės. Koncerto dalį ėmėsi koordinuoti Kristina Žaldokaitė, kuri yra žinoma kaip muzikos atlikėja, solistė, choro vadovė, taip pat Vilniaus arkivyskupijos Jaunimo centro vadovė.

Koncertas, užbaigiantis šventę, kvies švęsti bendrystę ir sieks kalbėti apie vieną svarbiausių, o gal net patį svarbiausią dalyką žmogaus gyvenime – meilę. Įspūdingu gyvos muzikos reginiu žiūrovą pakviesime kelionei per meilės etapus – įsimylėjimą, pažinimą, džiaugsmą ir liūdesį, auginantį bei keičiantį dviejų žmonių gyvenimus.

Pirmoje koncerto dalyje muzikos pasaulio žvaigždės dainuos apie įsimylėjimą bei susižavėjimą, žymios poros dalinsis savo šeimos istorijomis. O antrojoje dalyje bandysime suprasti, kokie įvykiai ir situacijos augina šeimą taip, kad žmonės tampa dovanomis vienas kitam ir pasauliui.

Didžioji dalis atlikėjų koncertuos iš idėjos, skatindami žmones atkreipti dėmesį į šeimą, jai skirti laiko.

E. Vegys. Organizuodami koncertą mes galvojome apie skirtingo amžiaus žmonių grupes, todėl čia dalyvauja ir jaunosios kartos atlikėjai, ir vyresniosios, kaip antai, Egidijus Sipavičius. Koncerte įvairovės suteiks ir Urbanistinio šokio teatras „Low Air”.

Kita vertus, nekalbant vien apie atlikėjus, o apskritai, jei mes visą laiką tik užsidarytume savo rate – kviestume būtinai tikinčius, vien katalikus, tai ir liktume savo kiaute. Taigi, šis renginys ir koncertas yra proga evangelizuoti. Per pavyzdį parodyti, kad krikščionys, katalikai taip pat moka džiaugtis ir patirti bendrumo jausmą. Kaip sakė popiežius Jonas Paulius II, mes turime atverti duris Kristui, o taip pat ir visiems, kurie link jo eina.

Ž. Šeporaitytė. Taip pat ir popiežius Pranciškus labai aktyviai kviečia eiti į „pakraščius“, susitikti kitą žmogų iš tikrųjų, o ne vien galvoti, kad mes žinome, koks jis yra, o jis, esą, nesupranta, kokie esame mes. Taigi, čia yra proga susitikti ir pažinti vienims kitus ir vieniems kitus geriau suprasti.

Beje, LRT „Kultūros“ kanalas tiesiogiai transliuos „Šeimadienio“ Šv. Mišias ir koncertą. Dalį programos įrašys ir transliuos „Marijos radijas“, kai kurie pranešimai bus transliuojami internetu ar įrašomi „Penkių kontinentų“ pagalba.

Bilietų į „Šeimadienį“ kaina nėra labai didelė. Juos įsigyjant parapijose, šie kainuoja po 10 litų suaugusiems ir po 5 litus vaikams nuo 5 metų (Bilietų pasaulio kasose 5 ir 3 Eur). Vis dėlto ar netaikote nuolaidų gausioms šeimoms, atėjusioms su vaikais?

E. Vegys. Kalbant apie bilietų kainą, iš tiesų ji yra simbolinė, nustatyta tam, kad būtų šiokia tokia statistika bei prisidėjimas prie renginio kaštų.

A. Petronis. Kadangi visi labai mėgsta kalbėti apie pinigus, ypač Bažnyčios, todėl noriu jums pasakyti: „Nežiūrėkite, kad tai yra taip pigu – tik 10 litų. Pranešimai tikrai yra geri“ (juokiasi). Yra rėmėjų, kurie remia šį renginį, todėl jei įėjimas yra pigus, dar nereiškia, kad ir renginys „pigus“.Taipogi prašome  galinčius ir norinčius paremti Šeimadienio organizavimą finansiškai.

Ž. Šeporaitytė. Iš tiesų vienas iš galimų būdų prisidėti prie šio renginio yra aukoti. Prisidėti prie renginio galima ir savanoriaujant. Tiesa, savanorių registracija jau baigėsi, tačiau lieka ir kitų puikių būdų. Pavyzdžiui, Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ kviečia kepti pyragus. Renginio „Gailestingumo kavinėje“ už auką bus galima įsigyti pyrago gabalėlį, kavos ar arbatos. Surinktos aukos bus skirtos paremti sunkumus išgyvenančioms šeimoms, kuriomis rūpinasi VA „Carito Motinos ir vaiko globos namai“. Taigi, visi vilniečiai kviečiami paskutinėmis dienomis iki renginio kepti pyragus ir sausio 9 d. juos atnešti į Vilniaus arkivyskupijos „Caritą“ ar numatytas bažnyčias, arba sausio 10 d. pirmoje dienos pusėje juos nešti tiesiai į Gailestingumo kavinę Litexpo.

A. Petronis. Pabaigai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad žmonės Vilniuje yra perkrauti pasiūlymų. Vyksta daugybė renginių, ir dažnai mūsų smegenys dirba „šlamšto“ trynimo režimu. Taigi, aš siūlyčiau neskubėti išmesti šio renginio į „šiukšliadėžę“, nes jis tikrai yra išskirtinis, kitoks ir tokio dar nebuvo. Reikėtų suvokti, jog tai unikali galimybė. Tai – ne filmas, į kurį gali nueiti ir kitą savaitgalį. Tai – proga, kurios nevertėtų praleisti.

Parengė Jurga Žiugždienė

Vilniaus arkivyskupijos organizuojamas Šeimos festivalis „Šeimadienis“ vyks sausio 10 d. Litexpo, Vilniuje. Bilietus įsigyti galima www.bilietupasaulis.lt; Bilietų pasaulio kasose ar Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Laukiamas kiekvienas, kam šeima yra svarbi!

TAIP PAT SKAITYKITE