Mollers

Saugesnis biocidinių produktų reglamentavimas

Įsigalioja biocidams taikomos naujos taisyklės. Jomis bus gerokai sustiprinta žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Biocidiniais produktais yra kontroliuojami žmonėms arba gyvūnų sveikatai kenksmingi arba medžiagoms galintys pakenkti organizmai. Dėl savo savybių jie taip pat gali kelti pavojų žmonėms, gyvūnams ir aplinkai, todėl juos būtina tinkamai reglamentuoti. Naujuoju Biocidinių produktų reglamentu bus padidintas šių cheminių medžiagų saugumas ir supaprastinta jų autorizacija ES rinkoje, taip pagerės jų laisvas judėjimas vidaus rinkoje.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Žengėme dar vieną žingsnį užtikrindami aukšto lygio piliečių sveikatos ir aplinkos apsaugą. Norime užtikrinti, kad mūsų rinkai būtų pateikiami tik saugūs produktai ir į ją nepatektų pavojingiausios medžiagos. Supaprastinant autorizaciją naujasis reglamentas Europos bendrovėms suteiks didelės ekonominės naudos.“

Biocidiniai produktai – mūsų kasdienio gyvenimo dalis. Tai buitinės ar ligoninėse naudojamos dezinfekavimo priemonės, žiurkių nuodai, vabzdžius atbaidančios priemonės, gaminius nuo pelėsių apsaugantys purškikliai ir dažai, vandens valymo tabletės ir daug kitų produktų. Šie produktai į ES teisės taikymo sritį įtraukti nuo 1998 m. ir nuo to laiko pagal Biocidinių produktų direktyvą autorizacijos liudijimai buvo suteikti beveik tūkstančiui produktų.

Europos Komisija peržiūrėjo Biocidinių produktų direktyvą ir padarė išvadą, kad veikliųjų medžiagų ir produktų autorizacijos procedūras būtų galima supaprastinti ir racionalizuoti. Naujajame reglamente nustatytos patobulintos nuostatos dėl produktų autorizacijos, reikalavimų ir dalijimosi su produktais susijusiais duomenimis. Manoma, kad per 10 metų laikotarpį reglamentas padės pramonei sutaupyti 2,7 mlrd. EUR.

Pagal naujausias nuostatas taip pat bus sumažintas bandymų su gyvūnais skaičius, nes taps privaloma dalytis duomenimis ir bus skatinama lanksčiau vykdyti bandymus ir geriau integruoti jų profilį. Bus naudojama speciali IT priemonė (Biocidinių produktų registras) paraiškoms teikti, sprendimams registruoti bei visuomenei informuoti.

Taip pat bus užtikrinta platesnė apsauga, nes į naująjį teisės aktą bus įtrauktos biocidiniais produktais apdorotos prekės ir medžiagos, pavyzdžiui, baldai ir maisto produktų pakuotės.

Pagrindinis vaidmuo administruojant šį reglamentą bus suteiktas Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA). Vienas pagrindinių privalumų – ECHA suteiksimų išteklių dydis. Šiuo metu tiek nacionaliniu, tiek Europos lygiu išteklių labai trūksta, todėl vėluojama suteikti autorizacijos liudijimus ir padidėja pramonės išlaidos. Europos cheminių medžiagų agentūrai skiriama 100 darbuotojų, kurie dirbs konkrečiai biocidų srityje. Tikimasi, kad nuomonių, kurias ji pateiks, skaičius išaugs nuo 80 (2014 m.) iki 300 (2020 m.).

Tolesni veiksmai

Reglamentą pradedama taikyti 2013 m. rugsėjo 1 d. Nuo tos datos bendrovės turės dvi galimybes prašyti leidimo pateikti produktus rinkai. Pirmąja galimybe greičiausiai pasinaudos didelės bendrovės, jos turės pateikti paraišką Europos cheminių medžiagų agentūrai ir, jei produktas laikomas saugiu, jį bus galima parduoti visoje ES. Antroji gali būti patrauklesnė mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms, nes bendrovės, norėdamos parduoti produktą savo šalyje, turės pateikti paraišką šios šalies nacionalinei institucijai. Jeigu autorizacijos liudijimas suteikiamas, pagal tarpusavio pripažinimo principą jos gali pateikti produktą ir kitų valstybių narių rinkai.

Europa.eu

TAIP PAT SKAITYKITE